AB Electrolux publicerar årsredovisning för 2023

AB Electrolux årsredovisning för 2023 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.electroluxgroup.com i pdf-format. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på Electrolux webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Informationen är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:00 CET.

För mer information:

Maria Åkerhielm, Investor Relations, +46 70 796 3856

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07