Delårsrapport Q2 2020

Electrolux publicerade rapporten för det andra kvartalet 2020 den 17 juli klockan 08:00

Online kapitalmarknadsuppdatering 2020

Datum: 17 november, 2020

En kapitalmarknadsuppdatering kommer att hållas online den 17 november, 2020.

Utdelning av Electrolux Professional

Under det första kvartalet 2020, delades Electrolux Professional AB ut till AB Electrolux aktieägare. Notering och första dag för handel i aktierna för Electrolux Professional var den 23 mars 2020.