electrolux-q3-2022-module

Delårsrapport Q3 2022

Electrolux rapport för det tredje kvartalet 2022 publicerades torsdagen den 28 oktober, 2022, omkring klockan 08.00.

electrolux-logotype-module-placeholder

Electrolux tillkännager besparingsprogram och ledningsförändringar

Electrolux tillkännager ett kostnadsbesparingsprogram för koncernen som startar omedelbart, mot bakgrund av lägre marknadsefterfrågan än väntat. Ricardo Cons har utsetts till ny chef för affärsområde Nordamerika, där ytterligare omställningsåtgärder kommer att implementeras.

En telefonkonferens hölls idag den 12 september kl. 10.00 (CET) med inledande kommentarer från VD och koncernchef Jonas Samuelson följt av en frågestund.

Årsredovisning 2021

Electrolux årsredovisning 2021 har nu publicerats. Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning kan laddas ned i PDF format och kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under mitten av mars 2022. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).