Electrolux delårsrapport för kv 1 2020: Proaktiva kostnadsåtgärder och stärkt likviditet

Läs mer

Årsstämma 2020

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum tisdagen den 31 mars 2020 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer