Electrolux delårsrapport för kv3 2019: Fortsatt starkt fokus på innovation och effektivitet

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

Läs mer

Årsstämma 2019

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 10 april 2019 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer