VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

V Electroluxu si prizadevamo biti zaupanja vreden in odgovoren partner vseh naših cenjenih strank. To pomeni, da si prizadevamo poslovati na odprt in transparenten način ter v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, kar vključuje tudi obveščanje strank o zbiranju in uporabi osebnih podatkov.

Priporočamo vam, da preberete našo Izjavo o varstvu podatkov, v kateri je med drugim navedeno, katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšne namene. V njej so povzete tudi vaše pravice v zvezi s temi podatki. 

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

Posredujemo vam informacije o tem, kakšne podatke o vas (vaši »osebni podatki«) zbiramo, za kaj jih uporabljamo, komu jih posredujemo in kakšne so vaše pravice.

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo:

 • A) Kontaktni podatki - kot je ime, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte in uporabniško ime;
 • B) Informacije o vaših nakupih izdelkov in storitev – kot so informacije o registraciji izdelkov, informacije o garanciji in status vključitve v storitve;
 • C) Podatki glede zadovoljstva strank in povratnih informacij  - kot so rezultati anket glede zadovoljstva strank in povratnih informacij;
 • D) Podatki, ki se zbirajo ob vašem obisku spletne strani - kot so podatki, ki se zbirajo prek piškotkov in drugi podatki, ki se zbirajo avtomatsko za zagotavljanje uporabe naših spletnih strani, ali informacije, ki nam jih zagotovite ob obisku naših spletnih strani (na primer preko kontaktnih obrazcev itd.);
 • E) Podatki za identifikacijo naprave - kot je PNC številka, serijska številka, različica programske opreme, MAC naslov, model, barva itd.;
 • F) Podatki o uporabi naprave - na primer kako in kdaj se naprava uporablja (frekvenca in v kakšnih ciklih);
 • G) Podatki iz same naprave - kot so podatki o delovanju, npr. odpiranje in zapiranje notranjih ventilov, uporaba in učinkovitost krogotoka ogrevanja, temperatura pečice, moč motorja, dejavnosti, ki jih poganja programska oprema naprave za zagotavljanje cikla/funkcije, ki jo izberete; podatki o učinkovitosti, npr. poraba vode, poraba energije; podatki o okolju, npr. pogoji, v katerih naprava deluje, kot je temperatura prostora, vlažnost zraka, trdota vode.

Kako pridobimo osebne podatke:

 • od vas ali vaših zastopnikov ob nakupu izdelka, registraciji izdelka, obisku naše spletne strani, aktivaciji vašega računa, naročilu storitve, sodelovanju v naših akcijah, podaji ocene o izdelku ali ob prenosu in uporabi aplikacije;
 • s strani naše maloprodaje;
 • s strani naših zunanjih izvajalcev storitev, dobaviteljev in partnerjev;
 • iz javno dostopnih virov;
 • iz družbenih medijev, npr. facebook, če uporabljate facebook za prijavo v naše spletne strani / aplikacije.

Lahko se odločite, da nam določenih vrst osebnih podatkov ne boste posredovali. To lahko vpliva na naše možnosti zagotavljanja in vaše možnosti uporabe določenih naprav in/ali storitev ali njihovih funkcij in lastnosti. Vendar, razen če je določeno drugače, odločitev, da ne boste posredovali takšnih podatkov, za vas ne pomeni nikakršnih pravnih posledic.

Osebne podatke, ki nam jih zagotovite, lahko kombiniramo tudi z drugimi podatki, ki jih zberemo prek spleta ali drugače, če je to dovoljeno v skladu z veljavno zakonodajo, tudi z informacijami, ki jih prejmemo s strani tretjih oseb, ter jih uporabljamo ali posredujemo za namene, ki so opisani v tej izjavi o varstvu podatkov. Informacije, ki jih zberemo, lahko anonimiziramo (kar pomeni, da jih ni več mogoče povezati z vami in tako ne predstavljajo več osebnih podatkov).

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in pravna podlaga za obdelavo

Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene (skupaj »nameni obdelave«):

Nameni obdelave 

Vrste osebnih podatkov

Pravna podlaga

V pomoč pri razvoju, testiranju, izboljšavah in spremembah naših izdelkov in storitev

Vrste C, E, F in G zgoraj

Zakonit interes za izboljšavo in spremembo naših izdelkov in storitev

V primeru nameravane ali dejanske reorganizacije, združitve, prevzema, prodaje, skupnega podjetja, odstopa ali drugega razpolaganja s celotnim ali katerim koli delom poslovanja, premoženja in zalog

Vrste A, B, C, D, E, F in G zgoraj

Zakonit interes za izvedbo in/ali omogočenje nameravane ali dejanske reorganizacije, združitve, prevzema, prodaje, skupnega podjetja, odstopa ali drugega razpolaganja s celotnim ali katerim koli delom poslovanja, premoženja in zalog

Za pošiljanje marketinških sporočil

Vaši kontaktni podatki (vrsta A in B zgoraj)

Privolitev ali zakonit interes za trženje naših izdelkov ali storitev

Omogočanje funkcionalnosti v skladu z opisom naprave / storitve

Vrste A, E, F in G zgoraj

Izpolnjevanje pogodbe

Zagotavljanje izdelkov in storitev, ki ste jih naročili

Vrste A, C, D, E, F in G zgoraj

Izpolnjevanje pogodbe

Zagotavljanje administrativnih obvestil, kot so navodila uporabnikom / obvestila glede varnosti izdelka v zvezi z vašo napravo, storitvijo ali računom

Vrste A, B, E, F in G zgoraj

Izpolnjevanje pogodbe

Za odpravljanje napak in popravila

Vrste A, E, F in G zgoraj

Izpolnjevanje pogodbe

Za obveščanje strank glede izdelkov, storitev ali računa ali podobne dejavnosti v zvezi s storitvami za stranke

Vrste A, B, C, D, E, F in G zgoraj

Izpolnjevanje pogodbe ali drug zakonit interes, kot npr. obveščanje strank o izdelkih, storitvah ali računih

Interni poslovni nameni, vključno z varstvom, analitiko, revizijo ali za naše osnovne poslovne dejavnosti

Vrste A, B, C, D, E, F in G zgoraj

Zakonit interes za omogočanje, da lahko izpolnimo svoje interne poslovne namene

Za ovrednotenje vaših povratnih informacij, ko ocenjujete naše izdelke ali storitve

Vrsta A, C zgoraj

 

Zakonit interes za izboljšavo naših izdelkov

Za upravljanje in omogočanje delovanja naših spletnih strani in aplikacij, vključno s spletno registracijo

Vrste A, B, C, D, E, F in G zgoraj

Izpolnjevanje pogodbe ali drug zakonit interes, kot je izboljšanje uporabniške izkušnje

Vaša privolitev

Če dejavnost obdelave temelji na vaši privolitvi, imate pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličete. Preklic privolitve pa ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi vaše privolitve pred njenim preklicem.

Posredovanje podatkov

Za namene obdelave, ki so opisani zgoraj, lahko vaše osebne podatke posredujemo ali razkrijemo:

 • v skladu z zakonskimi zahtevami za zagotavljanje skladnosti z zakonskimi postopki ali kot odgovor na zahteve s strani javnih in državnih organov;
 • družbam iz skupine Electrolux;
 • izvajalcem storitev in dobaviteljem, ki so pooblaščeni za zagotavljanje storitev in naprav v našem imenu, ter našim partnerjem;
 • tretjim osebam v primeru nameravane ali dejanske reorganizacije, združitve, prevzema, prodaje, skupnega podjetja, odstopa ali drugega razpolaganja s celotnim ali katerim koli delom poslovanja, premoženja in zalog;
 • za uveljavljanje naših splošnih pogojev ali
 • za zaščito naših pravic.

Pri posredovanju osebnih podatkov tretjim osebam družba Electrolux zahteva, da takšna tretja oseba soglaša, da bo zaščitila vaše osebne podatke in z njimi ravnala v skladu z vsemi zakonskimi, regulativnimi in pogodbenimi obveznostmi ali drugimi navodili, ki jih prejme z naše strani.

Vaše možnosti izbire glede marketinga in obveščanja

Na voljo imate več možnosti izbire glede tega, kako uporabljamo in posredujemo vaše osebne podatke v marketinške in podobne namene. Z vašo privolitvijo vam lahko družba Electrolux pošilja informacije o napravah, storitvah, dogodkih in promocijah. Obveščanje lahko poteka prek različnih kanalov: elektronska pošta, telefon, SMS, pošta, socialna omrežja. Radi bi vam zagotovili kar najboljšo izkušnjo, zato je obveščanje lahko prilagojeno na podlagi zbranih podatkov in vaših želja.

Če je zahtevano po zakonu, bomo vnaprej pridobili vašo privolitev. Vašo privolitev glede marketinga lahko kadar koli prekličete. Lahko se na primer odjavite od prejemanja sporočil, tako da sledite navodilom glede odjave v sporočilu, ali pa na vašem spletnem računu posodobite vaše želje glede marketinga.

Če se odločite, da ne boste prejemali marketinških sporočil, lahko vaše osebne podatke še vedno uporabljamo v druge namene, ki so opisani v tej izjavi o varstvu podatkov, na primer za komunikacijo z vami za namene administracije ali poslovanja kot del pogodbenega razmerja, ki smo ga sklenili z vami, ali če je to zahtevano po zakonu.

Vaše pravice v skladu s pravom EU/EGP

Če se nahajate znotraj EU/EGP ali če vaše podatke obdeluje družba Electrolux, ki se nahaja znotraj EU/EGP, imate naslednje pravice:

 1. zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov,
 2. zahtevati popravek vaših osebnih podatkov,
 3. zahtevati izbris vaših osebnih podatkov,
 4. zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
 5. zahtevati, da se osebni podatki zagotovijo v obliki, ki se lahko posreduje vam ali drugi organizaciji (prenosljivost),
 6. ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov in
 7. vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Če imate kakršna koli vprašanja glede teh pravic ali bi radi uveljavljali katero izmed teh pravic, lahko to storite v pisni obliki, preko telefona ali elektronske pošte.

Vendar pa lahko uveljavljanje teh pravic vpliva na našo zmožnost, da vam zagotavljamo določene naprave, funkcije ali storitve.

Varnost vaših osebnih podatkov

Electrolux bo za zaščito vaših osebnih podatkov izvedel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, kar vključuje, da bo od svojih izvajalcev storitev, poslovnih partnerjev ali strokovnih svetovalcev zahteval, da uporabljajo ustrezne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.

Shranjevanje vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je zahtevano po zakonu ali v skladu z morebitno pogodbo. Če ni zakonske obveznosti, bomo vaše podatke hranili tako dolgo, kot je potrebno za namen, za katerega so bili zbrani.

Mednarodni prenosi

Kot globalno podjetje lahko vaše osebne podatke hranimo v Evropski uniji (EU) ali v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) ali na drugih lokacijah, kjer se nahajamo ali kjer imamo strežnike mi ali naši izvajalci storitev in dobavitelji.

Vaše podatke lahko prenašamo med družbami iz skupine Electrolux ali jih posredujemo našim mednarodnim zunanjim izvajalcem storitev in dobaviteljem, ki delujejo v našem imenu, za namene, ki so opisani v tej izjavi o varstvu podatkov.

Posebne informacije za državljane EU/EGP glede mednarodnih prenosov
Vaši podatki se lahko posredujejo v države izven EU/EGP, ki ne zagotavljajo enakovredne ravni zaščite podatkov kot v EU/EGP. Za takšne mednarodne prenose zagotavljamo ustrezne zaščitne ukrepe, kot so zahtevani po zakonu, vključno z uporabo standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Evropska komisija, kodeksov ravnanja in/ali zavezujočih poslovnih pravil. Če bi želeli kopijo teh dokumentov, nam zahtevo pošljite na spodnji naslov.

Stik z nami

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba AB Electrolux (publ) in/ali lokalna družba Electrolux. Na spletni strani www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies lahko najdete podatke in kontakt ustrezne družbe Electrolux.

Če želite uveljavljati svoje pravice kot pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali imate kakršna koli druga vprašanja glede te izjave o varstvu podatkov, oddajte svojo zahtevo na www.electroluxgroup.com/privacy.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov so naslednji: 

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Sweden
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Posodobitve te izjave o varstvu podatkov

Ta izjava o varstvu podatkov se lahko posodablja. Morebitne spremembe te izjave o varstvu podatkov bodo veljale z dnem objave oziroma kot bi bilo določeno v skladu z zakonom.

 

Zadnja posodobitev opravljena dne: 2018-09-21

Data Subject Access Request Form+

We recommend that you submit your request using this form so that we can properly identify you and your information, determine the nature and details of your request and, if possible, expedite your request. In case you would prefer to send your request by post, please download our printable form and address it to our Data Privacy Officer at the address mentioned above in the “How to contact us” section.
U.S Residents please submit your request here

Printable version: 

We will respond to you within one month after receiving the latest of the following:

 1. Your written request
 2. Any further information we may ask you to provide to enable us to comply with your request

We will acknowledge the receipt of your application in writing and will provide you with a reference number which we will use in all future communications with you.

PLEASE COMPLETE ALL FIELDS AS FAILURE TO PROVIDE THE REQUIRED INFORMATION MAY CAUSE A DELAY IN FULFILLING YOUR REQUEST.

Country *


Name *
I am contacting you in the capacity of a (an) *

I would like to: *


Preferred contact/response method *


Email*
Address
Additional information which might help us locate your data

In order to make sure we are releasing data to the correct person, we require you to provide us with proof of your identity

For consumers/prospective employees:

The information you already provided in the form will be sufficient in most cases.

For employees/former employees:

Your identity can be verified by the following types of information/documents:

 • Photo ID (e.g. Electrolux badge, driving license, ID card)
 • Employee number
 • Hire date
 • Before accessing any documentation, you will also be asked to provide photo ID. The requested documentation will in most cases be provided by HR on your working premises or at your closest office.

We reserve the right to refuse requests if we are unable to confirm your identity and to request additional documentation in order to verify your identity or address in certain situations.

We will notify you if this is the case.

Please provide any additional information which may help us identity you

Please upload your document scan below, if applicable:


Please verify that you are human *