Aktieåterköp

Syftet med återköpen av aktier är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att minska antalet aktier i Electrolux genom efterföljande indragningar av aktier, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie. Styrelsens mål är att behålla en ”solid investment grade”-rating, såsom definierat av ledande ratinginstitut, vilket innebär att koncernens nettoskuld över tid inte bör överstiga två (2) gånger EBITDA.