Styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelseledamöternas aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 30 juni 2019. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga ledamöter utom Petra Hedengran och Jonas Samuelson har ansetts oberoende. Petra Hedengran har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i Electrolux. Jonas Samuelson har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen i egenskap av verkställande direktör och koncernchef.

Styrelse

Staffan Bohman

Ordförande

Född 1949. Sverige. Civilekonom. Invald 2018. Medlem i Electrolux revisionsutskott och Electrolux ersättningsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Institutet för Näringslivsforskning IFN, Ipco AB, Upplands Motor Holding AB och Tysk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Atlas Copco AB och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Sapa och DeLaval samt styrelseledamot bland annat i Scania AB, Inter-IKEA Holding NV och Rezidor Hotel Group AB.

Innehav i AB Electrolux: 50 000 B-aktier. 120 279 köpoptioner, utställda av Investor AB vilka ger rätt att förvärva Electrolux B-aktier.

Petra Hedengran Electrolux

Petra Hedengran

Född 1964. Sverige. Jur. kand. Invald 2014. Ordförande i Electrolux ersättningsutskott och medlem i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för Investor AB. Styrelseledamot i Alecta och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Tidigare befattningar: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl. Ledande befattningar inom ABB Financial Services inkluderande chefsjurist för ABB Financial Services, Nordic Region. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och biträdande jurist på Gunnar Lindhs Advokatbyrå.

Innehav i AB Electrolux: 9 000 B-aktier.

Hasse Johansson Electrolux

Hasse Johansson

Född 1949. Sverige. Civilingenjör. Invald 2008.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Dynamate Industrial Services AB och Uniter AB. Styrelseledamot i Autoliv Inc., PowerCell Sweden AB, Skyllbergs Bruk AB, CalixKlippan Group AB, DevPort AB och SEM Electromagnet Holding AB.

Tidigare befattningar: Vice verkställande direktör och chef för FoU i Scania CV AB. Grundare av Mecel AB (del av Delphi Corporation). Chefsbefattningar inom Delphi Corporation.

Innehav i AB Electrolux: 4 000 B-aktier.

Ulla-Litzen-Electrolux

Ulla Litzén

Född 1956. Sverige. Civilekonom och M.B.A. Invald 2016. Ordförande i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Epiroc AB, Husqvarna AB, NCC AB och Ratos AB.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för W Capital Management AB, helägt av Wallenbergstiftelserna. Ledande befattningar inom Investorkoncernen inkluderande Direktör och medlem av ledningsgruppen för Investor AB.

Innehav i AB Electrolux: 4 000 B-aktier

Fredrik Persson Electrolux

Fredrik Persson

Född 1968. Sverige. Civilekonom. Invald 2012. Medlem i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i JM AB, Svenskt Näringsliv och ICC Sverige. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB, ICA Gruppen AB och Ahlström Capital Oy.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Axel Johnson AB inkluderande verkställande direktör och koncernchef. Analyschef på Aros Securities AB. Olika befattningar inom ABB Financial Services AB.

Innehav i AB Electrolux: 3 000 B-aktier.

David-Porter-Electrolux

David Porter

Född 1965. USA. Kanditatexamen i ekonomi. Invald 2016.

Andra uppdrag: Head of Microsoft Stores, Corporate Vice President, Microsoft Corp.

Tidigare befattningar: Chef för Worldwide Product Distribution på DreamWorks Animation SKG. Olika befattningar inom Wal-Mart Stores, Inc.

Innehav i AB Electrolux: 1 250 B-aktier

Jonas Samuelson

Verkställande direktör och koncernchef

Född 1968. Sverige. Civilekonom. Invald 2016.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Polygon AB och Axel Johnson AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och Chef för affärsområdet Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 47 138 B-aktier.

Ulrika Saxon Electrolux

Ulrika Saxon

Född 1966. Sverige. Ekonomistudier. Invald 2011. Medlem i Electrolux ersättningsutskott.

Andra uppdrag: Verkställande direktör i Bonnier Ventures. Styrelseledamot i SF Studios, Adlibris, KIT Story Engine, FLX, Refunder och partner i AI Sustainability Center.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar i olika företag inom Bonnierkoncernen inkluderande verkställande direktör i Bonnier Tidskrifter. Seniora befattningar inom marknadsföring och konsultverksamhet.

Innehav i AB Electrolux: 2 000 B-aktier.

Kai-Warn-Electrolux

Kai Wärn

Född 1959. Civilingenjör. Invald 2017.

Andra uppdrag: VD och koncernchef för Husqvarna AB. Styrelseledamot i Husqvarna AB.

Tidigare befattningar: Operations Partner vid IK Investment Partners Norden AB. VD och koncernchef för Seco Tools AB. Olika befattningar inom ABB.

Innehav i AB Electrolux: 4 000 B-aktier.

Arbetstagarledamöter, ordinarie

Viveca Brinkenfeldt-Lever

Född 1960.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Ulf Carlsson Electrolux

Ulf Carlsson

Född 1958.

LO-representant. Invald 2001.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Peter Ferm Electrolux

Peter Ferm

Född 1965.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 100 B-aktier.

Arbetstagarledamöter, suppleanter

Richard Dellner Electrolux

Richard Dellner

Född 1953.

PTK-representant. Invald 2013.

Innehav i AB Electrolux: 500 B-aktier.

Joachim Nord

Född 1966.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Styrelsens sekreterare

Mikael-Östman-Electrolux

Mikael Östman

Chefsjurist

Född 1967. Sverige. Jur. kand. och Civ.ekon. Sekreterare i Electrolux styrelse sedan 2017 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för Electrolux Legal Affairs Europe och chef för Electrolux Corporate Legal Department. Bolagsjurist på Telia Mobile AB. Jurist vid Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt.

Innehav i AB Electrolux: 10 114 B-aktier.

Revisorer

Jan-Berntson-Deloitte

Jan Berntson

Deloitte AB

Född 1964. Auktoriserad revisor. Huvudansvarig.

Andra uppdrag: Boliden AB och Kinnevik AB

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier

Vid årsstämman 2018 valdes Deloitte AB som revisorer till och med årsstämman 2019.

Läs mer inom Bolagsstyrning

Vid AB Electrolux (”Electrolux”) extra bolagsstämma som hölls idag i Stockholm beslutades om utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional AB (”Electrolux Professional”) till aktieägarna i Electrolux.

Läs mer
21 februari, 2020

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

21 februari, 2020

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas till årsstämma tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Registrering och anmälan

Läs mer
20 februari, 2020

Electrolux publicerar årsredovisning för 2019

20 februari, 2020

Electrolux årsredovisning för 2019 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida. Årets rapportering består av en omfattande digital version med utvecklat innehåll som kopplar ihop strategi och utförande, samt en kortare...

Läs mer