Electrolux Group initierar förberedelser för att avyttra icke-kärntillgångar med ett potentiellt värde av 10 Mdr kr

Som en del av det pågående arbetet med att skärpa sitt strategiska fokus, meddelade Electrolux Group idag att bolaget har startat förberedelser för en möjlig avyttring av Zanussi och andra icke-kärnvarumärken* under de kommande åren. En avyttring skulle inkludera produktionsanläggningarna i Egypten, som tillverkar hushållsprodukter under Zanussi-varumärket, och produktionsanläggningar för varmvattenberedare i Egypten och Sydafrika. Tillsammans med fortsatta avyttringar av icke-strategiska fastigheter, beräknas det totala potentiella värdet av samtliga dessa tillgångar uppgå till cirka 10 Mdr kr.

“Efter avknoppningen av den professionella verksamheten ligger vårt fokus på hållbara innovationer för livslånga konsumentupplevelser, drivet av digitalisering och direkt interaktion med konsumenten. Koncernens strategi är inriktad på att växa lönsamt i utvalda kategorier av hushållsprodukter i mellan- och premiumsegmenten, primärt under våra huvudvarumärken Electrolux, AEG och Frigidaire. Åtgärderna som meddelats idag är en viktig del i denna pågående fokusering och kommer att förse oss med resurser för att genomföra vår strategi snabbt och skalbart, samt bidra till att uppnå inriktningen gällande vår kapitalstruktur”, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef Electrolux Group.

”I den nuvarande utmanande makroekonomiska miljön är fokus och strategisk portföljhantering viktigare än någonsin för att kunna tillhandahålla attraktiva och relevanta innovationer för bättre konsumentupplevelser under våra strategiska varumärken. Ytterligare strukturell förenkling och minskad komplexitet är också under utvärdering.”

Koncernens nettoomsättning under 2022 för de varumärken och kategorin varmvattenberedare som kan komma att avyttras var 7,1 Mdr kr, motsvarande cirka 5% av koncernens nettoomsättning. Av detta avser 3,7 Mdr kr nettoomsättning i affärsområde Europa, med huvuddelen i Storbritannien och Benelux. 3,4 Mdr kr avser nettosättning i affärsområde Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika, av vilket 2,0 Mdr kr avser Egypten och 1,1 Mdr kr Sydafrika. Det totala antalet anställda under 2022 i Egypten var 2 238 och 856 i Sydafrika.

“Även om verksamheterna inom varmvattenberedare i Egypten och Sydafrika är lönsamma och de varumärken som vi nu tittar på att avyttra är välkända i sina respektive marknader, har dessa tillgångar inte tillräckligt starka synergier med vår grundstrategi för att motivera det nödvändiga fokuset och investeringarna från Electrolux Group. Vi tror därför att möjligheterna är större för värdeskapande och tillväxt under ett annat ägarskap. Vi kommer givetvis att utvärdera hur intressanta potentiella bud är från fall till fall”, fortsätter Jonas Samuelson.

Avyttringarna av fastigheter inkluderar bland annat de tidigare annonserade produktionsanläggningarna i Memphis och Nyíregyháza, där produktionen antingen har upphört eller ska upphöra.

Société Générale fungerar som rådgivare i processerna för avyttring av varumärkena och kategorin varmvattenberedare.

*Varumärkena i fråga för avyttring inkluderar främst vitvarumärkena Zanussi, Ideal, Faure, Zanker, Rosenlew, Elektro-Helios och Zoppas samt varmvattenberedarmärkena Olympic Electric och Kwikot.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl.07.50 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07