Finansiell information

I fokus

Electrolux rapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras fredagen den 17 juli, runt klockan 08.00.

Läs mer

Kommentarer och siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges Sammanfattning av första kvartalet 2020 Nettoomsättningen minskade till 26 578 Mkr (27 408). Försäljningstillväxten var -5,1% till följd av lägre volymer....

Läs mer
31 mars, 2020

Årsstämma 2020

31 mars, 2020

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum tisdagen den 31 mars 2020 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2019

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

Läs mer
I fokus

Electrolux rapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras fredagen den 17 juli, runt klockan 08.00.

Läs mer

Kommentarer och siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges Sammanfattning av första kvartalet 2020 Nettoomsättningen minskade till 26 578 Mkr (27 408). Försäljningstillväxten var -5,1% till följd av lägre volymer....

Läs mer
31 mars, 2020

Årsstämma 2020

31 mars, 2020

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum tisdagen den 31 mars 2020 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2019

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

Läs mer