VERN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

 

Electrolux vil være en pålitelig og ansvarlig partner overfor alle sine verdsatte kunder. Dette betyr at vi vil opptre på en åpen og transparent måte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder ved å gi våre kunder oppdatert informasjon om vår innsamling og bruk av personopplysninger.

Vi oppfordrer deg til å lese vår Personvernerklæring. Der fremgår det blant annet hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og for hvilke formål. Den oppsummerer også dine rettigheter i forbindelse med disse opplysningene.

 

PERSONVERNERKLÆRING

Vi vil gjerne informere deg om hvilke opplysninger vi samler inn om deg (dine «personopplysninger»), hva vi bruker dem til, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger vi samler inn:

A) Kontaktinformasjon – slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og innloggingsinformasjon.

B) Informasjon om dine kjøp av produkter eller tjenester – slik som informasjon rundt produktregistrering, garanti og innmeldingsstatus til tjenester;

C) Forbrukertilfredshet og tilbakemeldinger – slik som resultater av forbrukertilfredshetsundersøkelser og tilbakemeldinger;

D) Data innsamlet fra besøk på vår nettside – slik som data innsamlet gjennom cookies og andre automatisk innsamlede data for å gi deg tilgang til våre nettsider, eller informasjon som du gir oss når du besøker våre nettsider (slik som gjennom kontaktskjemaer etc.);

E) Opplysninger som identifiserer utstyret – slik som PNC nummer, serienummer, software-versjon, MAC-adresse, modell, farge etc.;

F) Bruksopplysninger for utstyret – slik som hvordan og når utstyret blir benyttet (hyppighet og hvilke sykluser)

G) Data generert av selve utstyret – slik som operasjonsdata f.eks. åpning og stenging av interne ventiler, bruk av oppvarmingskrets og effektivitet, ovnstemperatur, motorkraft, aktiviteter som drives av utstyrets programvare for å levere syklusen/funksjonen valgt av deg; effektivitetsdata, f.eks. vannforbruk, energiforbruk, situasjonsdata som f.eks. forholdene rundt utstyret slik som omgivelsestemperatur, luftfuktighet og vannhardhet.

Hvordan vi samler inn personopplysninger:

 • fra deg eller din representant når du kjøper et produkt, registrerer ditt produkt, besøker vår nettside, aktiverer din konto, bestiller en tjeneste, deltar i våre kampanjer, skriver en produktanmeldelse eller laster ned og bruker en applikasjon;
 • fra våre forhandlere;
 • fra våre tredjeparts tjenestetilbydere, leverandører og partnere;
 • fra offentlig tilgjengelige kilder;
 • fra sosiale medier, f.eks. Facebook dersom du velger å benytte Facebook for å logge inn på våre nettsider/app’er.

Du kan velge å ikke gi bestemte typer personopplysninger til oss. Dersom du velger dette, kan det påvirke vår evne til å gi deg, og din evne til å benytte deg av, noen typer utstyr og/eller tjenester eller deres funksjoner og egenskaper. Dog vil ikke, med mindre annet er angitt, valget ditt om å ikke oppgi slik informasjon føre til juridiske konsekvenser for deg.

Vi kan også kombinere personopplysninger du gir til oss med annen informasjon som er samlet inn online eller offline, i den utstrekning det er tillates etter gjeldende lovverk, inkludert informasjon gitt av tredjeparter, og kan benytte eller dele det for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan anonymisere informasjonen vi samler inn (noe som betyr at den ikke lenger kan knyttes til deg og dermed ikke lenger utgjør personopplysninger).

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger og det juridiske grunnlaget for behandlingen

Vi kan benytte dine personopplysninger til følgende formål (samlet «behandlingsformål»)

Behandlingsformål 

Type(r) av personopplysninger

Behandlingsgrunnlag

Å bistå med utvikling, testing, forbedring og modifikasjoner av våre produkter og tjenester

Type C, E, F og G ovenfor

Berettiget interesse for å forbedre og modifisere våre produkter og tjenester

I tilfelle en tiltenkt eller faktisk omorganisering, fusjon, oppkjøp, salg, prosjektsamarbeid, oppdrag eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler og aksjer

Type A, B, C, D, E, F, og G ovenfor

Berettiget interesse for å tilrettelegge for og/eller muliggjøre den tiltenkte eller faktiske reorganiseringen, fusjonen, oppkjøpet, salget, prosjektsamarbeidet, oppdraget eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler og aksjer.

Å sende deg markedskommunikasjon

Din kontaktinformasjon (type A og B ovenfor)

Samtykke eller berettiget interesse for å markedsføre våre produkter og tjenester

For å aktivere funksjonalitet i samsvar med beskrivelsen av utstyret/tjenesten

Type A, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt

For å tilby deg produkter og tjenester du har etterspurt

Type A, C, D, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt

For å tilby deg administrative notater som brukerveiledning /produktsikkerhetsnotater knyttet til ditt utstyr, din tjeneste eller konto

Type A, B, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt

For feilsøking- og reparasjonsformål

Type A, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt

For å kommunisere med deg om ditt produkt, din tjeneste eller konto og lignende kundeservice relaterte aktiviteter

Type A, B, C, D, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt eller annet berettiget formål, som for eksempel å holde deg informert om produkter, tjenester eller konto.

Interne forretningsformål, inkludert sikkerhet, analyser, revisjon og for våre kjernevirksomhetsaktiviteter

Type A, B, C, D, E, F og G ovenfor

Berettiget interesse for å gjøre det enklere og muliggjøre for oss å oppfylle våre interne forretningsformål

For å evaluere din tilbakemelding når du vurderer våre produkter eller tjenester

Type A, C ovenfor

 

Berettiget interesse for å forbedre våre produkter

Å administrere og drifte våre nettsteder og applikasjoner, inkludert online registrering

Type A, B, C, D, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt eller annen berettiget interesse, for eksempel å øke brukeropplevelsen 

Ditt samtykke

Når behandlingsaktiviteten er basert på ditt samtykke har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst.  Tilbakekallingen av ditt samtykke vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av noen behandling basert på ditt samtykke før tilbakekallelsen inntraff.

Opplysninger vi deler

For behandlingsformålene som er beskrevet ovenfor, kan vi dele eller fremlegge dine personopplysninger: 

 • Som påbudt ved lov for å være i samsvar med rettslig prosess og/eller å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter og staten; 
 • Med selskaper innenfor Electrolux-gruppen;
 • Med tjenestetilbydere og leverandører som har vår tillit til å tilby tjenester og utstyr på våre vegne, samt med våre partnere;
 • Med en tredjepart i tilfelle en tiltenkt eller faktisk omorganisering, fusjon, oppkjøp, salg, prosjektsamarbeid, oppdrag eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler og aksjer;
 • For å håndheve våre vilkår og betingelser; eller
 • For å beskytte våre rettigheter.

Ved deling av personopplysninger med en tredjepart, krever Electrolux at slik tredjepart samtykker i å beskytte og håndtere dine personopplysninger i henhold til alle juridiske, regulatoriske og kontraktsforpliktelser, eller andre instruksjoner vi gir dem. 

Dine valg vedrørende markedsføring og informasjon

Du har visse valg vedrørende hvordan vi bruker og deler dine personopplysninger for markedsføring og lignende formål.  Med forbehold om ditt samtykke, kan Electrolux sende deg informasjon om utstyr, tjenester, arrangementer og kampanjer.  Kommunikasjonen kan sendes via ulike kanaler: e-post, telefon, SMS, post, sosiale nettverk.. Vi ønsker å tilby deg den beste opplevelsen, derfor kan kommunikasjonen skreddersys basert på innsamlede opplysninger og dine preferanser. 

Der det kreves etter loven, vil vi innhente ditt forutgående samtykke. Du kan trekke ditt samtykke til markedsføring når som helst. Eksempelvis kan du avslutte ditt abonnement på meldinger ved å følge avmeldingsinstruksjonen som står i meldingen, eller oppdatere dine markedsføringspreferanser på din nettkonto.

Hvis du velger å ikke motta markedskommunikasjon, vil dine personopplysninger likevel kunne bli benyttet til de andre formål beskrevet i denne personvernerklæringen,  som kommunikasjon med deg på bakgrunn av administrative eller transaksjonsformål som del av det kontraktsmessige forholdet vi har med deg, eller der det kreves etter loven.

Markeringsføring i sosiale medier

Facebook egendefinert publikum

For å analysere, optimalisere og effektivt markedsføre på Facebook bruker vi Facebooks egendefinert publikum, som drives av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”).

Ved å gi ditt forhåndssamtykke og for å oppfylle disse formålene gir vi Facebook en kundeliste som inkluderer din e-postadresse som du oppgav da du registrerte deg. Ved bruk av egendefinert publikumsfunksjonen får dine data en lokal hashverdi i vårt system før vi laster dem opp og overfører dem til Facebook ("Hashet Data"). Facebook produserer en Facebook-bruker-ID ut av Hashede Data som så matches til dine Facebook-data for å brukes av Facebook til å lage publikum (se Facebooks personvernretningslinjer for mer informasjon). Kort sagt bruker vi denne funksjonaliteten til å vise interesse-baserte annonser til deg når du besøker det sosiale nettverket "Facebook" eller andre nettsider som også bruker dette verktøyet.

Med ditt samtykke kan data overføres til tredjeland utenfor EU/EØS som har et lavere beskyttelsesnivå for personopplysninger enn i EU, og som kan tillate statlige myndigheter tilgang til disse dataene. Facebook Ireland overfører europeiske data til Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, og videre overføringer kan gjøres til andre av Facebooks underdatabehandlere. Som en garanti i henhold til Artikkel 44 flg. i EUs personvernforordning (GDPR) har Facebook signert EUs standardavtale for overføringer som utgjør en del av Facebooks Vilkår for behandling av personopplysninger.

Vi gir bare aktivt Facebook tilgang til kundelister som omfatter din e-postadresse og andre personopplysninger hvis du samtykker. Det rettslige grunnlaget for vår behandling er derfor Art. 6 nr. 1 første punktum bokstav a i GDPR.

Hvis du ikke lenger godtar at vi gir dine data til Facebook, kan du trekke tilbake ditt samtykke for fremtiden når som helst via dine innstillinger for markedsføringstillatelser.

Ytterligere informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av dataene av Facebook, samt personverninnstillinger finnes i Facebook retningslinjer for personvern. Vær også i den forbindelse oppmerksom på at Facebook generelt lar deg protestere mot målretting her.

Googles markedsføringstjenester

For å vise tilpassede meldinger til brukere i Google-nettverket (slik som Gmail, YouTube, Google Discover, etc.) bruker vi tjenesten Google Audience fra Google, som drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”).

Ved ditt forhåndssamtykke og for å oppfylle disse formålene gir vi Google en kundeliste som inkluderer din e-postadresse som du oppgav da du registrerte deg hos oss. Denne lar Google opprette en profil om dine bruksmønstre på vår nettside for å kunne vise markedsføring på en mer tilpasset måte for å vise Electrolux-annonser av interesse for brukere på andre apper og nettsider i Google-nettverket.

Basert på ditt samtykke kan denne informasjonen som samles inn fra Google, overføres og lagres på servere i tredjeland (utenfor EU/EØS) som har et lavere beskyttelsesnivå enn i EU, og som kan tillate statlige myndigheter å få tilgang til dataene. Google Ireland Limited kan overføre europeiske data til Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Som en garanti i henhold til Artikkel 44 flg. i EUs personvernforordning har Google signert EUs standardavtale for overføringer som utgjør en del av Googles Personvernvilkår for Google Ads.

Vi gir bare Google aktivt tilgang til kundelister som inkluderer din e-postadresse og andre personopplysninger med ditt samtykke. Det rettslige grunnlaget er derfor Art. 6 nr. 1 første punktum bokstav a i GDPR. Du kan trekke tilbake ditt samtykke for fremtiden gjennom dine innstillinger for markedsføringstillatelser. Det er mulig at du fremdeles ser annonser fra Electrolux selv om du har trukket tilbake ditt samtykke eller ikke samtykket i første omgang, men disse annonsene på tredjepartsplattformer er tilfeldige.

Hvis du ikke lenger godtar å gi dine data til Google, kan du f.eks. bruke innstillinger og avmeldingsvalg fra Google eller melde deg av via dine innstillinger for markedsføringstillatelser.

Vennligst se mer informasjon om Googles tilpassede markedsføringstjeneste her: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en. For mer informasjon om Googles bruk av data for markedsføringsformål, vennligst se oppsummeringssiden, Googles personvernerklæring er tilgjengelig her.

Dine rettigheter etter EU/EØS-lovgiving

Dersom du er lokalisert i EU/EØS, eller dersom dine personopplysninger ellers blir behandlet av en Electrolux-enhet innen EU/EØS, har du følgende rettigheter:

 1. Be om tilgang til dine personopplysninger;
 2. Korrigering av dine personopplysninger;
 3. Be om sletting av dine personopplysninger;
 4. Begrense behandlingen av dine personopplysninger;
 5. Be om at dine personopplysninger utleveres i et format som kan overføres til deg eller en annen organisasjon (portabilitet);
 6. Motsette deg behandlingen av dine personopplysninger;
 7. Legge inn en klage hos kompetent tilsynsmyndighet.

Dersom du har spørsmål angående disse rettighetene, eller ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du gjøre dette per brev, telefon eller via e-post.

Vennligst bemerk at utøvelse av disse rettighetene kan påvirke vår mulighet til å tilby deg bestemt utstyr, funksjonalitet eller tjenester.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Electrolux vil ta nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak i tråd med gjeldende personvernlovgiving, inklusive krav om at våre tjenesteleverandører, forretningspartnere eller profesjonelle rådgivere tar de samme nødvendige tiltak for å beskytte dine personopplysninger.

Lagring av dine personopplysninger

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge dette kreves etter lov eller etter kontrakt. Dersom det ikke foreligger et lovmessig krav, vil vi oppbevare informasjonen om deg kun så lenge det er nødvendig etter formålet for innsamlingen.

Internasjonal overføring

Som et globalt selskap, vil vi kunne lagre dine personopplysninger i Den europeiske union (EU) eller i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), eller andre steder hvor våre tjenesteytere eller leverandører er lokalisert eller har servere.

Vi kan overføre informasjon mellom selskaper under Electrolux-gruppen, eller overføre informasjon til våre internasjonale tredjeparts tjenestetilbydere og leverandører som opptrer på våre vegne, for de formål som er beskrevet i personvernerklæringen.

Spesifikk informasjon til borgere i EU/EØS angående internasjonale overføringer
Din informasjon kan bli overført til et land utenfor EU/EØS, som ikke nødvendigvis tilbyr samme grad av personvern som EU/EØS. Vi tilbyr nødvendige garantier og beskyttelse for slike grenseoverskridende overføringer slik det kreves etter loven, inkludert bruk av standard kontraktklausuler anerkjent av Europakommisjonen, retningslinjer for etisk handel og/eller bindende selskapsregler. Du kan be om en kopi av disse dokumentene ved å kontakte oss på adressen nedenfor.

Hvordan kontakte oss

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er AB Electrolux (publ) og/eller den lokale Electroluxenheten. Vennligst gå inn på www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies for å finne informasjon om og kontaktopplysninger til den aktuelle Electroluxenheten. 

Dersom du vil utøve dine personvernrettigheter, eller har andre spørsmål angående denne personvernerklæringen, vennligst inngi din forespørsel via www.electroluxgroup.com/privacy

Til din orientering er personvernombudets kontaktopplysninger som følger:

AB Electroluc (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Sweden
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen. Endringer til denne personvernerklæringen vil tre i kraft den dato de publiseres, eller slik det for øvrig kreves etter loven.

Sist oppdatert: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.