Omvandling av aktier

Electrolux årsstämma 2008 beslutade att aktieägare i Electrolux med A-aktier löpande ska ha en möjlighet att kunna begära en omvandling av sina A-aktier till B-aktier.

Syftet med omvandlingsklausulen är att ge innehavare av A-aktier en möjlighet att uppnå en förbättrad likviditet i sitt aktieinnehav eftersom handeln i A-aktier på börsen är relativt begränsad. (Inför ett eventuellt beslut om omvandling bör man dock uppmärksamma att den begränsade omsättningen i A-aktien oftast skett till en kurs som legat högre än kursen för B-aktien.)

Om Ni önskar omvandla A-aktier till B-aktier ska Ni fylla i anmälningssedeln Omvandling av aktier (finns för nedladdning längre ner på denna sida) och skicka in denna till Electrolux, c/o SEB Emissioner enligt den adress som står angiven på anmälningssedeln.

Electrolux kommer löpande att hantera sådana anmälningar och anmäla omvandlingarna till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och Euroclear AB har antecknat det i Electrolux aktiebok. Genom SEB Emissioners försorg kommer sedan A-aktierna på Ert VP-konto eller i Er depå att bytas ut mot B-aktier.

Omvandling av aktier
31 oktober, 2013

Omvandling av aktier i AB Electrolux

31 oktober, 2013

Enligt företagets bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett,...

Läs mer
30 november, 2011

Omvandling av aktier

30 november, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I november 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 100 000 A-aktier till...

Läs mer
30 september, 2011

Omvandling av aktier

30 september, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I september 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 400 A-aktier till B-aktier.

Läs mer
31 augusti, 2011

Omvandling av aktier

31 augusti, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I augusti 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till...

Läs mer
29 april, 2011

Omvandling av aktier

29 april, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I april 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till...

Läs mer
28 februari, 2011

Omvandling av aktier

28 februari, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I februari 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till...

Läs mer
29 januari, 2010

Omvandling av aktier

29 januari, 2010

Enligt företagets bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Läs mer