electrolux-module-q2-2021

Delårsrapport Q2 2021

Electrolux publicerade rapporten för det andra kvartalet 2021 den 20 juli klockan 08:00.

electrolux-cmd-2020-module-image

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma den 27 augusti fattade beslut om ett automatiskt aktieinlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag.

För information om det automatiska inlösenförfarandet.