Valberedningar

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2020 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de fyra...

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2018. 

Läs mer

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2017.

Läs mer

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2016.

Läs mer
25 september, 2014

Valberedning 2015

25 september, 2014

Valberedningsledamöter inför årsstämma 2015.

Läs mer
21 februari, 2014

Valberedning 2014

21 februari, 2014

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2014

Läs mer
15 februari, 2013

Valberedning 2013

15 februari, 2013

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2013

Läs mer
17 februari, 2012

Valberedning 2012

17 februari, 2012

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har utsetts.

Läs mer
18 mars, 2011

Valberedning 2011

18 mars, 2011

I enlighet med beslut på årsstämman i mars 2010 ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som...

Läs mer
30 september, 2009

Valberedning 2010

30 september, 2009

I enlighet med beslut på årsstämman i mars 2009 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter.

Läs mer
21 juli, 2008

Valberedning 2009

21 juli, 2008

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2007 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter.

Läs mer

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2007 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter.

Läs mer
16 oktober, 2006

Valberedning 2007

16 oktober, 2006

I enlighet med beslut på stämman i april 2006 har Electrolux haft en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Läs mer