Årsstämma 2024

Årsstämman kommer att äga rum den 27 mars 2024 i Stockholm.

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2024

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på AB Electrolux årsstämma den 27 mars 2024 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

AB Electrolux
Attn: Chefsjuristens kontor
105 45 Stockholm

 

Förslaget måste, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 7 februari 2024.