Koncernledning

Koncernledningen inkluderar verkställande direktören, cheferna för de globala produktlinjerna Taste och Care, cheferna för de globala funktionerna Operations; Technology & Sustainability; Finance, Legal & IT; och People & Communications, samt cheferna för de tre regionala affärsområdena.

Koncernledningens aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 31 mars 2024 om inget annat anges och inkluderar i förekommande fall närstående fysiska och juridiska personers innehav. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Jonas Samuelson
Jonas Samuelson
Verkställande direktör och koncernchef

Född 1968. Sverige. Civilekonom. I koncernledningen och anställd sedan 2008.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Axel Johnson AB och Volvo Car AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och chef för Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika ledande befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 119 311 B-aktier.

Dan Arler
Dan Arler
Chef för produktlinje Taste

Född 1969. Nederländerna. Kandidatexamen i management. I koncernledningen sedan 2023 och anställd 2002-2020 och sedan 2023.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande CEO för affärsområde Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika, CEO för affärsområde Europa, Mellanöstern och Afrika och Senior Vice President för produktlinje Kitchen inom affärsområde Europa, Mellanöstern och Afrika.

Innehav i AB Electrolux: 18 448 B-aktier.

Ian Banes
Ian Banes
Chef för produktlinje Care

Född 1968. Storbritannien. Masterexamen i industriell produktion. I koncernledningen sedan 2023 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande Senior Vice President för produktlinje Fabric Care inom affärsområde Europa, Senior Vice President CX produktlinje Care, Vice President för produktlinje Home Comfort inom affärsområde Europa, General Manager för verksamheten i ett antal olika länder och chef för Manufacturing Operations i Kina. Befattningar innan Electrolux Group inkluderar diverse roller inom John Crane.

Innehav i AB Electrolux: 22 289 B-aktier.

Elena Breda
Elena Breda
Chef för utveckling och hållbarhet

Född 1973. Italien. Masterexamen i elektronikteknik och doktorsexamen i biomedicinsk teknik. I koncernledningen sedan 2023 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande global Senior Vice President CX produktlinje Food Preservation, Senior Vice President försäljning för produktlinje Home Care & Small Domestic Appliances Europa, Vice President Food Preservation och Home Comfort Asien-Stillahavsområdet, och andra befattningar för produktlinje Care inom affärsområde Europa.

Innehav i AB Electrolux: 12 551 B-aktier.

Ricardo Cons
Ricardo Cons
Chef för affärsområdet Nordamerika

Född 1967. Brasilien. Kandidatexamen i finansiell administration och marknadsföring, MBA i ledarskap. I koncernledningen sedan 2016 och anställd 1997-2011 och sedan 2016.

Tidigare befattningar: Chef för affärsområdet Latinamerika. Chefspositioner inom Franke i Latinamerika. Ledande befattningar inom Electrolux Group i Brasilien inkluderande chef för Dammsugare och småapparater Latinamerika samt försäljnings- och marknadschef för vitvaror. Chefspositioner inom Volvo i Brasilien.

Innehav i AB Electrolux: 32 339 B-aktier.

Therese Friberg
Therese Friberg
Ekonomi- och finansdirektör (CFO), chef för Finance, Legal & IT

Född 1975. Sverige. Civilekonom. I koncernledningen sedan 2018 och anställd sedan 1999.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i AB SKF.

Tidigare befattningar: Andra ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande CFO för Vitvaror EMEA , Pricing Manager för Vitvaror EMEA och chef för Group Business Control.

Innehav i AB Electrolux: 29 409 B-aktier.

Leandro Jasiocha
Leandro Jasiocha
Chef för affärsområdet Latinamerika

Född 1976. Brasilien. Masterexamen i företagsekonomi. Masterexamen i logistik och inköp. I koncernledningen sedan 2023 och anställd 1995-2000, 2002-2016 och sedan 2018.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande Vice President Consumer Journey Latinamerika och Vice President Product Lines Latinamerika. Chefsroller på Hyva Global B.V.

Innehav i AB Electrolux: 11 760 B-aktier.

Anna Ohlsson-Leijon
Anna Ohlsson-Leijon
Vice verkställande direktör och chef för affärsområde Europa, Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika, samt chef för Group Consumer Direct Interaction och produktlinje Wellbeing

Född 1968. Sverige. Civilekonom. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 2001.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco AB och Schneider Electric SE.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande Chief Commercial Officer för AB Electrolux, CEO för affärsområde Europa, ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux, CFO för Vitvaror EMEA och chef för avdelning Corporate Control & Services. Ekonomidirektör i Kimoda. Olika befattningar inom PricewaterhouseCoopers.

Innehav i AB Electrolux:
37 419 B-aktier.

 

Lars Worsøe Petersen
Lars Worsøe Petersen
Chef för HR & Kommunikation

Född 1958. Danmark. Masterexamen i national- och företagsekonomi. I koncernledningen sedan 2011 och anställd 1994–2005 och sedan 2011.

Tidigare befattningar: Chef för koncernstab Personal i Husqvarna AB, 2005-2011. Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande Personalchef för Vitvaror Nordamerika och chef för Electrolux Holding A/S i Danmark.

Innehav i AB Electrolux: 40 525 B-aktier.