Jonas Samuelson lämnar posten som VD och koncernchef för Electrolux Group den 1 januari 2025

Efter drygt åtta år som VD och 16 år i koncernledningen, har Jonas Samuelson, VD och koncernchef för Electrolux Group, idag informerat styrelsen att han kommer att lämna sin position och plats i styrelsen den 1 januari 2025. Styrelsen kommer nu att starta processen för att rekrytera en efterträdare.

“Jag har haft privilegiet att tjänstgöra som VD och koncernchef under vad som kommer att bli nio år, så jag kände att början på nästa år är en bra tid att lämna över till en efterträdare som kan lägga all energi på att leda detta fina bolag in i nästa fas under de kommande åren”, säger Jonas Samuelson. ”Vi har satt en tydlig strategisk inriktning med fokus på mellan- och premiumsegmenten genom våra premiumvarumärken, nya modulariserade produktarkitekturer och hållbara innovationer drivna av konsumentupplevelser. Implementeringen av den nya förenklade och fokuserade organisationen är på rätt väg och vi levererar på våra ambitiösa kostnadsbesparingsmål.”

”Genom att meddela detta redan nu vill jag ge styrelsen gott om tid att hitta den rätta efterträdaren, medan jag kommer vara fortsatt fullt engagerad i bolaget under resten av året,” fortsätter Jonas Samuelson. ”Jag har för närvarande inga planer på att ta en annan operationell roll efter att ha lämnat koncernen och kommer att vara tillgänglig för att stötta bolaget och min efterträdare också efter den 1 januari 2025.”

“Styrelsen och jag har full respekt och förståelse för Jonas beslut att lämna sin position den 1 januari 2025 efter att ha framgångsrikt lett koncernen under många år”, säger Torbjörn Lööf, styrelseordförande. ”Det tidiga tillkännagivandet ger styrelsen tillräcklig tid att genomföra en ordentlig rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare. Under tiden ser jag fram emot att arbeta med Jonas, hans ledningsgrupp och styrelsen för att leverera på våra målsättningar för 2024.”

Electrolux kommer, som planerat, att offentliggöra resultatet för det första kvartalet imorgon den 26 april 2024 omkring kl 08.00. En telefonkonferens med start kl 09.00 kommer att hållas efter publiceringen av resultatet. Frågor relaterade till detta tillkännagivande kommer att besvaras under och efter telefonkonferensen.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-25 19:40 CET.

För mer information:

Paul Palmstedt, Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07