Electrolux delårsrapport för andra kvartalet 2019: Bra prisutveckling och fokus på innovation

Sammanfattning av andra kvartalet 2019

Läs mer

Årsstämma 2019

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 10 april 2019 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer