SKYDD FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

 

Electrolux har åtagit sig att vara en pålitlig och ansvarstagande partner till alla sina uppskattade kunder. Det här innebär att vi är engagerade i att arbeta öppet och transparant och i enlighet med tillämplig lag och förordningar, vilket inkluderar att ge våra kunder uppdaterad information om vår insamling och användning av personuppgifter.

Vi uppmanar dig att läsa vår Integritetspolicy. Den förklarar bland annat vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka syften. Den summerar även vilka dina rättigheter är när det gäller dessa uppgifter.

 

INTEGRITETSPOLICY

Vi vill ge dig information om vilken information om dig (dina "personuppgifter") som vi samlar in, vad vi använder den för, med vilka vi delar den och vilka rättigheter du har.

De typer av personuppgifter som vi samlar in är:

A) Kontaktuppgifter - såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, och inloggningsuppgifter;

B) Information om ditt köp av produkter eller tjänster - såsom information om produktregistrering, information om garanti och inskrivningsstatus i tjänster;

C) Uppgifter om konsumentnöjdhet och kundutvärdering - såsom resultaten av undersökningar om kundnöjdhet och kundutvärderingar;

D) Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats -  såsom cookies;

E) Uppgifter som identifierar produkten - såsom produktnummer, serienummer, mjukvaruversion, MAC-adress, modell, färg etc.;

F) Information om användning av produkten - såsom hur och när produkten används (frekvens och vilka cykler);

G) Information som genereras av produkten - såsom driftdata, t.ex. öppning och stängning av inre ventiler, användning av värmekrets och effektivitet, ugnstemperatur, motorkraft, aktiviteter som drivs av produktens programvara för att leverera den cykel/funktion som valts av dig; uppgifter om effektivitet, t.ex. vattenförbrukning, energiförbrukning; situationsinformation, t.ex. förhållanden som omger produkten, såsom omgivande temperatur, luftfuktighet, hårdhet på vatten.

Hur vi samlar in personuppgifter:

 • från dig eller din representant när du köper din produkt, vid registrering av din produkt, vid besök på vår webbplats, vid aktivering av ditt konto, vid beställning av tjänst, vid deltagande i våra kampanjer, vid skapandet av kundrecension eller vid nedladdning av och användning av en applikation;
 • från våra återförsäljare;
 • från tredje parter såsom tjänsteleverantörer, leverantörer och partners;
 • från offentligt tillgängliga källor;
 • från sociala medier, t.ex. Facebook om du väljer att använda Facebook för att underlätta inloggningen till vår webbplats/appar.

Du kan välja att avstå från att tillhandahålla oss viss typ av information. Om du väljer att göra det kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla dig, och din förmåga att använda, vissa produkter och/eller tjänster eller deras funktionalitet och funktioner. Om inget annat anges kommer ditt val att inte lämna sådan information dock inte innebära några rättsliga konsekvenser för dig.

Vi kan även kombinera informationen som du tillhandahåller oss med information som samlats in online eller offline i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, inklusive information som tillhandahållits från tredje part, och använda eller dela den för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan anonymisera den information vi samlar in (vilket innebär att den inte längre kan associeras till dig och därmed inte längre utgör personuppgifter).

Varför vi behandlar dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för behandlingen

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål (gemensamt "Behandlingsändamål")

Behandlingsändamål 

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

För att hjälpa till med utveckling, testning, förbättring och modifiering av våra produkter och tjänster

Kategorier C, E, F och G ovan

Legitimt intresse

I händelse av en övervägd eller faktisk omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, uppdrag eller annan disposition av all hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar och lager

Kategorier A, B, C, D, E, F, och G ovan

Legitimt intresse

För att skicka marknadsförings meddelanden

Dina kontaktuppgifter (kategorier A, B, D, E och F ovan)

Samtycke eller legitimt intresse

För att aktivera funktionalitet i enlighet med beskrivningen av produkten/tjänsten

Kategorier E, F och G ovan

Fullgörande av avtal

För att tillhandahålla dig de produkter och tjänster du har begärt

Kategorier A, C och D ovan

Fullgörande av avtal

För att ge dig administrativa meddelanden såsom användarinstruktioner/ produktsäkerhetsmeddelande som gäller din produkt, tjänst eller konto

Kategorier A, B, E, F och G ovan

Fullgörande av avtal

I felsökning- och reparationssyften

Kategorier  E, F och G ovan

Fullgörande av avtal

För att kunna kommunicera med dig om din produkt, tjänst eller konto och liknande kundtjänsrelaterade aktiviteter

Kategorier A, B, C, D, E, F och G ovan

Fullgörande av avtal och annat legitimt intresse

För interna affärsändamål, inklusive säkerhet, analys, revision, och för våra centrala operativa aktiviteter

Kategorier A, B, C, D, E, F och G ovan

Legitimt intresse

För att utvärdera din recension och återkoppling när du betygsätter våra produkter och tjänster

Kategori C ovan

 

Legitimt intresse av att förbättra våra produkter

För att hantera och driva våra webbplatser och applikationer, inklusive onlineregistrering

Kategori A, B, C, D, E, F och G ovan

Fullgörande av avtal eller annat legitimt intresse

Ditt samtycke

När behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av någon behandling som grundar sig på ditt samtycke innan det tagits tillbaka.

Information som vi delar

För de Behandlingsändamål som anges ovan kan vi komma att dela med oss av eller lämna ut dina personuppgifter:

 • när det följer av lag, för att  rätta sig efter en rättslig process och/eller för att svara på förfrågningar från offentliga myndigheter;
 • med andra företag inom Electroluxkoncernen;
 • med tjänsteleverantörer och leverantörer som är betrodda att tillhandahålla tjänster och produkter, både på våra vägnar och med våra partners;
 • med en tredje part i händelse av en övervägd eller faktisk omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, uppdrag eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar och lager;
 • för att tillämpa våra villkor; eller
 • för att skydda eller tillvarata våra rättigheter.

När personuppgifter delas med en tredje part kräver Electrolux att en sådan tredje part går med på att skydda och hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, föreskrifter och avtalsförpliktelser eller andra instruktioner som vi tillhandahåller dem.

Dina val när det gäller marknadsföring och information

Du har vissa val om hur vi använder och delar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och för likdanande ändamål. Under förutsättning att du lämnat ditt samtycke kan Electrolux komma att skicka information om produkter, tjänster, evenemang och kampanjer till dig. Vi kan skicka sådan information via olika kanaler: e-post, telefon, SMS, post och sociala nätverk. Vi vill ge dig den bästa upplevelsen, därför kan informationen komma att anpassas utifrån de uppgifter som samlats in och dina preferenser.

När det krävs enligt lag kommer vi att erhålla ditt samtycke på förhand. Du kan återkalla ditt samtycke till marknadsföring när som helst, t.ex. genom att avbryta prenumerationen på meddelanden genom att följa anvisningarna i meddelandet eller via ditt onlinekonto genom att uppdatera dina marknadsföringsinställningar. Om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden kan dina personuppgifter fortfarande komma att användas för andra ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy, såsom att kommunicera med dig för administrativa eller affärsmässiga ändamål som en del av det avtalsförhållande vi har med dig eller när det krävs enligt lag.

Reklam i sociala medier

Facebook Custom Audience

För att analysera, optimera och effektivt marknadsföra på Facebook använder vi Custom Audiences från Facebook som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Med ditt samtycke i förväg förser vi Facebook med en kundlista för dessa ändamål som innehåller din e-postadress som du lämnade till oss när du registrerade dig. När du använder funktionen Custom Audience (anpassad publik) hashas dina uppgifter lokalt i vårt system innan vi laddar upp dem och skickar dem till Facebook ("Hashed Data"). Facebook skapar ett Facebook-användar-id av dessa hashade data som sedan matchas med dina Facebook-data som Facebook använder för att skapa publiken (se Facebooks riktlinjer för dataskydd för mer information). Vi använder i princip den här funktionen för att visa intressebaserade annonser för dig när du besöker det sociala nätverket "Facebook" eller andra webbplatser som också använder det här verktyget.

På grundval av ditt samtycke kan uppgifter överföras till ett tredje land utanför EU/EES som har en lägre dataskyddsnivå än EU och som kan ge statliga myndigheter tillgång till dessa uppgifter. Facebook Irland överför europeiska uppgifter till Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, och vidareöverföringar kan göras till andra underbiträden till Facebook. Som en garanti i enlighet med art. 44ff i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har Facebook undertecknat EU:s standardavtalsklausuler som utgör en del av Facebooks villkor för databehandling.

Vi förser Facebook aktivt med kundlistor som innehåller din e-postadress eller andra personuppgifter endast med ditt samtycke. Den rättsliga grunden för vår behandling är därför art. 6 par. 1 mening 1 lit a) GDPR.

Om du inte längre samtycker till att vi lämnar dina uppgifter till Facebook kan du när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden via dina inställningar för marknadsföringstillstånd.

Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt om sekretessinställningarna finns i Facebooks riktlinjer för dataskydd. I detta sammanhang bör du också notera att Facebook i allmänhet gör det möjligt för dig att invända mot målinriktning här.

Marknadsföringstjänster från Google

För att visa riktade meddelanden till användare inom Googles nätverk (t.ex. Gmail, YouTube, Google Discover osv.) använder vi tjänsten Google Audience från Google som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Med ditt samtycke i förväg förser vi Google med en kundlista för detta ändamål som innehåller din e-postadress som du lämnade till oss när du registrerade dig. Detta gör det möjligt för Google att skapa en profil om dina användningsmönster på vår webbplats för att kunna visa annonser på ett mer målinriktat sätt för att presentera Electrolux-annonser av intresse för användare på andra appar och webbplatser inom Googles nätverk.

Baserat på ditt samtycke samlas denna information in av Google och kan överföras till och lagras av servrar i ett tredje land utanför EU/EES som har en lägre dataskyddsnivå än EU och som kan ge statliga myndigheter tillgång till dessa uppgifter. Google Ireland Limited kan överföra europeiska uppgifter till Google Inc, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Som en garanti i enlighet med art. 44ff i dataskyddsförordningen har Google undertecknat EU:s standardavtalsklausuler som ingår i Googles villkor för databehandling av Google Ads.

Vi förser Google aktivt med kundlistor som innehåller din e-postadress eller andra personuppgifter endast med ditt samtycke. Den rättsliga grunden för vår behandling är därför art. 6 par. 1 mening 1 lit a) GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke för framtiden via dina inställningar för marknadsföringstillstånd. Det är möjligt, att du då fortfarande kan se annonser från Electrolux även om du återkallade ditt samtycke eller inte gav ditt samtycke från början, men dessa annonser på tredjepartsplattformar är slumpmässiga.

Om du inte längre samtycker till att vi lämnar dina uppgifter till Google kan du t.ex. använda inställningar och alternativ för avregistrering som tillhandahålls av Google eller avregistrera dig via dina inställningar för marknadsföringstillstånd.

Mer information om Googles tjänst för personlig annonsering finns här: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en. För mer information om Googles användning av uppgifter för marknadsföringsändamål, se följande Sammanfattningssida, Googles sekretesspolicy finns tillgänglig här.

Dina rättigheter enligt EU/EES lagstiftning

Om du befinner dig i EU/EES eller om dina personuppgifter annars behandlas av ett Electroluxbolag inom EU/EES har du följande rättigheter:

 1. Rätt till tillgång till dina personuppgifter;
 2. Rätt till rättelse av personuppgifter;
 3. Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") av dina personuppgifter;
 4. Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter;
 5. Rätt att få ut dina personuppgifter i ett format som kan överföras till dig eller en annan organisation (dataportabilitet);
 6. Rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter; och
 7. Rätt att framställa klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet.

Om du har några frågor angående dessa rättigheter eller om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kan du göra det skriftligt, via telefon eller via e-post.

Vänligen observera att utövandet av dessa rättigheter kan påverka vår förmåga att förse dig med vissa produkter, funktionaliteter eller tjänster.

Säkerhet för dina personuppgifter

Electrolux kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslag. Vi kommer även att kräva att våra tjänsteleverantörer, affärspartners eller professionella rådgivare ska använda lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under så lång tid som krävs enligt lag, eller vad som krävs enligt avtal. Om det inte finns något rättsligt krav, behåller vi endast information om dig så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in.

Internationella överföringar

I egenskap av ett globalt företag kan vi komma att lagra dina personuppgifter inom Europeiska Unionen (EU) eller inom det Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller andra platser där vi eller våra tjänsteleverantörer och leverantörer är placerade eller har servrar.

Vi kan överföra din information mellan Electrolux koncernföretag eller till våra internationella tredje parts leverantörer och leverantörer som agerar å våra vägnar, för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Särskild information till medborgare i EU/EES när det gäller internationella överföringar
Information om dig kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES, som kanske inte erbjuder motsvarande nivå av skydd för dina personuppgifter som finns inom EU/EES. Vi tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder och skydd för sådana gränsöverskridande överföringar i enlighet med lag, vilket inkluderar användandet av standardiserade dataskyddsbestämmelser som antas av Europeiska kommissionen, uppförandekoder och/eller bindande företagsbestämmelser. Du kan begära en kopia av dessa dokument genom att kontakta oss på adressen nedan.

Hur du kontaktar oss

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är AB Electrolux (publ) och/eller det lokala Electroluxbolaget. Vänligen besök www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies för att hitta det aktuella Electroluxbolagets adressuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad eller om du har några andra frågor angående denna Integritetspolicy, vänligen skicka din förfrågan via www.electroluxgroup.com/privacy.

För din information, Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Sverige
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Uppdateringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy kommer att träda i kraft från och med det datum de offentliggörs, eller enligt vad som annars krävs enligt lag.

Senast uppdaterad: 04.10.2021

Formulär för tillgång till personuppgifter +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.