Här finner du information som är relevant för aktieägare i Electrolux.

Årsstämma 2021

25 mars, 2021

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning.

Utdelning

Koncernens målsättning är att utdelningen ska motsvara minst 30% av årets resultat.