Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux Group.

Valberedningen har rekommenderat att styrelseledamöter valda av årsstämman förvärvar och behåller aktier i AB Electrolux så länge de kvarstår i styrelsen. En styrelseledamots aktieinnehav bör efter fem år motsvara ett årsarvode före skatt.

Styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux Group inbjuds inte att delta i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Ersättning till styrelsen gällande från årsstämman 2024
Kr Invald Revisionsutskott People Committee Strategic Planning Committee Ordinarie arvode Arvode totalt
Torbjörn Lööf, Ordförande 2024 240 000 140 000 200 000 2 560 000 3 140 000
Geert Follens 2024 350 000 745 000 1 095 000
Petra Hedengran 2014 205 000 745 000  950 000
Ulla Litzén 2016 380 000 200 000 745 000 1 325 000
Daniel Nodhäll 2024 240 000 200 000 745 000 1 185 000
Karin Overbeck 2020 140 000 745 000 885 000
David Porter 2016 745 000 745 000
Michael Rauterkus 2024 745 000 745 000
Jonas Samuelson 2016
Viveca Brinkenfeldt-Lever, Arbetstagarledamot 2018
Peter Ferm, Arbetstagarledamot 2018
Wilson Quispe, Arbetstagarledamot 2022
Total   860 000 485 000 950 000 8 520 000 10 170 000