Koncernledning

Koncernledningen består av verkställande direktören, de fyra affärsområdescheferna och fem stabschefer.

Koncernledningens aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 30 juni 2021. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Jonas Samuelson
Jonas Samuelson
Verkställande direktör och koncernchef.

Född 1968. Civ. ekon. I koncernledningen och anställd sedan 2008.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Polygon AB, Axel Johnson AB och Volvo Car AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och Chef för affärsområdet Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 65 211 B-aktier.

Adam Cich
Adam Cich
Chef för Affärsområdet Asien/Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika och Executive Vice President

Född 1968. Polen. Master of Business Administration. I koncernledningen sedan 2020 och anställd sedan 1996.

Tidigare befattningar: Försäljningschef och tillförordnad affärsområdeschef Asien/Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Andra ledande befattningar inom Electrolux som försäljningschef för Electrolux i Central- och Östeuropa och flera ledande positioner inom försäljning och produktlinje i Polen, Ryssland och CEE-regionen.

Innehav i AB Electrolux: 3 219 B-aktier.

Ricardo Cons
Ricardo Cons
Chef för Affärsområdet Latinamerika och Executive Vice President.

Född 1967. Brasilien. Fil kand i finansiell administration och marknadsföring, MBA i ledarskap. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 1997-2011 och 2016.

Tidigare befattningar: Chefspositioner inom Franke i Brasilien. Chefspositioner inom Electrolux i Brasilien, bland annat chef för Dammsugare och småapparater Latin Amerika samt försäljnings och marknadschef för vitvaror. Chefspositioner inom Volvo i Brasilien.

Innehav i AB Electrolux: 11 906 B-aktier.

Carsten Franke
Carsten Franke
Chief Operations Officer (chef för funktionen Global Operations) och Executive Vice President.

Född 1965. Tyskland. Ingenjörsexamen (Dipl.-Ing) i maskinteknik. I koncernledningen sedan 2020 och anställd sedan 2005.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux affärsområde Europa, bland annat Chief Operations Officer, Vice President Supply Chain, Vice President Industrial Operations och Vice President Electrolux Lean Manufacturing System. Befattningar innan Electrolux inkluderar chefsroller på Knorr-Bremse AG samt Maschinenfabrik Reinhausen.

Innehav i AB Electrolux: 5 096 B-aktier.

Therese Friberg
Therese Friberg
Ekonomi- och finansdirektör.

Född 1975. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2018 och anställd sedan 1999.

Tidigare befattningar: CFO för Vitvaror EMEA. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat chefscontroller och controller för affärsområdet Hemmiljö och småapparater.

Innehav i AB Electrolux: 10 527 B-aktier.

Anna Ohlsson-Leijon
Anna Ohlsson-Leijon
Chef för Affärsområdet Europa och Executive Vice President.

Född 1968. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 2001.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco AB.

Tidigare befattningar: Ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat CFO för Electrolux Vitvaror EMEA och chef för Electrolux avdelning Corporate Control & Services. Ekonomidirektör i Kimoda. Olika befattningar inom PricewaterhouseCoopers.

Innehav i AB Electrolux: 18 472 B-aktier.

Ola Nilsson
Ola Nilsson
Chief Experience Officer (chef för funktionen Consumer Experience) och Executive Vice President.

Född 1969. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 1994.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för affärsområdet Hemmiljö och småapparater, chef för tvättprodukter inom Vitvaror EMEA och chef för Dammsugare och småapparater i Asien/Stillahavsområdet.

Innehav i AB Electrolux: 20 257 B-aktier.

Lars Worsøe Petersen
Lars Worsøe Petersen
Chef för HR och kommunikation

Född 1958. Danmark. M.Econ. I koncernledningen sedan 2011 och anställd sedan 1994–2005 och 2011.

Tidigare befattningar: Chef för koncernstab Personal i Husqvarna AB. Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande Personalchef för Electrolux Vitvaror Nordamerika och chef för Electrolux Holding A/S i Danmark.

Innehav i AB Electrolux: 26 875 B-aktier.

Nolan Pike
Nolan Pike
Chef för Affärsområdet Nordamerika och vice verkställande direktör.

Chef för Affärsområdet Nordamerika och Executive Vice President.

Född 1969. USA. Kandidatexamen i Business Administration. M.B.A. i Business Management. I koncernledningen sedan 2020 och anställd sedan 2013.

Tidigare befattningar: Senior Vice President inom Electrolux koncernfunktion Consumer Experience, med ansvar för området Taste. Senior Vice President för Electrolux produktlinjer i Nordamerika. Chefsroller med ansvar för produkter och försäljning på GE. Chef för Kenmore samt chef för vitvaror på Sears Holding Corp.

Innehav i AB Electrolux: 7 170 B-aktier.

Mikael Östman
Mikael Östman
Chefsjurist

Född 1967. Sverige. Jur. kand. och Civ.ekon. Sekreterare i Electrolux styrelse sedan 2017 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för Electrolux Legal Affairs Europe och chef för Electrolux Corporate Legal Department. Bolagsjurist på Telia Mobile AB. Jurist vid Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt.

Innehav i AB Electrolux: 7 910 B-aktier.