Electrolux delårsrapport kv3 2018: Prishöjningar på en utmanande marknad

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018

Läs mer

Electrolux årsredovisning för 2017 har publicerats

Electrolux årsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer