KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

 

Electrolux, tüm değerli müşterileri için güvenilir ve sorumlu bir ortak olmaya önem vermektedir. Müşterilerimize kişisel verilerin toplanması ve kullanımına ilişkin olarak güncel bilgiler sunmak da dahil olmak üzere, açık ve şeffaf bir şekilde ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermeyi hedefliyoruz.

Lütfen olan Veri Gizliliği Bildirimi'ni okuyunuz. Veri Gizliliği Bildirimi, sizin hakkınızda hangi verileri nasıl amaçlar dahilinde işlediğimiz de dahil olmak üzere veri gizliliğine ilişkin detaylı açıklamalar içermektedir. Veri Gizliliği Bildirimi'nde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgilere de ulaşabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİ GİZLİLİK BİLDİRİMİ

İşbu Kişisel Veri Gizlilik Bildirimi, hakkınızda hangi bilgileri ("kişisel veriniz") topladığımız, bunları hangi amaçla kullandığımız, kimlerle paylaştığımız ve hangi haklara sahip olduğunuz hakkında size bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Topladığımız kişisel verilerin türleri:

A) İletişim bilgisi - isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve giriş bilgileri gibi;

B) Satın aldığınız ürün ve hizmetlerin bilgisi – ürün kayıt bilgileri, garanti bilgileri ve satın alınan hizmetlerdeki kayıt durumu gibi;

C) Tüketici memnuniyeti ve geribildirim verileri - müşteri memnuniyeti ve geri bildirim anketlerinin sonuçları gibi;

D) Websitemizi ziyaret ettiğinizde toplanan veriler - çerezler aracılığıyla toplanan veriler ve websitelerimizi sizlere sunabilmek için otomatik olarak toplanan diğer veriler ya da websitemizi ziyaret ettiğinizde sağladığınız bilgiler (iletişim formları aracılığıyla verdiğiniz veriler vb.) gibi;

E) Cihazı tanımlayan veriler - PNC numarası, seri numarası, yazılım versiyonu, MAC adresi, cihazın modeli ve rengi gibi;

F) Cihaz kullanım verileri - cihazın nasıl ve ne zaman kullanıldığı (hangi sıklık ve döngüde kullanıldığına ilişkin bilgiler);

G) Cihazın kendisi tarafından üretilen veriler - örneğin iç vanaların açılıp kapanması, ısıtma devresinin kullanımı ve verimliliği, fırın sıcaklığı, motor gücü, seçtiğiniz döngü/fonksiyonu sağlamak için cihazın yazılımınca yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışma verileri; örneğin su tüketimi, enerji tüketimine ilişkin verimlilik verileri; örneğin cihazı çevreleyen ortamın sıcaklığı, nemi, suyun sertliğine ilişkin durum verileri gibi.

Kişisel verileri aşağıdaki şekillerde topluyoruz:

 • siz veya temsilciniz ürünü satın aldığınızda, ürünü kaydettiğinizde, websitemizi ziyaret ettiğinizde, hesabınızı etkinleştirdiğinizde, hizmet sipariş ettiğinizde, kampanyalarımıza katıldığınızda, ürün incelemesi oluşturduğunuzda veya bir uygulamayı indirdiğinizde ya da kullandığınızda;
 • perakendecilerimizden;
 • üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz ve ortaklarımızdan;
 • kamuya açık kaynaklardan;
 • sosyal medyadan, örneğin giriş yapmayı kolaylaştırmak için Facebook'u kullanarak websitemize/uygulamalarımıza giriş yapmanız halinde.

Birtakım kişisel verilerinizi bize vermemeyi tercih edebilirsiniz. Bunu yapmayı tercih etmeniz halinde, bazı cihazları ve/veya hizmetleri veya bunların işlev ve özelliklerini sunabilme imkanımız veya sizin bunlardan yararlanabilme olanağınız kısıtlanabilir. Ancak aksi belirtilmedikçe, bu verileri vermemek sizin için herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır.

Ayrıca sağladığınız kişisel verileri, üçüncü kişilerce sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere çevrimiçi veya çevrimdışı olarak toplanan diğer bilgilerle yürürlükte bulunan kanunların izin verdiği ölçüde birleştirebilir ve bu Kişisel Veri Gizlilik Bildirimİ'nde açıklanan amaçlar için kullanabilir veya paylaşabiliriz. Topladığımız bilgileri anonim hale getirebiliriz (diğer bir deyişle, bu verileri artık sizinle ilişkilendirilemeyecek ve dolayısıyla kişisel veri teşkil etmeyecek hale getirebiliriz).

Kişisel verilerinizi işleme nedenlerimiz ve işlemenin hukuki dayanağı

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz (toplu olarak “İşleme Amaçları”):

İşleme Amaçları 

Kişisel veri türü

Hukuki dayanak

Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine, test edilmesine, iyileştirilmesine ve değiştirilmesine yardımcı olmak

Yukarıdaki C, E, F ve G türüne ait veriler

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme ve değiştirmeye yönelik meşru menfaat

İşletmemizin, varlıklarımızın veya hisse senetlerimizin tamamının veya bir kısmının öngörülen veya mevcut durumda yeniden yapılandırma, birleşme, devralma, satış, ortak girişim, devir veya diğer işlemlere konu olması

Yukarıdaki A, B, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

İşletmemizin, varlıklarımızın veya hisse senetlerimizin tamamının veya bir kısmının konu olduğu öngörülen veya mevcut durumda yeniden yapılandırma, birleşme, devralma, satış, ortak girişim, devir veya diğer işlemleri kolaylaştırma ve/veya mümkün kılmaya yönelik meşru menfaat

Sizinle pazarlama amaçlı iletişim kurmak

İletişim bilgileriniz (yukarıdaki A ve B türüne ait veriler)

Rıza veya ürün ve hizmetlerimizi pazarlamaya yönelik meşru menfaat

Cihazın/hizmetin işlevlerinin cihaz/hizmet açıklamasına uygun olarak çalışmasını sağlamak

Yukarıdaki A, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası

Talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak

Yukarıdaki A, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası

Cihazınız, hizmetiniz veya hesabınızla ilgili kullanım kılavuzu/ürün güvenliği bildirimleri gibi idari bildirimlerde bulunmak

Yukarıdaki A, B, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası

Sorun giderme ve onarım

Yukarıdaki A, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası

Ürün, hizmet veya hesap ve benzeri müşteri hizmetleriyle ilgili faaliyetler hakkında sizinle iletişim kurmak

Yukarıdaki A, B, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası veya ürünler, hizmetler ya da hesap hakkında sizi bilgilendirmeye yönelik meşru menfaat

Güvenlik, analiz, denetim ve temel operasyonel faaliyetlerimiz de dahil olmak üzere şirket içi ticari amaçlar

Yukarıdaki A, B, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

Şirket içi faaliyetlerimizde amaçlarımızı yerine getirmemizi mümkün kılmaya ve kolaylaştırmaya yönelik  meşru menfaat

Ürün veya hizmetlerimizi derecelendirdiğinizde ve değerlendirdiğinizde geri bildiriminizi değerlendirmek

Yukarıdaki A, C türüne ait veriler

 

Ürünlerimizi geliştirmek için meşru bir menfaat

İnternetten kayıt işlemleri de dahil olmak üzere websitelerimizi ve uygulamalarımızı yönetmek ve işletmek

Yukarıdaki A, B, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası veya kullanıcı deneyimini genişletmeye yönelik meşru menfaat

Rızanız

Kişisel verilerinizi sizin rızanıza dayanarak işlediğimiz durumlarda, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Ancak, rızanızı geri çekmeniz, geri çekmeden önce rızanıza dayanan herhangi bir işleme faaliyetini hukuka aykırı kılmayacaktır.

Paylaştığımız veriler

Yukarıda belirtilen İşleme Amaçları dahilinde kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekillerde ve kişilerle paylaşabilir veya ifşa edebiliriz:

 • Kanunların gerekli kıldığı hallerde, veya hukuki süreçlere uygun hareket etmek ve/veya kamu ve hükümet yetkililerinin taleplerini yerine getirmek için;
 • Electrolux grubu şirketleri ile;
 • İş ortaklarımızla ve bizim adımıza hizmet ve cihaz sunan servis sağlayıcılar ve tedarikçiler ile;
 • İşletme, varlık ve hisse senetlerimizin tamamının veya bir kısmının öngörülen veya mevcut bir yeniden yapılanma, birleşme, devralma, satış, ortak girişim, devir veya diğer işlemlere konu olması durumunda üçüncü bir kişiyle;
 • Şartlarımızı ve koşullarımızı uygulamak için; veya
 • Haklarımızı korumak için.

Electrolux, kişisel verileri üçüncü bir kişiyle paylaşırken, söz konusu üçüncü kişinin kişisel verilerinizi tüm yasal, idari ve sözleşmesel yükümlülüklere veya  verdiğimiz diğer talimatlara uygun olarak korumayı ve işlemeyi kabul ettiğini temin eder.

Pazarlama ve bilgilendirmeye ilişkin tercihleriniz

Kişisel verilerinizi pazarlama ve benzeri amaçlar için kullanma ve paylaşma yöntemlerimizle ilgili belirli seçeneklerine sahipsiniz. Sizin rızanızı almak şartıyla, Electrolux size cihazlar, hizmetler, etkinlikler ve promosyonlar hakkında bilgi verebilir. Söz konusu iletişim ; e-posta, telefon, SMS, posta, sosyal ağlar ve benzeri farklı kanallardan sağlanabilir. Size en iyi deneyimi sunmayı hedeflediğimizden, söz konusu iletişim, toplanan verilere ve tercihlerinize göre şekillendirilebilir.

Kanunların gerekli kıldığı durumlarda, önceden onayınızı alacağız. Pazarlama amaçlı iletişim için verdiğiniz onayı  her zaman geri çekebilirsiniz. Örneğin, mesajlardaki abonelikten çıkma talimatlarını izleyerek veya pazarlama tercihlerinizi güncellemek için çevrimiçi hesabınıza girerek mesajlar listesinden çıkabilirsiniz.

Pazarlama iletişimi almamayı tercih ederseniz, kişisel verileriniz, bulunduğumuz sözleşme ilişkisinin bir parçası olarak veya kanunların gerekli kıldığı durumlarda idari veya işlem amaçlı olarak sizinle iletişim kurmak gibi bu Kişisel Veri Gizliliği Bildirimi'nde açıklanan diğer amaçlar için kullanılabilir.

Sosyal Medya Reklamcılığı

Facebook Özel Hedef Kitle

Facebook üzerinde analiz, optimizasyon ve etkili pazarlama faaliyetlerini yürütmek için 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde mukim Facebook Ireland Ltd. (“Facebook”) tarafından işletilen Özel Hedef Kitleleri (Facebook Custom Audiences) kullanılmaktadır.  

Önceden rızanızın alınmış olması halinde, bu amaçların yerine getirilebilmesi için kayıt sırasında tarafımıza iletmiş olduğunuz e-posta adresini içeren bir müşteri listesini Facebook ile paylaşmaktayız. Özel Hedef Kitle özelliğinin kullanılması sırasında verileriniz sistemimizde yerel olarak hash yöntemiyle şifrelenmekte ve sonrasında Facebook’a aktarılmaktadır (“Hash Yöntemiyle Şifrelenmiş Veri”). Facebook tarafından Hash Yöntemiyle Şifrelenmiş Veri’den bir Facebook Kullanıcı Kimliği üretilmekte ve söz konusu kimlik verisi Facebook tarafından Hedef Kitle’nin oluşturulması için mevcut Facebook verileriniz ile eşleştirilmektedir (daha fazla bilgi için Facebook’un veri koruma ilkelerine göz atabilirsiniz). Bizler söz konusu bu özelliği, “Facebook” sosyal medya sitesini veya bu özelliği kullanan başka bir siteyi ziyaret ettiğinizde, sizlere ilgi alanlarınıza yönelik reklamların sunulabilmesi için kullanmaktayız.   

Rızanıza dayalı olarak veriler, AB/AEA dışında bulunan, AB’deki veri koruma seviyesinden düşük veri koruma seviyesi sağlayan ve söz konusu verilere resmi makamların erişmesine izin verebilen üçüncü ülkelere aktarılabilmektedir. Facebook Ireland, Avrupa Verilerini, 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304 adresinde mukim Facebook Inc.’e aktarmakta ve diğer Facebook alt veri işleyenlerine devam eden aktarım yapılabilmektedir. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 44. Maddesi vd. güvenceler uyarınca Facebook, Facebook’un Veri İşleme Koşulları’nın bir parçası olarak AB standart sözleşme maddelerini imzalamıştır.  

Sadece rızanız doğrultusunda e-posta adresinizi veya diğer kişisel verilerinizi içeren müşteri listelerini Facebook ile aktif olarak paylaşmaktayız. Dolayısıyla veri işleme faaliyetimizin hukuki sebebi GDPR’ın 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendidir.

Eğer artık kişisel verilerinizin Facebook ile paylaşılmasını istemiyorsanız, pazarlama izni ayarları vasıtasıyla rızanızı ileriye yönelik olarak her zaman geri çekebilirsiniz.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı, Facebook tarafından verilerin devam eden kullanımı ve işlenmesi ile gizlilik ayarları hakkında daha fazla bilgiye Facebook’un veri koruma ilkelerinden ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda, lütfen Facebook’un genellikle buradan hedeflemeye yönelik itirazda bulunmanıza izin verdiğini göz önünde bulundurunuz.  

Google Pazarlama Hizmetleri

Gmail, YouTube, Google Discover gibi Google Ağı’ndaki kullanıcılara hedefli iletilerin sunulabilmesi için Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited (“Google”) tarafından işletilen Google Hedef Kitleleri (Google Audiences) hizmetini kullanmaktayız.

Önceden rızanızın alınmış olması halinde, bu amaçların yerine getirilebilmesi için kayıt sırasında tarafımıza iletmiş olduğunuz e-posta adresini içeren bir müşteri listesini Google ile paylaşmaktayız. Söz konusu aktarım ile Google, kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak tarafınıza daha kişiselleştirilmiş reklamların sunulabilmesi amacıyla bir profil yaratmakta ve bu profil sayesinde Google Ağı’ndaki diğer uygulama ve internet sitelerindeki kullanıcılara ilgi alanlarına göre Electrolux reklamları sunulabilmektedir.

Rızanıza dayalı olarak söz konusu bilgiler Google tarafından toplanmakta ve AB/AEA dışında bulunan, AB’deki veri koruma seviyesinden düşük veri koruma seviyesi sağlayan ve söz konusu verilere resmi makamların erişmesine izin verebilen, üçüncü ülkelere aktarılabilmekte ve söz konusu ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilmektedir. Google Ireland Limited, Avrupa Verilerini, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google Inc.’e aktarabilmektedir. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 44. Maddesi vd. güvenceler uyarınca Google, Google’ın Google Reklamlar Veri İşleme Koşulları’nın bir parçası olarak AB standart sözleşme maddelerini imzalamıştır. 

Sadece rızanız doğrultusunda e-posta adresinizi veya diğer kişisel verilerinizi içeren müşteri listelerini Google ile aktif olarak paylaşmaktayız. Dolayısıyla veri işleme faaliyetimizin hukuki sebebi GDPR’ın 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendidir. Pazarlama izni ayarlarınız vasıtasıyla rızanızı her zaman ileriye yönelik olarak geri çekebilirsiniz. Rızanızı geri çektiğiniz veya en baştan hiç rıza vermediğiniz durumlarda da Electrolux reklamlarını görebilirsiniz ancak üçüncü taraf platformlarda yer alan bu reklamlar tamamen rastlantısaldır.

Eğer artık kişisel verilerinizin Google ile paylaşılmasını istemiyorsanız Google tarafından sağlanan ayarlar ve ret seçenekleri ile veya pazarlama izni ayarları vasıtasıyla rızanızı geri çekebilirsiniz.

Google’ın Kişiselleştirilmiş Reklamcılık Hizmetlerine ilişkin daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=tr. Google’ın pazarlama amaçlarıyla veri kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye özet sayfasından, Google’ın gizlilik politikasına ise buradan ulaşabilirsiniz.  

AB/AEA hukuku nezdinde haklarınız

AB/AEA'da bulunuyorsanız veya kişisel verileriniz AB/AEA’daki bir Electrolux kuruluşu tarafından işleniyorsa aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinize erişim talebinde bulunma
 2. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi
 3. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme
 4. Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlama
 5. Kişisel verilerinizin size veya başka bir kuruluşa aktarımını mümkün kılacak bir şekilde sunulması talebinde bulunma (taşınabilirlik);
 6. Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme; ve
 7. Yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma.

Bu haklarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya bu haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız; yazılı olarak, telefonla veya e-posta yoluyla bize ulaşabilirsiniz.

Bu hakların kullanmanız halinde, belirli cihazları, işlevleri veya hizmetleri sunma imkanımızın etkilenebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel verilerinizin güvenliği

Electrolux, servis sağlayıcılarımızın, iş ortaklarımızın veya profesyonel danışmanlarımızın kişisel verilerinizi korumak için uygun önlemleri kullanmasını sağlamak da dahil olmak üzere, veri koruma kanunları doğrultusunda uygun teknik ve idari önlemleri alacaktır.

Kişisel verilerinizin saklanması

Kişisel verilerinizi kanunların gerekli kıldığı sürece veya herhangi bir sözleşme kapsamında gerekli olduğu sürece saklayacağız. Hakkınızda toplanan verileri, yasal bir zorunluluğun bulunmadığı hallerde, yalnızca söz konusu verilerin toplanma amaçlar uyarınca gerekli olduğu müddetçe saklayacağız.

Uluslararası aktarımlar

Global bir şirket olarak, kişisel verilerinizi Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) veya hizmet sağlayıcılarımızın ve tedarikçilerimizin ya da sunucularımızın bulunduğu diğer yerlerde saklayabiliriz.

Bu Kişisel Veri Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan amaçlar kapsamında, verilerinizi Electrolux grup şirketleri arasında aktarabilir veya bilgileri bizim adımıza hareket eden uluslararası üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımızla ve tedarikçilerimizle paylaşabiliriz.

Uluslararası aktarım konusunda AB/AEA vatandaşlarına özel bilgiler
Verileriniz AB/AEA dışındaki AB/AEA ile eşdeğer düzeyde veri koruması sağlayamayan bir ülkeye aktarılabilir. Söz konusu uluslararası aktarımlar için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış olan Standart Sözleşme Maddeleri, Davranış Kuralları ve/veya Şirket Kurallarının kullanımı da dahil olmak üzere,  kanunların gerekli kıldığı uygun önlem ve korumaları sağlamaktayız. Aşağıdaki adresten bize ulaşarak bu belgelerin birer kopyasını isteyebilirsiniz.

Bize ulaşın

Veri sorumlunuz AB Electrolux(publ) ve/veya bulunduğunuz bölgede faaliyet gösteren Electrolux tüzel kişisidir. Electrolux tüzel kişisinin unvanına ve iletişim bilgilerine www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies adresinden ulaşabilirsiniz.

İlgili kişi olarak haklarınızı kullanmak istiyorsanız veya bu Kişisel Veri Gizlilik Bildirimi ile ilgili başka sorularınız varsa, lütfen talebinizi www.electroluxgroup.com/privacy adresi üzerinden gönderin. 

Veri Koruma Görevlisi'nin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stokholm
İsveç
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Kişisel Veri Gizliliği Bildirimi'nde yapılan güncellemeler

Bu Kişisel Veri Gizliliği Bildirimi'ni güncelleyebiliriz. Bu Kişisel Veri Gizliliği Bildirimi'nde yapılacak herhangi bir değişiklik, yayınlandığı tarihten itibaren veya gerekli kıldığı şekilde geçerli olacaktır.

Son güncelleme: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.