Koncernledning

Koncernledningen består av verkställande direktören, de fem affärsområdescheferna och fem stabschefer.

Koncernledningens aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 30 september, 2019. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Jonas Samuelson Electrolux

Jonas Samuelson

Verkställande direktör och koncernchef.

Född 1968. Civ. ekon. I koncernledningen och anställd sedan 2008.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Polygon AB och Axel Johnson AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och Chef för affärsområdet Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 47 138 B-aktier.

Daniel-Dan-Arler-Electrolux

Daniel (Dan) Arler

Chef för Affärsområdet Asien/Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika och Executive Vice President.

Född 1968. Nederländerna. B.Sc. i marknadsföring. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Chef för Electrolux Vitvaror EMEA. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat chef för Electrolux i Japan och chef för köksprodukter inom Vitvaror EMEA. Chefsbefattningar inom Stanley Works Europe och Whirlpool Corporation i Europa.

Innehav i AB Electrolux: 15 126 B-aktier.

Jan Brockmann, Electrolux chef för Global Operations och FoU

Jan Brockmann

Chef Global Operations och Executive Vice President.

Född 1966. Tyskland. M. Sc. in Mechanical Engineering, M.B.A. I koncernledningen sedan 2011 och anställd sedan 2010.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande teknik- och produktutvecklingsdirektör för koncernen och chef för FoU inom Electrolux Vitvaror. Chefsbefattningar inom Volkswagen Group. Projektchef inom bilindustrin/omstruktureringar i Roland Berger Strategy Consultants GmbH. Ledande befattningar inom Valeo Group.

Innehav i AB Electrolux: 17 720 B-aktier.

Ricardo-Cons-Electrolux

Ricardo Cons

Chef för Affärsområdet Latinamerika och Executive Vice President.

Född 1967. Brasilien. Fil kand i finansiell administration och marknadsföring, MBA i ledarskap. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 1997-2011 och 2016.

Tidigare befattningar: Chefspositioner inom Franke i Brasilien. Chefspositioner inom Electrolux i Brasilien, bland annat chef för Dammsugare och småapparater Latin Amerika samt försäljnings och marknadschef för vitvaror. Chefspositioner inom Volvo i Brasilien.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Therese-Friberg-Electrolux-Featured

Therese Friberg

Ekonomi- och finansdirektör.

Född 1975. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2018 och anställd sedan 1999.

Tidigare befattningar: CFO för Vitvaror EMEA. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat chefscontroller och controller för affärsområdet Hemmiljö och småapparater.

Innehav i AB Electrolux: 8 067 B-aktier.

Anna-Ohlsson-Leijon-Electrolux

Anna Ohlsson-Leijon

Chef för Affärsområdet Europa och Executive Vice President.

Född 1968. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 2001.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AB.

Tidigare befattningar: Ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat CFO för Electrolux Vitvaror EMEA och chef för Electrolux avdelning Corporate Control & Services. Ekonomidirektör i Kimoda. Olika befattningar inom PricewaterhouseCoopers.

Innehav i AB Electrolux: 13 002 B-aktier.

Ola-Nilsson-Electrolux

Ola Nilsson

Chief Experience Officer (CXO) och Executive Vice President.

Född 1969. Sverige. Civ. ekon. I koncernledningen sedan 2016 och anställd sedan 1994.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för affärsområdet Hemmiljö och småapparater, chef för tvättprodukter inom Vitvaror EMEA och chef för Dammsugare och småapparater i Asien/Stillahavsområdet.

Innehav i AB Electrolux: 9 981 B-aktier.

Lars Worsøe Petersen Electrolux

Lars Worsøe Petersen

Chef för HR och kommunikation

Född 1958. Danmark. M.Econ. I koncernledningen sedan 2011 och anställd sedan 1994–2005 och 2011.

Tidigare befattningar: Chef för koncernstab Personal i Husqvarna AB. Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande Personalchef för Electrolux Vitvaror Nordamerika och chef för Electrolux Holding A/S i Danmark.

Innehav i AB Electrolux: 22 133 B-aktier.

Nolan Pike

Nolan Pike

Chef för Affärsområdet Nordamerika och Executive Vice President.

Född 1969. USA. Kandidatexamen i Business Administration. M.B.A. i Business Management. I koncernledningen sedan 2020 och anställd sedan 2013.

Tidigare befattningar: Senior Vice President inom Electrolux koncernfunktion Consumer Experience, med ansvar för området Taste. Senior Vice President för Electrolux produktlinjer i Nordamerika. Chefsroller med ansvar för produkter och försäljning på GE. Chef för Kenmore samt chef för vitvaror på Sears Holding Corp.

Alberto Zanata Electrolux

Alberto Zanata

Chef för Professionella Produkter och Executive Vice President.

Född 1960. Italien. Universitetsexamen i elektroteknik med företagsekonomi. I koncernledningen sedan 2009 och anställd sedan 1989.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för Professionella Produkter i Nordamerika och olika chefsbefattningar inom Electrolux Professionella Produkter.

Innehav i AB Electrolux: 33 108 B-aktier.

Mikael-Östman-Electrolux

Mikael Östman

Chefsjurist

Född 1967. Sverige. Jur. kand. och Civ.ekon. I koncernledningen sedan 2017 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för Electrolux Legal Affairs Europe och chef för Electrolux Corporate Legal Department. Bolagsjurist på Telia Mobile AB. Jurist vid Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt.

Innehav i AB Electrolux: 10 114 B-aktier.

* Electrolux justerar för närvarande en del av affärsområdenas organisatoriska struktur. De affärsområdesnamn som uppges på denna sida gäller från och med 1 januari, 2019. Läs mer här.

Läs mer inom Bolagsstyrning

Vid AB Electrolux (”Electrolux”) extra bolagsstämma som hölls idag i Stockholm beslutades om utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional AB (”Electrolux Professional”) till aktieägarna i Electrolux.

Läs mer
21 februari, 2020

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

21 februari, 2020

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas till årsstämma tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Registrering och anmälan

Läs mer
20 februari, 2020

Electrolux publicerar årsredovisning för 2019

20 februari, 2020

Electrolux årsredovisning för 2019 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida. Årets rapportering består av en omfattande digital version med utvecklat innehåll som kopplar ihop strategi och utförande, samt en kortare...

Läs mer