Bolagsstyrning

I fokus

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Läs mer
28 februari, 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

28 februari, 2018

Omval av Ronnie Leten som styrelseordförande och val av Kai Wärn som ny styrelseledamot. Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Läs mer
27 februari, 2018

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

27 februari, 2018

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma torsdagen den 5 april 2018 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer

Electrolux valberedning föreslår inför årsstämman den 5 april att Staffan Bohman väljs som ny styrelseordförande i AB Electrolux. Valberedningen föreslår även omval av ledamöterna Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Bert Nordberg, Fredrik Persson,...

Läs mer

Ronnie Leten har idag meddelat Electrolux valberedning att han kommer att lämna sitt uppdrag som medlem och ordförande i Electrolux styrelse från och med årsstämman den 5 april 2018.

Läs mer
I fokus

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Läs mer
28 februari, 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

28 februari, 2018

Omval av Ronnie Leten som styrelseordförande och val av Kai Wärn som ny styrelseledamot. Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Läs mer
27 februari, 2018

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

27 februari, 2018

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma torsdagen den 5 april 2018 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer

Electrolux valberedning föreslår inför årsstämman den 5 april att Staffan Bohman väljs som ny styrelseordförande i AB Electrolux. Valberedningen föreslår även omval av ledamöterna Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Bert Nordberg, Fredrik Persson,...

Läs mer

Ronnie Leten har idag meddelat Electrolux valberedning att han kommer att lämna sitt uppdrag som medlem och ordförande i Electrolux styrelse från och med årsstämman den 5 april 2018.

Läs mer