Insynshandel

Enligt tillämplig insiderlagstiftning ska ledamöter i Electrolux styrelse och medlemmar i koncernledningen rapportera transaktioner i finansiella instrument relaterade till Electrolux till Finansinspektionen.

För information om styrelseledamöter och koncernledningsmedlemmars aktieinnehav i Electrolux se:

För transaktioner hänvisas till finansinspektionens via följande länk Finansinspektionen.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Ägarförhållanden

Utländska investerare anges inte alltid i aktieägarregistret. Utländska banker och andra förvaltare kan registreras för en eller flera kunders aktier, och då framgår vanligen inte de faktiska innehavarna av registret.

Läs mer