Årsstämma 2021

Electrolux årsstämma kommer att äga rum den 25 mars 2021 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 25 mars 2021 ska skriftligen begära detta hos styrelsen under adress:

AB Electrolux
Attn: Chefsjuristens kontor
105 45 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste förslaget ha inkommit senast den 4 februari 2021.