Koncernledning

Koncernledningen inkluderar verkställande direktören, två stabschefer, tre organisationsområdeschefer för Commercial & Consumer Journey, Consumer Experience & Product Lines och Operations, samt cheferna för de fyra geografiska affärsområdena som rapporterar till chefen för Commercial & Consumer Journey.

Koncernledningens aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 31 mars 2023. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Jonas Samuelson
Jonas Samuelson
Verkställande direktör och koncernchef

Född 1968. Civilekonom. I koncernledningen och anställd sedan 2008.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Axel Johnson AB och Volvo Car AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och chef för Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika ledande befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 94 795 B-aktier.

Chris Braam
Chris Braam
Chef för affärsområdet Europa

Född 1969. Nederländerna. Kandidatexamen i ekonomi och företagsadministration. I koncernledningen sedan 2022 och anställd sedan 2011.

Tidigare befattningar: Försäljningschef för affärsområdet Europa. Andra seniora befattningar inom Nokia Mobile Phones i Benelux och Vice President Sales för Mellanöstern och Afrika.

Innehav i AB Electrolux: 28 230 B-aktier.

Adam Cich
Adam Cich
Chef för affärsområdet Asien/Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika

Född 1968. Polen. Masterexamen i företagsekonomi. I koncernledningen sedan 2020 och anställd sedan 1996.

Tidigare befattningar: Försäljningschef och tillförordnad affärsområdeschef för Asien/Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Andra ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande försäljningschef i Central- och Östeuropa för affärsområdet Europa och flera ledande positioner inom försäljning och produktlinje i Polen, Ryssland och CEE-regionen.

Innehav i AB Electrolux: 25 780 B-aktier.

Ricardo Cons
Ricardo Cons
Chef för affärsområdet Nordamerika

Född 1967. Brasilien. Kandidatexamen i finansiell administration och marknadsföring, MBA i ledarskap. I koncernledningen sedan 2016 och anställd under 1997-2011 och sedan 2016.

Tidigare befattningar: Chef för affärsområdet Latinamerika. Chefspositioner inom Franke i Brasilien. Ledande befattningar inom Electrolux i Brasilien inkluderande chef för Dammsugare och småapparater Latinamerika samt försäljnings- och marknadschef för vitvaror. Chefspositioner inom Volvo i Brasilien.

Innehav i AB Electrolux: 23 741 B-aktier.

Carsten Franke
Carsten Franke
Chef för Global Operations, Executive Vice President

Född 1965. Tyskland. Ingenjörsexamen (Dipl.-Ing) i maskinteknik. I koncernledningen sedan 2020 och anställd sedan 2005.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom affärsområdet Europa inkluderande Chief Operations Officer, Vice President Supply Chain, Vice President Industrial Operations och Vice President Electrolux Lean Manufacturing System. Befattningar innan Electrolux Group inkluderar chefsroller på Knorr-Bremse AG samt Maschinenfabrik Reinhausen.

Innehav i AB Electrolux: 14 370 B-aktier.

Therese Friberg
Therese Friberg
Ekonomi- och finansdirektör (CFO), Executive Vice President

Född 1975. Sverige. Civilekonom. I koncernledningen sedan 2018 och anställd sedan 1999.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i AB SKF.

Tidigare befattningar: CFO för Vitvaror EMEA. Andra ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande chefscontroller och controller för Hemmiljö- och småapparater.

Innehav i AB Electrolux: 22 541 B-aktier.

Leandro Jasiocha
Leandro Jasiocha
Chef för affärsområdet Latinamerika

Född 1976. Brasilien. Masterexamen i företagsekonomi. Masterexamen i logistik och inköp. I koncernledningen sedan 2023 och anställd under 1995-2000, 2002-2016 och sedan 2018.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande Vice President Consumer Journey Latinamerika och Vice President Product Lines Latinamerika. Befattningar innan Electrolux Group inkluderar chefsroller på Hyva Global B.V. och Henkel Chemicals.

Innehav i AB Electrolux: 6 817 B-aktier.

Ola Nilsson
Ola Nilsson
Chef för Consumer Experience & Product Lines, Executive Vice President

Född 1969. Sverige. Civilekonom. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 1994.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Fractal Gaming Group AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande chef för Hemmiljö- och småapparater, chef för tvättprodukter inom Vitvaror EMEA och chef för Dammsugare och småapparater i Asien/Stillahavsområdet.

Innehav i AB Electrolux: 38 592 B-aktier.

Anna Ohlsson-Leijon
Anna Ohlsson-Leijon
Chef för Commercial & Consumer Journey, Executive Vice President

Född 1968. Sverige. Civilekonom. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 2001.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco AB och Schneider Electric SE.

Tidigare befattningar: Chef för affärsområdet Europa och ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux. Andra ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande CFO för Vitvaror EMEA och chef för avdelning Corporate Control & Services. Ekonomidirektör i Kimoda. Olika befattningar inom PricewaterhouseCoopers.

Innehav i AB Electrolux: 28 850 B-aktier.

Lars Worsøe Petersen
Lars Worsøe Petersen
Chef för HR och Kommunikation

Född 1958. Danmark. Masterexamen i national- och företagsekonomi. I koncernledningen sedan 2011 och anställd under 1994–2005 och sedan 2011.

Tidigare befattningar: Chef för koncernstab Personal i Husqvarna AB, 2005-2011. Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande Personalchef för Vitvaror Nordamerika och chef för Electrolux Holding A/S i Danmark.

Innehav i AB Electrolux: 34 456 B-aktier.