Insynshandel

Enligt tillämplig insiderlagstiftning ska ledamöter i Electrolux styrelse och medlemmar i koncernledningen rapportera transaktioner i finansiella instrument relaterade till Electrolux till Finansinspektionen.

För information om styrelseledamöter och koncernledningsmedlemmars aktieinnehav i Electrolux se:

För transaktioner hänvisas till finansinspektionens via följande länk Finansinspektionen.