Årsredovisningar

Här är ett arkiv över upprättade årsredovisningar från och med år 2005 fram till idag. Från och med 2021 finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). 

Årsredovisning 2006
23 mars, 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005
7 april, 2006

Årsredovisning 2005