Produktionen vid Electrolux fabrik i Nyíregyháza i Ungern upphör

Electrolux har beslutat att upphöra med produktionen vid fabriken i Nyíregyháza, Ungern från början av 2024. Beslutet medför omstruktureringskostnader på cirka 550 miljoner kronor som kommer att redovisas som en engångspost vilken påverkar rörelseresultatet för affärsområde Europa för det första kvartalet 2023.

Beslutet följer på en genomgång av behovet av produktionskapacitet inklusive en utvärdering av Nyíregyháza-fabrikens konkurrenskraft. Fabriken har omkring 650 anställda och tillverkar kylskåp. Den strategiska inriktningen är att optimera produktionsverksamheten för kylskåp ur ett kostnadsperspektiv genom både outsourcing och egen produktion, och därvid dra nytta av koncernens storlek.

Beslutet innebär att återstående investeringar i kylskåpsprodukter, som ingår i de tidigare annonserade globala investerings- och effektiviseringssatsningarna på 8 miljarder kronor och som startade 2018, kommer att utvärderas och styras om i enlighet med Electrolux strategiska inriktning.

Electrolux undersöker möjligheterna att avyttra fabriken i Nyíregyháza och kommer samarbeta med relevanta myndigheter och intressenter för att stödja de anställda på bästa möjliga sätt under denna fas.

Kassaflödeseffekten beräknas till cirka 300 miljoner kronor under främst 2024-2025. Den slutliga påverkan på rörelseresultatet och kassaflödet kommer att bestämmas av växelkursen på relevanta redovisningsdagar.

Electrolux kommer att publicera sitt resultat för fjärde kvartalet i morgon den 2 februari 2023, klockan 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas efter publiceringen av resultaten, med start kl. 09.00 CET. Frågor relaterade till detta tillkännagivande kommer att besvaras under och efter telefonkonferensen.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-01 12:45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07

Electrolux är ett ledande globalt vitvaruföretag som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra produkter och vår verksamhet. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer vi ca 60 miljoner produkter till hushåll på ca 120 marknader varje år. Under 2021 hade Electrolux en omsättning på 126 miljarder kronor och cirka 52 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.