Ägarstruktur

Utländska investerare anges inte alltid i aktieägarregistret. Utländska banker och andra förvaltare kan registreras för en eller flera kunders aktier, och då framgår vanligen inte de faktiska innehavarna av registret.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Ägarförhållanden

I enlighet med Electrolux bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att omvandla dessa till B-aktier. Syftet med omvandlingsklausulen är att ge innehavare av A-aktier möjlighet att uppnå förbättrad likviditet i sina aktieinnehav.

Läs mer

Enligt tillämplig insiderlagstiftning ska ledamöter i Electrolux styrelse och medlemmar i koncernledningen rapportera transaktioner i finansiella instrument relaterade till Electrolux till Finansinspektionen.

Läs mer