Årsredovisningar

Här är ett arkiv över upprättade årsredovisningar från och med år 2005 fram till idag. Från och med 2021 finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). 

Årsredovisning 2022
23 februari, 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021
24 februari, 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020
25 februari, 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2017
28 februari, 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016
28 februari, 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015
2 mars, 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014
25 februari, 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013
21 februari, 2014

Årsredovisning 2013