Som en service till Electrolux svenska aktieägare följer nedan Skatteverkets allmänna råd inför deklarationen i samband med Electrolux inlösen program 2004 och 2007 samt i samband med utdelningen av Husqvarna 2006 och Electrolux Professional 2020.

För information och frågor angående skatt och tidigare händelser relaterade till Electrolux aktien hänvisas till Skatteverket.

Datum
Titel