electrolux-q2-2022-module

Årsstämman 2022

Årsstämman 2022 genomfördes den 30 mars 2022. Se VD Jonas Samuelson reflektera över året som har gått och strategin framöver tillsammans med chefen för investerarrelationer, Sophie Arnius.

Årsredovisning 2021

Electrolux årsredovisning 2021 har nu publicerats. Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning kan laddas ned i PDF format och kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under mitten av mars 2022. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).