Aktien

Electrolux-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet i AB Electrolux består av A-aktier och B-aktier.

En A-aktie berättigar ägaren till en röst och en B-aktie till en tiondels röst. I enlighet med bolagsordningen för AB Electrolux har ägare av A-aktier rätt att omvandla sådana aktier till B-aktier. Det totala antalet aktier är 283,1 miljoner aktier, varav cirka 8,2 miljoner A-aktier.

Mer utförlig information om Electrolux aktie finns på den engelska webben.