Electrolux delårsrapport för kv4 2019: Intensiv förändringsfas

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2019

Läs mer

Årsstämma 2020

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum tisdagen den 31 mars 2020 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer