Nyheter om årsstämmor

This page is also available in English.
Visa
Nyheter om årsstämmor

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm.

Läs mer

Den snabba utvecklingen av situationen runt coronaviruset har förstärkt Electrolux syn på konsekvenserna, med slutsatsen att det kommer att bli en väsentlig finansiell påverkan under 2020. Företaget genomför därför motverkande åtgärder för att skydda...

Läs mer

AB Electrolux har med anledning av spridningen av det nya coronaviruset beslutat att göra vissa förändringar avseende årsstämman som äger rum den 31 mars 2020 kl. 16.00.

Läs mer
21 februari, 2020

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

21 februari, 2020

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas till årsstämma tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Registrering och anmälan

Läs mer

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 31 mars 2020 att Henrik Henriksson och Karin Overbeck väljs in som nya ledamöter i AB Electrolux styrelse. Valberedningen föreslår även omval av Staffan Bohman (ordförande), Petra Hedengran,...

Läs mer

Styrelsen för AB Electrolux (publ) (”Electrolux”) har föreslagit att en extra bolagsstämma den 21 februari 2020 fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i Electrolux Professional AB (publ) (”Electrolux Professional”) till Electrolux aktieägare....

Läs mer
20 januari, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Electrolux

20 januari, 2020

Aktieägarna i AB Electrolux, org.nr 556009-4178, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 på AB Electrolux huvudkontor, Axel Wennergren-salen, S:t Göransgatan 143, Stockholm. Inpassering till stämman startar kl. 08.30.

Läs mer