Electrolux Group söker alternativ köpare till Memphis-fabrik efter uppsagt kontrakt

Avyttringen av Electrolux Groups tillverkningsanläggning i Memphis Tennessee, USA, kommer inte att slutföras som förväntat eftersom den tilltänkta köparen har underlåtit att fullfölja kontraktet. Electrolux Group kommer nu att söka en alternativ köpare.

Som tidigare kommunicerats var slutförandet av avyttringen av anläggningen beroende av olika faktorer. Den tilltänkta köparen har inte fullgjort sina åtaganden och avtalet är därmed uppsagt.

I det nu uppsagda kontraktet, som kommunicerades den 12 oktober och 19 december 2022, hade Electrolux Group tecknat avtal om att avyttra Memphis-enheten för en kontant ersättning på 82,5 miljoner USD (ca 930 miljoner SEK). Produktionen i Memphis upphörde den 30 juni 2022 och verksamheten har överförts till den nya anläggningen i Springfield, Tennessee.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-11 08:15 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, 070 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, 08 657 65 07