Återköpsprogram 2021/2022

Den 27 oktober 2021 inledde Electrolux ett program för återköp av aktier som avslutades den 3 februari 2022. Syftet med återköpen av aktier är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att minska antalet Electrolux aktier genom efterföljande indragningar av aktier, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie.

Återköpen av aktier utgör en del av det återköpsprogram om maximalt 9 369 172 aktier av serie B för ett totalt maximalt belopp på 2 800 miljoner kronor som Electrolux meddelade den 27 oktober 2021.

Under perioden 28 oktober 2021 – 3 februari 2022 har Electrolux återköpt totalt 9 369 172 egna aktier av serie B.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Exane BNP Paribas på uppdrag av Electrolux.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Styrelsens avsikt är att fortsätta med återköp av aktier över tid och att fortsätta att minska antalet Electrolux aktier genom efterföljande indragningar av aktier, vilket ytterligare kommer att förbättra avkastningen per aktie. I linje med detta har styrelsen den 28 januari 2022 meddelat sin avsikt att gå vidare med ett nytt aktieåterköpsprogram efter årsstämman 2022 för ett belopp på cirka 2,5 miljarder kronor. Ytterligare detaljer om det planerade återköpsprogrammet kommer att kommuniceras när det beslutas.