Här finner du information som är relevant för aktieägare i Electrolux.

Årsstämma 2020

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum tisdagen den 31 mars 2020 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Utdelning

Koncernens målsättning är att utdelningen ska motsvara minst 30% av årets resultat.