Koncernledning

Koncernledningen består av verkställande direktören, de fem affärsområdescheferna och fem stabschefer.

Koncernledningens aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 30 september, 2019. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Jonas Samuelson Electrolux

Jonas Samuelson

Verkställande direktör och koncernchef.

Född 1968. Civ. ekon. I koncernledningen och anställd sedan 2008.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Polygon AB och Axel Johnson AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och Chef för affärsområdet Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 47 138 B-aktier.

Daniel-Dan-Arler-Electrolux

Daniel (Dan) Arler

Chef för Affärsområdet Asien/Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika och vice verkställande direktör.

Född 1968. Nederländerna. B.Sc. i marknadsföring. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Chef för Electrolux Vitvaror EMEA. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat chef för Electrolux i Japan och chef för köksprodukter inom Vitvaror EMEA. Chefsbefattningar inom Stanley Works Europe och Whirlpool Corporation i Europa.

Innehav i AB Electrolux: 15 126 B-aktier.

Jan Brockmann, Electrolux chef för Global Operations och FoU

Jan Brockmann

Chef Global Operations och vice verkställande direktör.

Född 1966. Tyskland. M. Sc. in Mechanical Engineering, M.B.A. I koncernledningen sedan 2011 och anställd sedan 2010.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande teknik- och produktutvecklingsdirektör för koncernen och chef för FoU inom Electrolux Vitvaror. Chefsbefattningar inom Volkswagen Group. Projektchef inom bilindustrin/omstruktureringar i Roland Berger Strategy Consultants GmbH. Ledande befattningar inom Valeo Group.

Innehav i AB Electrolux: 17 720 B-aktier.

Ricardo-Cons-Electrolux

Ricardo Cons

Chef för Affärsområdet Latinamerika och vice verkställande direktör.

Född 1967. Brasilien. Fil kand i finansiell administration och marknadsföring, MBA i ledarskap. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 1997-2011 och 2016.

Tidigare befattningar: Chefspositioner inom Franke i Brasilien. Chefspositioner inom Electrolux i Brasilien, bland annat chef för Dammsugare och småapparater Latin Amerika samt försäljnings och marknadschef för vitvaror. Chefspositioner inom Volvo i Brasilien.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Therese-Friberg-Electrolux-Featured

Therese Friberg

Ekonomi- och finansdirektör.

Född 1975. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2018 och anställd sedan 1999.

Tidigare befattningar: CFO för Vitvaror EMEA. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat chefscontroller och controller för affärsområdet Hemmiljö och småapparater.

Innehav i AB Electrolux: 8 067 B-aktier.

Anna-Ohlsson-Leijon-Electrolux

Anna Ohlsson-Leijon

Chef för Affärsområdet Europa och vice verkställande direktör.

Född 1968. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 2001.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AB.

Tidigare befattningar: Ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat CFO för Electrolux Vitvaror EMEA och chef för Electrolux avdelning Corporate Control & Services. Ekonomidirektör i Kimoda. Olika befattningar inom PricewaterhouseCoopers.

Innehav i AB Electrolux: 13 002 B-aktier.

Ola-Nilsson-Electrolux

Ola Nilsson

Chief Experience Officer (CXO) och vice verkställande direktör.

Född 1969. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 1994.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för affärsområdet Hemmiljö och småapparater, chef för tvättprodukter inom Vitvaror EMEA och chef för Dammsugare och småapparater i Asien/Stillahavsområdet.

Innehav i AB Electrolux: 9 981 B-aktier.

Alan-Shaw-Electrolux

Alan Shaw

Chef för Affärsområdet Nordamerika och vice verkställande direktör.

Född 1963. USA. B.S. i ekonomi och statsvetenskap. M.B.A. i marknadsföring. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 2016.

Tidigare befattningar: Medlem i koncernledningen vid Husqvarna AB. VD och koncernchef för Char-Broil LLC. VD och koncernchef vid Murray Group. Seniora chefsbefattningar i Asien/Stillahavsområdet och i Nordamerika för Whirlpool. Marknadsföringschef inom Whirlpools samriskbolag i Brasilien, Consul. Befattningar med produktansvar inom Whirlpool Corporation.

Innehav i AB Electrolux: 15 204 B-aktier.

Lars Worsøe Petersen Electrolux

Lars Worsøe Petersen

Chef för HR och kommunikation

Född 1958. Danmark. M.Econ. I koncernledningen sedan 2011 och anställd sedan 1994–2005 och 2011.

Tidigare befattningar: Chef för koncernstab Personal i Husqvarna AB. Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande Personalchef för Electrolux Vitvaror Nordamerika och chef för Electrolux Holding A/S i Danmark.

Innehav i AB Electrolux: 22 133 B-aktier.

Alberto Zanata Electrolux

Alberto Zanata

Chef för Professionella Produkter och vice verkställande direktör.

Född 1960. Italien. Universitetsexamen i elektroteknik med företagsekonomi. I koncernledningen sedan 2009 och anställd sedan 1989.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för Professionella Produkter i Nordamerika och olika chefsbefattningar inom Electrolux Professionella Produkter.

Innehav i AB Electrolux: 33 108 B-aktier.

Mikael-Östman-Electrolux

Mikael Östman

Chefsjurist

Född 1967. Sverige. Jur. kand. och Civ.ekon. I koncernledningen sedan 2017 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för Electrolux Legal Affairs Europe och chef för Electrolux Corporate Legal Department. Bolagsjurist på Telia Mobile AB. Jurist vid Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt.

Innehav i AB Electrolux: 10 114 B-aktier.

* Electrolux justerar för närvarande en del av affärsområdenas organisatoriska struktur. De affärsområdesnamn som uppges på denna sida gäller från och med 1 januari, 2019. Läs mer här.

Läs mer inom Bolagsstyrning

AB Electrolux (”Electrolux”) styrelse offentliggjorde idag att Kai Wärn har utsetts till styrelseordförande i Electrolux Professional AB (”Electrolux Professional”), bolaget som avses delas ut till AB Electrolux aktieägare under 2020.

Läs mer

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 i Stockholm.

Läs mer