Återköpsprogram 2021/2022

Den 27 oktober 2021 inledde Electrolux ett program för återköp av aktier om maximalt 9 369 172 aktier av serie B för ett totalt maximalt belopp på 2 800 Mkr. Programmet avslutades den 3 februari 2022. Syftet med återköpen av aktier är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att minska antalet Electrolux aktier genom efterföljande indragningar av aktier, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie.

Under perioden 28 oktober 2021 – 3 februari 2022 återköpte Electrolux totalt 9 369 172 egna aktier av serie B för ett totalt belopp om 1 894 Mkr.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Exane BNP Paribas på uppdrag av Electrolux. Återköpsprogrammet genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).