Delårsrapport Q3 2021

Electrolux publicerade rapporten för det tredje kvartalet 2021 den 27 oktober klockan 08:00.

Återköpsprogram

Electrolux har den 27 oktober 2021 initierat ett återköpsprogram. Syftet med återköpen av aktier är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie.

Automatiskt inlösenförfarande

På extra bolagstämman den 27 augusti beslutades att sammanlagt 4 886 Mkr (motsvarande 17 kr per aktie) ska utskiftas till aktieägarna i Electrolux.

För information om det automatiska inlösenförfarandet.