Geert Follens, Daniel Nodhäll och Michael Rauterkus föreslås som nya styrelseledamöter i AB Electrolux

Valberedningen i AB Electrolux föreslår att Geert Follens, Daniel Nodhäll och Michael Rauterkus väljs till nya styrelseledamöter vid årsstämman i AB Electrolux den 27 mars 2024. Vidare föreslår valberedningen omval av Petra Hedengran, Ulla Litzén, Karin Overbeck, David Porter och Jonas Samuelson till styrelseledamöter.

Som tidigare kommunicerats har Torbjörn Lööf föreslagits till ny styrelseordförande efter att nuvarande styrelseordförande Staffan Bohman har meddelat att han inte är tillgänglig för omval. Styrelseledamöterna Henrik Henriksson och Fredrik Persson har också avböjt omval.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska utgöras av nio bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Geert Follens har omfattande industriell erfarenhet och är en mycket erfaren strateg med framgångsrika resultat i såväl globala som lokala ledarroller. Geert Follens är chef för Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik sedan 2017 och är även styrelseledamot i AB SKF. Han har innehaft flertalet ledande befattningar hos Atlas Copco sedan 1995 inkluderande chef för Atlas Copco Kompressortekniks marknadsbolag, chef för divisionen Portable Energy och därefter för divisionen Industrial Air. Geert Follens är född 1959 och är belgisk medborgare.

Daniel Nodhäll har lång erfarenhet och värdefull kompetens inom det finansiella området. Daniel Nodhäll är Chef för Noterade Bolag och medlem av ledningsgruppen hos Investor AB sedan 2015 och är även styrelseledamot i Husqvarna AB och Electrolux Professional AB. Som analytiker med strategiskt fokus på verkstadsindustrisektorn har Daniel Nodhäll sedan 2002 innehaft flera befattningar hos Investor AB, inkluderande Investment Manager och Head of Capital Goods. Han har även varit styrelseledamot i SAAB AB. Daniel Nodhäll är född 1978 och är svensk medborgare.

Michael Rauterkus har omfattande erfarenhet från ett flertal branscher med starka varumärkesportföljer och besitter stark strategisk kompetens och transformationsförmåga. Michael Rauterkus är verkställande direktör för Uponor Corporation sedan 2021 och sitter i Executive Board för Georg Fischer i Schweiz. Under perioden 2006-2019 innehade han flera ledande befattningar hos Grohe AG, där han i sin senaste befattning som verkställande direktör utvecklade bolaget till en global ledare inom badrums- och kökslösningar. Michael Rauterkus är född 1966 och är tysk medborgare.

Valberedningens motiverade yttrande, fullständiga förslag och en presentation av de förslagna styrelseledamöterna kommer att publiceras i god tid före årsstämman 2024.

Valberedningen i AB Electrolux består av Johan Forssell, Investor AB (ordförande), Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, Carina Silberg, Alecta, och Anders Hansson, AMF Tjänstepension och Fonder. I valberedningen ingår också Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i AB Electrolux styrelse.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07