Aktien

Electrolux aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.