Bolagsordning

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa bestämmelser som styr bolagets verksamhet.

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket. Den senaste ändringen av Electrolux bolagsordning ägde rum 2020.