BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Electrolux engageert zich om een betrouwbare en verantwoordelijke partner te zijn voor al haar gewaardeerde klanten. Dit betekent dat wij ons engageren om op een open en transparante manier te werken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit houdt onder meer in dat we onze klanten actuele informatie verschaffen over onze verzameling en ons gebruik van persoonsgegevens.

We moedigen u aan om onze Privacy Verklaring te lezen. Deze verklaring beschrijft onder meer welke van uw persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. De verklaring vat ook samen welke rechten u heeft met betrekking tot deze gegevens.

PRIVACY VERKLARING

We zouden u graag informeren over welke informatie we over u (uw "persoonsgegevens") verzamelen, waar we deze voor gebruiken, met wie we deze delen en welke rechten u hebt.

Categorieën persoonsgegevens die we verzamelen:

A) Contactinformatie - zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en login-informatie;

B) Informatie over uw aankoop van producten of diensten – zoals informatie over productregistratie, informatie over de garantie en inschrijvingsstatus voor diensten;

C) Gegevens over klantentevredenheid en feedback - zoals de resultaten van enquêtes over klantentevredenheid en feedback;

D) Gegevens die verzameld worden als u onze website bezoekt - zoals gegevens die verzameld worden via cookies en andere gegevens die automatisch verzameld worden om onze website ter beschikking te stellen aan u, of informatie die u ons geeft bij het bezoeken van onze website (zoals via contactformulieren etc.);

E) Gegevens die apparatuur identificeren - zoals het PNC nummer, serienummer, software versie, MAC adres, model, kleur etc.;

F) Gebruiksgegevens van het apparaat - zoals hoe en wanneer het apparaat gebruikt wordt (frequentie en welke cycli)

G) Gegevens die gegenereerd worden door het apparaat zelf - zoals operationele gegevens, bijvoorbeeld het openen en sluiten van interne kleppen, gebruik en efficiëntie van het verwarmingscircuit, oventemperatuur, motorvermogen, activiteiten aangedreven door de software van het apparaat om de door u gekozen cycli/functies te leveren; efficiëntiegegevens, bijvoorbeeld waterverbruik, energieverbruik; situationele gegevens, bijvoorbeeld toestand rond het apparaat, zoals de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, waterhardheid.

Hoe we persoonsgegevens verzamelen:

 • Van u of uw vertegenwoordiger bij aankoop van uw product, registratie van uw product, het bezoeken van de website, de activering van uw account, het bestellen van een dienst, deelname aan onze campagnes, het opstellen van een productbeoordeling of bij het downloaden en gebruiken van een applicatie;
 • Van onze verkopers;
 • Van derde dienstverleners, leveranciers en partners;
 • Van publiek raadpleegbare bronnen;
 • Van sociale media, bijvoorbeeld Facebook als u ervoor kiest om Facebook te gebruiken voor het inloggen op onze website/apps.

U kan ervoor kiezen om bepaalde categorieën persoonsgegevens niet met ons te delen. Indien u hiervoor kiest, kan dit mogelijks een impact hebben op ons vermogen om u bepaalde apparatuur en/of diensten of hun functionaliteiten en opties te verlenen, of uw vermogen om hiervan gebruik te maken. Tenzij anders aangeduid, zal uw keuze om deze informatie niet met ons te delen echter geen wettelijke gevolgen voor u hebben.

Wij kunnen de persoonsgegevens die u met ons deelt ook combineren met andere informatie die online of offline verzameld wordt, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, waaronder met informatie die verstrekt wordt door derde partijen, en kunnen deze informatie gebruiken of delen voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring. We kunnen de informatie die wij verzamelen anonimiseren (wat betekent dat de informatie niet langer met u geassocieerd kan worden en aldus niet meer gekwalificeerd wordt als persoonsgegevens).

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en de wettelijke basis voor de verwerking:

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden (collectief “Verwerkingsdoeleinden”):

Verwerkingsdoeleinden

Categorie(ën) persoonsgegevens

Wettelijke basis

Als hulpmiddel bij de ontwikkeling, evaluatie, verbetering en wijzigingen van onze producten en diensten.

Categorieën C, E, F en G hierboven

Gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.

In geval van een overwogen of effectieve reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, overdracht of andere herschikking van alle of een deel van onze activiteiten, activa en aandelen.

Categorieën A, B, C, D, E, F, en G hierboven

Gerechtvaardigd belang om de voorgenomen of effectieve reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, overdracht of andere herschikking van alle of een deel van onze activiteiten, activa en aandelen te faciliteren en/of mogelijk te maken.

Om u marketingboodschappen op te sturen

Uw contactinformatie (categorie A en B hierboven)

Toestemming, of een gerechtvaardigd belang om reclame te maken voor onze producten en diensten.

Om de functionaliteit overeenkomstig de beschrijving van het apparaat/de dienst te voorzien.

Categorieën A, E, F en G hierboven

Uitvoering van contract

Om u de producten en diensten te bezorgen die u gevraagd heeft

Categorieën A, C, D, E, F en G hierboven

Uitvoering van contract

Om u administratieve meldingen zoals richtlijnen voor gebruik / kennisgevingen in verband met productveiligheid van uw apparaat, dienst of account te bezorgen

Categorieën A, B, E, F en G hierboven

Uitvoering van contract

Voor het oplossen van problemen en het uitvoeren van reparaties

Categorieën A, E, F en G hierboven

Uitvoering van contract

Om met u te communiceren over uw product, dienst of account en gelijkaardige klantendienst gerelateerde activiteiten

Categorieën A, B, C, D, E, F en G hierboven

Uitvoering van contract of een ander rechtmatig doel, zoals u op de hoogte houden over producten, diensten of uw account.

Interne doeleinden, waaronder veiligheid, analyse, audit en voor onze operationele hoofdactiviteiten

Categorieën A, B, C, D, E, F en G hierboven

Gerechtvaardigd belang om onze interne bedrijfsdoeleinden te faciliteren en mogelijk te maken.

Om uw feedback te evalueren wanneer u een score of review geeft met betrekking tot onze producten of diensten.

Categorieën A, C hierboven

Gerechtvaardigd belang om onze producten te verbeteren.

Om onze websites en applicaties, waaronder online registratie te beheren en te bedienen.

Categorieën A, B, C, D, E, F en G hierboven

Uitvoering van contract of een ander gerechtvaardigd belang zoals het verbeteren van de gebruikerservaring.

Uw toestemming

Indien de verwerkingsactiviteit gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter geen impact hebben op de rechtmatigheid van enige verwerking die gebeurde op basis van uw toestemming voor het intrekken hiervan.

Informatie die wij delen

Voor de hierboven uiteengezette Verwerkingsdoeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens delen of vrijgeven:

 • Zoals wettelijk vereist, voor het naleven van wettelijke procedures en/of voor het beantwoorden van verzoeken van publieke en overheidsinstanties;
 • Met vennootschappen binnen de Electrolux groep;
 • Met dienstverleners en leveranciers waarop vertrouwd wordt om diensten en apparatuur te leveren in onze naam alsook met onze partners;
 • Met een derde partij in geval van een voorgenomen of effectieve reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, overdracht of andere herschikking van alle of een deel van onze activiteiten, activa en aandelen;
 • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen; of
 • Om onze rechten te beschermen.

Indien persoonsgegevens met een derde gedeeld worden, vereist Electrolux dat deze derde partij akkoord gaat om uw persoonsgegevens te beschermen en behandelen overeenkomstig alle wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen of andere instructies die wij hun bezorgen.

Uw keuzes in verband met marketing en informatie

U heeft bepaalde keuzes in verband met hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en delen voor marketing en gelijkaardige doeleinden. Indien u uw toestemming geeft, kan Electrolux u informatie sturen over apparatuur, diensten, evenementen en promoties. De communicatie kan verzonden worden via verschillende kanalen: e-mail, telefonisch, SMS, per post, sociale netwerken. We zouden u graag de beste ervaring bieden. Daarom is communicatie mogelijk gepersonaliseerd op basis van uw voorkeuren en de verzamelde gegevens.

Indien wettelijk vereist zullen wij uw voorafgaandelijke toestemming vragen. U kan uw toestemming voor marketing op elk moment intrekken. U kan zich bijvoorbeeld uitschrijven van berichten door de instructies tot uitschrijven te volgen die in het bericht vermeldt staan of door naar uw account te gaan en uw marketing voorkeuren aan te passen.

Indien u ervoor kiest om geen marketingboodschappen te ontvangen, kunnen uw persoonsgegevens nog steeds gebruikt worden voor de andere doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring, zoals de communicatie met u voor administratieve of transactionele doeleinden als deel van de contractuele relatie die wij met u hebben, of wanneer dit wettelijk vereist is.

Sociale Media Reclame

Facebook Custom Audience

Voor het analyseren, optimaliseren en efficiënt marketen op Facebook gebruiken wij Custom Audiences van Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Met uw voorafgaande toestemming verstrekken wij Facebook voor deze doeleinden een klantenlijst die uw e-mailadres bevat dat u bij uw registratie aan ons hebt verstrekt. Bij gebruik van de Custom Audience-functie worden uw gegevens lokaal gehasht op ons systeem voordat wij ze uploaden en doorgeven aan Facebook ("Gehashte Gegevens"). Facebook produceert een Facebook-gebruikers-ID uit deze gehashte gegevens, die vervolgens worden gekoppeld aan uw Facebook-gegevens om door Facebook te worden gebruikt om de doelgroep te creëren (zie het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie). Wij gebruiken deze functie in principe om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen wanneer u het sociale netwerk "Facebook" bezoekt of andere websites die ook gebruikmaken van deze tool.

Op basis van uw toestemming kunnen gegevens worden doorgegeven aan een derde land buiten de EU / EER dat een lager niveau van gegevensbescherming heeft dan de EU en dat overheidsinstanties mogelijk toegang kan geven tot deze gegevens. Facebook Ierland draagt Europese Gegevens over aan Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, en verdere doorgifte kan plaatsvinden aan andere Sub-verwerkers van Facebook. Als garantie overeenkomstig Art. 44 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , heeft Facebook de EUStandaardcontractbepalingen ondertekend die deel uitmaken van Facebook's Voorwaarden voor Gegevensverwerking.

Wij verstrekkenalleen met uw toestemming actief klantenlijsten die uw e-mailadres of andere persoonsgegevens bevatten aan Facebook. De rechtsgrondslag voor onze verwerking is daarom Art. 6 Para. 1 Z lid a) AVG.

Als u er niet langer mee instemt dat wij uw gegevens aan Facebook verstrekken, kunt u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken via uw marketingtoestemming instellingen.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van de gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de privacy-instellingen, vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook. In dit verband wijzen wij u er ook op dat Facebook u in het algemeen de mogelijkheid biedt om bezwaar te maken tegen targeting.

Google Marketing Diensten

Om gerichte berichten te tonen aan gebruikers binnen het Google Netwerk (zoals Gmail, YouTube, Google Discover, etc.) maken we gebruik van de dienst Google Audience van Google, die wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Met uw voorafgaande toestemming verstrekken wij Google voor dit doel een klantenlijst die uw e-mailadres bevat dat u aan ons hebt verstrekt toen u zich registreerde. Dit stelt Google in staat om een profiel op te stellen over uw gebruikspatronen op onze website om advertenties op een meer gerichte manier weer te geven, zodat Electrolux advertenties kan tonen die interessant zijn voor gebruikers op andere apps en websites binnen het Google Netwerk.

Op basis van uw toestemming wordt deze informatie verzameld door Google en kan deze worden overgedragen aan en opgeslagen in servers in een derde land buiten de EU / EER dat een lager niveau van gegevensbescherming heeft dan de EU en dat overheidsinstanties mogelijk toegang kan geven tot deze gegevens. Google Ireland Limited kan Europese gegevens overdragen aan Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als garantie overeenkomstig Art. 44 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Google de EU Standaardcontractbepalingen ondertekend die deel uitmaken van de Voorwaarden voor Gegevensverwerking van Google Ads.

Wij verstrekken alleen met uw toestemming actief klantenlijsten die uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens bevatten aan Google. De rechtsgrondslag voor onze verwerking is daarom Art. 6 Para. 1 lid a) AVG. U kunt uw toestemming voor de toekomst intrekken via uw  marketingtoestemming instellingen. Het is mogelijk, dat u zelfs als u uw toestemming hebt ingetrokken of in de eerste plaats geen toestemming hebt gegeven nog steeds advertenties van Electrolux ziet, , maar deze advertenties op platforms van derden zijn op willekeurige basis

Indien u er niet langer mee instemt dat wij uw gegevens aan Google verstrekken, kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de door Google geboden instellingen en afmeldingsopties of u afmelden via uw instellingen voor marketingtoestemming.

Meer informatie over de Google Personalized Advertising Service vindt u hier: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=nl. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden, zie de overzichtspagina, het privacybeleid van Google is hier beschikbaar.

Uw rechten onder EU/EER-recht

Indien u gevestigd bent in de EU/EER, of indien uw persoonsgegevens anderzijds verwerkt worden door een Electroluxentiteit binnen de EU/EER heeft u de volgende rechten:

 1. Toegang tot uw persoonsgegevens verzoeken;
 2. Uw persoonsgegevens corrigeren;
 3. Verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken;
 4. Verwerking van uw persoonsgegevens beperken;
 5. Verzoeken dat uw persoonsgegevens worden bezorgd in een formaat dat aan u of aan een andere organisatie kan worden overgedragen (overdraagbaarheid);
 6. Bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; en
 7. Een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze rechten, of indien u enige van deze rechten wil uitoefenen, kan u dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail doen.

Merk op dat het uitoefenen van deze rechten ons vermogen om u bepaalde apparatuur, functionaliteiten of diensten te bezorgen/verlenen kan beïnvloeden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Electrolux zal gepast technische en organisatorische maatregelen nemen overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. We zullen onder meer vereisen van onze dienstverleners, zakenpartners of professionele adviseurs dat zij gepaste maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang als wettelijk vereist is, of zoals vereist onder enig contract. Indien er geen wettelijke vereiste is, zullen wij informatie over u enkel bijhouden zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld.

Internationale doorgiftes

Als een internationaal bedrijf, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren in de Europese Unie (EU) of in de Europese Economische Ruimte (EER), of op andere locaties waar wij of onze dienstverleners en leveranciers gevestigd zijn of servers hebben.

Wij kunnen uw informatie doorgeven tussen de Electrolux groepsvennootschappen of uw informatie doorgeven aan onze internationale derde dienstverleners en leveranciers namens ons handelen, voor de doeleinden die beschreven worden in deze Privacyverklaring.

Bijzondere informatie voor inwoners van de EU/EER met betrekking tot internationale doorgiftes

Uw informatie mag doorgegeven worden naar een land buiten de EU/EER dat mogelijk geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming als de EU/EER biedt. Zoals wettelijk vereist voorzien wij passende waarborgen en beschermingen voor zulke grensoverschrijdende doorgiftes, inclusief het gebruik van Modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, Gedragscodes en/of Bindende Bedrijfsvoorschriften. U kan een kopie van deze documenten opvragen door contact met ons op te nemen op onderstaand adres:

Hoe kan u ons contacteren?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is AB Electrolux (publ) en/of de lokale Electrolux entiteit. Ga naar www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies om de identiteit en contactgegevens van de relevante Electrolux entiteit te raadplegen.

Indien u uw rechten als betrokkene wil uitoefenen of indien u enige andere vragen heeft in verband met deze Privacyverklaring, gelieve uw verzoek in te dienen op www.electroluxgroup.com/privacy

Ter informatie, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
St Göransgatan 143
105 45 Stockholm
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Alle wijzigingen aan deze Privacyverklaring zullen in werking treden op de datum dat deze gepubliceerd wordt, of zoals anderzijds wettelijk vereist is.

Laatst gewijzigd op: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.