Koncernledning

Koncernledningen inkluderar verkställande direktören, två stabschefer, tre organisationsområdeschefer för Commercial & Consumer Journey, Consumer Experience & Product Lines och Operations, samt cheferna för de fyra geografiska affärsområdena som rapporterar till chefen för Commercial & Consumer Journey.

Koncernledningens aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 30 september 2022. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Jonas Samuelson
Jonas Samuelson
Verkställande direktör och koncernchef.

Född 1968. Civ. ekon. I koncernledningen och anställd sedan 2008.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Axel Johnson AB och Volvo Car AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och Chef för affärsområdet Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 65 211 B-aktier.

Chris Braam
Chris Braam
Chef för affärsområdet Europa och Executive Vice President

Född 1969. Nederländerna. Kandidatexamen i Business Economics och Business Administration. I koncernledningen sedan 2022 och anställd sedan 2011.

Tidigare befattningar: Försäljningschef inom Electrolux Europa. Andra seniora befattningar inom Nokia Mobile Phones i Benelux och vice president Sales för mellanöstern och Afrika.

Innehav i AB Electrolux: 6,429 B-aktier

Adam Cich
Adam Cich
Chef för Affärsområdet Asien/Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika och Executive Vice President

Född 1968. Polen. Master of Business Administration. I koncernledningen sedan 2020 och anställd sedan 1996.

Tidigare befattningar: Försäljningschef och tillförordnad affärsområdeschef Asien/Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Andra ledande befattningar inom Electrolux som försäljningschef för Electrolux i Central- och Östeuropa och flera ledande positioner inom försäljning och produktlinje i Polen, Ryssland och CEE-regionen.

Innehav i AB Electrolux: 3 219 B-aktier.

Ricardo Cons
Ricardo Cons
Chef för Affärsområdet Latinamerika och Executive Vice President.

Född 1967. Brasilien. Fil kand i finansiell administration och marknadsföring, MBA i ledarskap. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 1997-2011 och 2016.

Tidigare befattningar: Chefspositioner inom Franke i Brasilien. Chefspositioner inom Electrolux i Brasilien, bland annat chef för Dammsugare och småapparater Latin Amerika samt försäljnings och marknadschef för vitvaror. Chefspositioner inom Volvo i Brasilien.

Innehav i AB Electrolux: 11 906 B-aktier.

Carsten Franke
Carsten Franke
Chef för Operations och Executive Vice President.

Född 1965. Tyskland. Ingenjörsexamen (Dipl.-Ing) i maskinteknik. I koncernledningen sedan 2020 och anställd sedan 2005.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux affärsområde Europa, bland annat Chief Operations Officer, Vice President Supply Chain, Vice President Industrial Operations och Vice President Electrolux Lean Manufacturing System. Befattningar innan Electrolux inkluderar chefsroller på Knorr-Bremse AG samt Maschinenfabrik Reinhausen.

Innehav i AB Electrolux: 5 096 B-aktier.

Therese Friberg
Therese Friberg
Ekonomi- och finansdirektör.

Född 1975. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2018 och anställd sedan 1999.

Tidigare befattningar: CFO för Vitvaror EMEA. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat chefscontroller och controller för affärsområdet Hemmiljö och småapparater.

Innehav i AB Electrolux: 14 527 B-aktier.

Anna Ohlsson-Leijon
Anna Ohlsson-Leijon
Chef för Commercial & Consumer Journey och Executive Vice President.

Född 1968. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 2001.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco AB och Schneider Electric SE.

Tidigare befattningar: Chef för affärsområdet Europa och Ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat CFO för Electrolux Vitvaror EMEA och chef för Electrolux avdelning Corporate Control & Services. Ekonomidirektör i Kimoda. Olika befattningar inom PricewaterhouseCoopers.

Innehav i AB Electrolux: 18 472 B-aktier.

Ola Nilsson
Ola Nilsson
Chef för Consumer Experience & Product Lines och Executive Vice President.

Född 1969. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 1994.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Fractal Gaming Group AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för affärsområdet Hemmiljö och småapparater, chef för tvättprodukter inom Vitvaror EMEA och chef för Dammsugare och småapparater i Asien/Stillahavsområdet.

Innehav i AB Electrolux: 20 257 B-aktier.

Lars Worsøe Petersen
Lars Worsøe Petersen
Chef för HR och kommunikation

Född 1958. Danmark. M. Econ. I koncernledningen sedan 2011 och anställd sedan 1994–2005 och 2011.

Tidigare befattningar: Chef för koncernstab Personal i Husqvarna AB. Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande Personalchef för Electrolux Vitvaror Nordamerika och chef för Electrolux Holding A/S i Danmark.

Innehav i AB Electrolux: 26 875 B-aktier.