Utdelning av Electrolux Professional

Under det första kvartalet 2020, delades Electrolux Professional AB ut till AB Electrolux aktieägare. Notering och första dag för handel i aktierna för Electrolux Professional var den 23 mars 2020.

Sista dag för handel i Electrolux aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional var den 17 mars 2020. En aktie av serie A i Electrolux berättigade till en aktie av serie A i Electrolux Professional och en aktie av serie B i Electrolux berättigade till en aktie av serie B i Electrolux Professional.