Årsredovisningar

Här är ett arkiv över upprättade årsredovisningar från och med år 2005 fram till idag. Från och med 2021 finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). 

Årsredovisning 2023
22 februari, 2024

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022
23 februari, 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021
24 februari, 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020
25 februari, 2021

Årsredovisning 2020