Finansiell information

I fokus

Sammanfattning av andra kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 31 354 Mkr (30 948). Försäljningstillväxten uppgick till 0,7% och flertalet affärsområden visade organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 827 Mkr (1 919) motsvarande en marginal på...

Läs mer

En fransk domstol har idag fattat beslut om att en företagsrekonstruktion gällande ett tidigare dotterbolag ska utökas till att även inkludera Electrolux Home Products France SAS (”EHP France”), Electrolux marknadsbolag för vitvaror i Frankrike....

Läs mer

Electrolux rapport för det andra kvartalet 2018 kommer att publiceras onsdagen den 18 juli, runt klockan 08.00.

Läs mer

Electrolux kommer att göra en avsättning om cirka 550 miljoner kronor med anledning av den sedan tidigare kommunicerade utredningen som genomförs av den franska konkurrensmyndigheten. Avsättningen kommer att påverka koncernens rörelseresultat för det andra...

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 27 906 Mkr (28 201). Försäljningstillväxten uppgick till 3,3%, medan valutaomräkningseffekter påverkade negativt med 4,4%.

Läs mer
I fokus

Sammanfattning av andra kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 31 354 Mkr (30 948). Försäljningstillväxten uppgick till 0,7% och flertalet affärsområden visade organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 827 Mkr (1 919) motsvarande en marginal på...

Läs mer

En fransk domstol har idag fattat beslut om att en företagsrekonstruktion gällande ett tidigare dotterbolag ska utökas till att även inkludera Electrolux Home Products France SAS (”EHP France”), Electrolux marknadsbolag för vitvaror i Frankrike....

Läs mer

Electrolux rapport för det andra kvartalet 2018 kommer att publiceras onsdagen den 18 juli, runt klockan 08.00.

Läs mer

Electrolux kommer att göra en avsättning om cirka 550 miljoner kronor med anledning av den sedan tidigare kommunicerade utredningen som genomförs av den franska konkurrensmyndigheten. Avsättningen kommer att påverka koncernens rörelseresultat för det andra...

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 27 906 Mkr (28 201). Försäljningstillväxten uppgick till 3,3%, medan valutaomräkningseffekter påverkade negativt med 4,4%.

Läs mer