Aktieåterköp

Syftet med återköpen av aktier är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att minska antalet Electrolux aktier genom efterföljande indragningar av aktier, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie. För mer information om de specifika programmen för återköp av aktier, se respektive avsnitt nedan.