Aktiekurs

Electrolux-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.