Delårsrapport januari – september 2024

Tyst period: 1 oktober – 24 oktober 2024

Tyst period startar omedelbart när en rapporteringsperiod slutar och varar fram tills att resultaten för perioden publiceras. Under denna period arrangeras inga möten med investerare, analytiker och media.