Bolagsordning

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa bestämmelser som styr bolagets verksamhet.

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket. Den senaste ändringen av Electrolux bolagsordning ägde rum 2018.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Styrningsstruktur

Electrolux strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta omfattar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll...

Läs mer

Vid årsstämman 2018 valdes Deloitte AB till bolagets externa revisorer för perioden fram till och med årsstämman 2019. Auktoriserade revisorn Jan Berntsson är huvudansvarig för revisionen av Electrolux.

Läs mer