Aktiehistorik

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Aktieägarinformation

Koncernens målsättning är att utdelningen ska motsvara minst 30% av årets resultat.

Läs mer

Electrolux årsstämma 2008 beslutade att aktieägare i Electrolux med A-aktier löpande ska ha en möjlighet att kunna begära en omvandling av sina A-aktier till B-aktier.

Läs mer