Rapporter bolagstyrning

This page is also available in English.
Rapporter bolagstyrning
25 februari, 2020

Bolagsstyrnings- rapport 2019

25 februari, 2020

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2019. Förslag till utdelning av Electrolux Professional AB. Omval av Staffan Bohman som styrelseordförande. Prestationsbaserat,...

Läs mer
14 februari, 2019

Bolagsstyrnings- rapport 2018

14 februari, 2019

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2018. Val av Staffan Bohman som ny styrelseledamot och styrelseordförande. Val av Deloitte AB som...

Läs mer
28 februari, 2018

Bolagsstyrnings- rapport 2017

28 februari, 2018

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2017.

Läs mer
28 februari, 2017

Bolagsstyrnings-rapport 2016

28 februari, 2017

Viktiga händelser 2016. Omval av Ronnie Leten som styrelseordförande och val av Ulla Litzén, David Porter och Jonas Samuelson som nya styrelseledamöter.

Läs mer

Viktiga händelser 2015. Omval av samtliga styrelseledamöter och omval av Ronnie Leten som styrelseordförande.

Läs mer
25 februari, 2015

Bolagsstyrnings- rapport

25 februari, 2015

Viktiga händelser 2014. Ronnie Leten vald till ny styrelseordförande och Petra Hedengran till ny styrelseledamot vid årsstämman 2014. Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Läs mer
21 februari, 2014

Bolagsstyrnings- rapport 2013

21 februari, 2014

Viktiga händelser 2013. Bert Nordberg vald till ny styrelseledamot vid årsstämman 2013.

Läs mer
22 februari, 2013

Bolagsstyrnings- rapport 2012

22 februari, 2013

Viktiga händelser 2012. Ronnie Leten och Fredrik Persson valda till nya styrelseledamöter vid årsstämman 2012. Val av Ronnie Leten till vice ordförande i styrelsen.

Läs mer

Viktiga händelser 2011. Keith McLoughlin är ny verkställande direktör och koncernchef från och med den 1 januari 2011. Keith McLoughlin och Ulrika Saxon valda till nya styrelseledamöter vid årsstämman 2011.

Läs mer

Viktiga händelser. Hans Stråberg lämnade Electrolux vid årsskiftet efter nio år som VD och koncernchef. Samtidigt lämnade han också sitt styrelseuppdrag i Electrolux. Keith McLoughlin har utsetts till ny VD och koncernchef från och...

Läs mer

Viktiga händelser. En ny organisation under ledning av Keith McLoughlin har skapats för att tillfullo utnyttja koncernens globala närvaro och stordriftsfördelar inom produktutveckling, inköp och tillverkning inom vitvaror.

Läs mer

Viktiga händelser. Tre nya medlemmar ingår i koncernledningen: Enderson Guimarães, Ruy Hirschheimer och Jonas Samuelson. Hasse Johansson vald till ny styrelseledamot.

Läs mer

Händelser under 2007. Tre nya medlemmar ingår i koncernledningen. Electrolux B-aktier är inte längre registrerade hos den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC). Programmet för depåbevis kvarstår.

Läs mer

Händelser under 2006. Årsstämman godkände i april styrelsens förslag att dela ut koncernens utomhusverksamhet, Husqvarna, till Electrolux aktieägare. I juni noterades Husqvarna som fristående bolag på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Händelser under 2005. En svensk kod för bolagsstyrning ingår som en del i noteringsavtalet med Stockholmsbörsen från och med den 1 juli 2005. Electrolux tillämpar koden från detta datum.

Läs mer