Nyheter om bolagsstyrning

This page is also available in English.
Visa
Nyheter om bolagsstyrning

Vid AB Electrolux (”Electrolux”) extra bolagsstämma som hölls idag i Stockholm beslutades om utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional AB (”Electrolux Professional”) till aktieägarna i Electrolux.

Läs mer
21 februari, 2020

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

21 februari, 2020

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas till årsstämma tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Registrering och anmälan

Läs mer
20 februari, 2020

Electrolux publicerar årsredovisning för 2019

20 februari, 2020

Electrolux årsredovisning för 2019 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida. Årets rapportering består av en omfattande digital version med utvecklat innehåll som kopplar ihop strategi och utförande, samt en kortare...

Läs mer

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 31 mars 2020 att Henrik Henriksson och Karin Overbeck väljs in som nya ledamöter i AB Electrolux styrelse. Valberedningen föreslår även omval av Staffan Bohman (ordförande), Petra Hedengran,...

Läs mer

Styrelsen för AB Electrolux (publ) (”Electrolux”) har föreslagit att en extra bolagsstämma den 21 februari 2020 fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i Electrolux Professional AB (publ) (”Electrolux Professional”) till Electrolux aktieägare....

Läs mer
20 januari, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Electrolux

20 januari, 2020

Aktieägarna i AB Electrolux, org.nr 556009-4178, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 på AB Electrolux huvudkontor, Axel Wennergren-salen, S:t Göransgatan 143, Stockholm. Inpassering till stämman startar kl. 08.30.

Läs mer