Aktieåterköp

Återköpsprogram 2021/2022

Electrolux har den 27 oktober 2021 initierat ett återköpsprogram. Syftet med återköpen av aktier är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 mars 2021 har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 9 369 172 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm till ett sammanlagt belopp om högst 2 800 Mkr. Programmet är planerat att löpa under perioden 28 oktober 2021 – 25 mars 2022.

Återköpsprogrammet förvaltas av en bank, Exane BNP Paribas, som fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Electrolux. Bolagets innehav av egna aktier får aldrig överstiga 10% av samtliga aktier i bolaget.

Veckorapporter avseende återköpta aktier kommer att publiceras genom pressmeddelanden, som finns här. Välj kategori ”Aktieåterköp”. I det fall inga återköp görs under en vecka, publiceras inget pressmeddelande påföljande vecka.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).