Skatteinformation

This page is also available in English.

Som en service till Electrolux svenska aktieägare följer nedan Skatteverkets allmänna råd inför deklarationen i samband med Electrolux inlösen program 2004 och 2007 samt i samband med utdelningen av Husqvarna 2006.

För information och frågor angående skatt och tidigare händelser relaterade till Electrolux aktien hänvisas till Skatteverket.

Skatteinformation
21 april, 2020

Skatteinformation Electrolux Professional

21 april, 2020

Skatteverkets allmänna råd – utdelning av aktier i Electrolux Professional Utdelningen av aktier i Electrolux Professional är undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de så kallade Lex Asea-reglerna. Samtliga aktieägare rekommenderas dock...

Läs mer

Under januari 2007 genomförde Electrolux en split (2:1). En av de splittade aktierna blev en inlösenaktie som cirka tre veckor efter splitten automatiskt löstes in för 20 kr.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd - utdelning av aktier i Husqvarna AB för svenska aktieägare.

Läs mer

Skatteverket har utfärdat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften med anledning av inlösen av aktier i Electrolux 2004 mot kontantlikvid.

Läs mer