VERN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Electrolux vil være en pålitelig og ansvarlig partner overfor alle sine verdsatte kunder. Dette betyr at vi vil opptre på en åpen og transparent måte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder ved å gi våre kunder oppdatert informasjon om vår innsamling og bruk av personopplysninger.

Vi oppfordrer deg til å lese vår Personvernerklæring. Der fremgår det blant annet hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og for hvilke formål. Den oppsummerer også dine rettigheter i forbindelse med disse opplysningene.

PERSONVERNERKLÆRING

Vi vil gjerne informere deg om hvilke opplysninger vi samler inn om deg (dine «personopplysninger»), hva vi bruker dem til, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger vi samler inn:

 • A) Kontaktinformasjon – slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og innloggingsinformasjon.
 • B) Informasjon om dine kjøp av produkter eller tjenester – slik som informasjon rundt produktregistrering, garanti og innmeldingsstatus til tjenester;
 • C) Forbrukertilfredshet og tilbakemeldinger – slik som resultater av forbrukertilfredshetsundersøkelser og tilbakemeldinger;
 • D) Data innsamlet fra besøk på vår nettside – slik som data innsamlet gjennom cookies og andre automatisk innsamlede data for å gi deg tilgang til våre nettsider, eller informasjon som du gir oss når du besøker våre nettsider (slik som gjennom kontaktskjemaer etc.);
 • E) Opplysninger som identifiserer utstyret – slik som PNC nummer, serienummer, software-versjon, MAC-adresse, modell, farge etc.;
 • F) Bruksopplysninger for utstyret – slik som hvordan og når utstyret blir benyttet (hyppighet og hvilke sykluser)
 • G) Data generert av selve utstyret – slik som operasjonsdata f.eks. åpning og stenging av interne ventiler, bruk av oppvarmingskrets og effektivitet, ovnstemperatur, motorkraft, aktiviteter som drives av utstyrets programvare for å levere syklusen/funksjonen valgt av deg; effektivitetsdata, f.eks. vannforbruk, energiforbruk, situasjonsdata som f.eks. forholdene rundt utstyret slik som omgivelsestemperatur, luftfuktighet og vannhardhet.

Hvordan vi samler inn personopplysninger:

 • fra deg eller din representant når du kjøper et produkt, registrerer ditt produkt, besøker vår nettside, aktiverer din konto, bestiller en tjeneste, deltar i våre kampanjer, skriver en produktanmeldelse eller laster ned og bruker en applikasjon;
 • fra våre forhandlere;
 • fra våre tredjeparts tjenestetilbydere, leverandører og partnere;
 • fra offentlig tilgjengelige kilder;
 • fra sosiale medier, f.eks. Facebook dersom du velger å benytte Facebook for å logge inn på våre nettsider/app’er.

Du kan velge å ikke gi bestemte typer personopplysninger til oss. Dersom du velger dette, kan det påvirke vår evne til å gi deg, og din evne til å benytte deg av, noen typer utstyr og/eller tjenester eller deres funksjoner og egenskaper. Dog vil ikke, med mindre annet er angitt, valget ditt om å ikke oppgi slik informasjon føre til juridiske konsekvenser for deg.

Vi kan også kombinere personopplysninger du gir til oss med annen informasjon som er samlet inn online eller offline, i den utstrekning det er tillates etter gjeldende lovverk, inkludert informasjon gitt av tredjeparter, og kan benytte eller dele det for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan anonymisere informasjonen vi samler inn (noe som betyr at den ikke lenger kan knyttes til deg og dermed ikke lenger utgjør personopplysninger).

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger og det juridiske grunnlaget for behandlingen

Vi kan benytte dine personopplysninger til følgende formål (samlet «behandlingsformål»)

Behandlingsformål 

Type(r) av personopplysninger

Behandlingsgrunnlag

Å bistå med utvikling, testing, forbedring og modifikasjoner av våre produkter og tjenester

Type C, E, F og G ovenfor

Berettiget interesse for å forbedre og modifisere våre produkter og tjenester

I tilfelle en tiltenkt eller faktisk omorganisering, fusjon, oppkjøp, salg, prosjektsamarbeid, oppdrag eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler og aksjer

Type A, B, C, D, E, F, og G ovenfor

Berettiget interesse for å tilrettelegge for og/eller muliggjøre den tiltenkte eller faktiske reorganiseringen, fusjonen, oppkjøpet, salget, prosjektsamarbeidet, oppdraget eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler og aksjer.

Å sende deg markedskommunikasjon

Din kontaktinformasjon (type A og B ovenfor)

Samtykke eller berettiget interesse for å markedsføre våre produkter og tjenester

For å aktivere funksjonalitet i samsvar med beskrivelsen av utstyret/tjenesten

Type A, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt

For å tilby deg produkter og tjenester du har etterspurt

Type A, C, D, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt

For å tilby deg administrative notater som brukerveiledning /produktsikkerhetsnotater knyttet til ditt utstyr, din tjeneste eller konto

Type A, B, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt

For feilsøking- og reparasjonsformål

Type A, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt

For å kommunisere med deg om ditt produkt, din tjeneste eller konto og lignende kundeservice relaterte aktiviteter

Type A, B, C, D, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt eller annet berettiget formål, som for eksempel å holde deg informert om produkter, tjenester eller konto.

Interne forretningsformål, inkludert sikkerhet, analyser, revisjon og for våre kjernevirksomhetsaktiviteter

Type A, B, C, D, E, F og G ovenfor

Berettiget interesse for å gjøre det enklere og muliggjøre for oss å oppfylle våre interne forretningsformål

For å evaluere din tilbakemelding når du vurderer våre produkter eller tjenester

Type A, C ovenfor

 

Berettiget interesse for å forbedre våre produkter

Å administrere og drifte våre nettsteder og applikasjoner, inkludert online registrering

Type A, B, C, D, E, F og G ovenfor

Oppfyllelse av kontrakt eller annen berettiget interesse, for eksempel å øke brukeropplevelsen 

Ditt samtykke

Når behandlingsaktiviteten er basert på ditt samtykke har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst.  Tilbakekallingen av ditt samtykke vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av noen behandling basert på ditt samtykke før tilbakekallelsen inntraff.

Opplysninger vi deler

For behandlingsformålene som er beskrevet ovenfor, kan vi dele eller fremlegge dine personopplysninger: 

 • Som påbudt ved lov for å være i samsvar med rettslig prosess og/eller å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter og staten; 
 • Med selskaper innenfor Electrolux-gruppen;
 • Med tjenestetilbydere og leverandører som har vår tillit til å tilby tjenester og utstyr på våre vegne, samt med våre partnere;
 • Med en tredjepart i tilfelle en tiltenkt eller faktisk omorganisering, fusjon, oppkjøp, salg, prosjektsamarbeid, oppdrag eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler og aksjer;
 • For å håndheve våre vilkår og betingelser; eller
 • For å beskytte våre rettigheter.

Ved deling av personopplysninger med en tredjepart, krever Electrolux at slik tredjepart samtykker i å beskytte og håndtere dine personopplysninger i henhold til alle juridiske, regulatoriske og kontraktsforpliktelser, eller andre instruksjoner vi gir dem. 

Dine valg vedrørende markedsføring og informasjon

Du har visse valg vedrørende hvordan vi bruker og deler dine personopplysninger for markedsføring og lignende formål.  Med forbehold om ditt samtykke, kan Electrolux sende deg informasjon om utstyr, tjenester, arrangementer og kampanjer.  Kommunikasjonen kan sendes via ulike kanaler: e-post, telefon, SMS, post, sosiale nettverk.. Vi ønsker å tilby deg den beste opplevelsen, derfor kan kommunikasjonen skreddersys basert på innsamlede opplysninger og dine preferanser. 

Der det kreves etter loven, vil vi innhente ditt forutgående samtykke. Du kan trekke ditt samtykke til markedsføring når som helst. Eksempelvis kan du avslutte ditt abonnement på meldinger ved å følge avmeldingsinstruksjonen som står i meldingen, eller oppdatere dine markedsføringspreferanser på din nettkonto.

Hvis du velger å ikke motta markedskommunikasjon, vil dine personopplysninger likevel kunne bli benyttet til de andre formål beskrevet i denne personvernerklæringen,  som kommunikasjon med deg på bakgrunn av administrative eller transaksjonsformål som del av det kontraktsmessige forholdet vi har med deg, eller der det kreves etter loven.

Dine rettigheter etter EU/EØS-lovgiving

Dersom du er lokalisert i EU/EØS, eller dersom dine personopplysninger ellers blir behandlet av en Electrolux-enhet innen EU/EØS, har du følgende rettigheter:

 1. Be om tilgang til dine personopplysninger;
 2. Korrigering av dine personopplysninger;
 3. Be om sletting av dine personopplysninger;
 4. Begrense behandlingen av dine personopplysninger;
 5. Be om at dine personopplysninger utleveres i et format som kan overføres til deg eller en annen organisasjon (portabilitet);
 6. Motsette deg behandlingen av dine personopplysninger;
 7. Legge inn en klage hos kompetent tilsynsmyndighet.

Dersom du har spørsmål angående disse rettighetene, eller ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du gjøre dette per brev, telefon eller via e-post.

Vennligst bemerk at utøvelse av disse rettighetene kan påvirke vår mulighet til å tilby deg bestemt utstyr, funksjonalitet eller tjenester.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Electrolux vil ta nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak i tråd med gjeldende personvernlovgiving, inklusive krav om at våre tjenesteleverandører, forretningspartnere eller profesjonelle rådgivere tar de samme nødvendige tiltak for å beskytte dine personopplysninger.

Lagring av dine personopplysninger

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge dette kreves etter lov eller etter kontrakt. Dersom det ikke foreligger et lovmessig krav, vil vi oppbevare informasjonen om deg kun så lenge det er nødvendig etter formålet for innsamlingen.

Internasjonal overføring

Som et globalt selskap, vil vi kunne lagre dine personopplysninger i Den europeiske union (EU) eller i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), eller andre steder hvor våre tjenesteytere eller leverandører er lokalisert eller har servere.

Vi kan overføre informasjon mellom selskaper under Electrolux-gruppen, eller overføre informasjon til våre internasjonale tredjeparts tjenestetilbydere og leverandører som opptrer på våre vegne, for de formål som er beskrevet i personvernerklæringen.

Spesifikk informasjon til borgere i EU/EØS angående internasjonale overføringer
Din informasjon kan bli overført til et land utenfor EU/EØS, som ikke nødvendigvis tilbyr samme grad av personvern som EU/EØS. Vi tilbyr nødvendige garantier og beskyttelse for slike grenseoverskridende overføringer slik det kreves etter loven, inkludert bruk av standard kontraktklausuler anerkjent av Europakommisjonen, retningslinjer for etisk handel og/eller bindende selskapsregler. Du kan be om en kopi av disse dokumentene ved å kontakte oss på adressen nedenfor.

Hvordan kontakte oss

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er AB Electrolux (publ) og/eller den lokale Electroluxenheten. Vennligst gå inn på www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies for å finne informasjon om og kontaktopplysninger til den aktuelle Electroluxenheten. 

Dersom du vil utøve dine personvernrettigheter, eller har andre spørsmål angående denne personvernerklæringen, vennligst inngi din forespørsel via www.electroluxgroup.com/privacy

Til din orientering er personvernombudets kontaktopplysninger som følger:

AB Electroluc (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Sweden
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen. Endringer til denne personvernerklæringen vil tre i kraft den dato de publiseres, eller slik det for øvrig kreves etter loven.

 

Sist oppdatert: 2018-09-21

Data Subject Access Request Form+

We recommend that you submit your request using this form so that we can properly identify you and your information, determine the nature and details of your request and, if possible, expedite your request. In case you would prefer to send your request by post, please download our printable form and address it to our Data Privacy Officer at the address mentioned above in the “How to contact us” section.

We will respond to you within one month after receiving the latest of the following:

 1. Your written request
 2. Any further information we may ask you to provide to enable us to comply with your request

We will acknowledge the receipt of your application in writing and will provide you with a reference number which we will use in all future communications with you.

PLEASE COMPLETE ALL FIELDS AS FAILURE TO PROVIDE THE REQUIRED INFORMATION MAY CAUSE A DELAY IN FULFILLING YOUR REQUEST.

Section 1: Information about you or the individual whose information is being requested

Note: We will only release information to the person that the information relates to. If the request is being made by an authorized representative – the authorized representative must also complete Section 3 below.

*indicates a mandatory field

Preferred contact/response method (select one)*


Section 2:  Proof of Identity

To ensure that we are releasing data to the right person, we require you (or your authorised representative) to provide us with proof of your identity. Please provide us with a photocopy or scanned image (do not send originals).

For customers/authorized representatives: Proof of identity can be verified by, for example, the following types of information/documentation:

 • Photo ID (e.g. driving licence, ID card)
 • Electrolux Account Number
 • Valid email address on file at Electrolux
 • Proof of address (e.g. prior correspondence from Electrolux, utility bill)

For employees/previous employees: Proof of identity can be verified by, for example, the following types of information/documentation:

 • Photo ID (e.g. Electrolux badge, driving licence, ID card)
 • Employee number
 • Hire date

We reserve the right to refuse requests whereby we are unable to confirm your identity. If you do not have a photo ID copy, we may in exceptional circumstances accept alternatives for consideration. In certain circumstances we reserve the right to request additional documentation to verify your identity or address. We will notify you if this is the case.

Please check this box if you are an Authorized Representative making a request on behalf of the above individual 

Section 3:  Authorized Representative (if applicable)

(If completed, Electrolux will only reply to the address/email address in this section)

Preferred contact/response method (select one)


Proof of the Representative’s Identity

Representatives must attach proof of identity as listed in Section 2 above.

Proof of Representative Authority

Please attach proof of authority to request the information on behalf of the individual whose information you are requesting (e.g. signed authorisation letter from the individual, notarised Power of Attorney, or other authorization notice).

Section 4: Details of information being requested:

You have the right to access and receive a copy of the Personal Data we hold about you. This process will provide you with the Personal Data we hold about you, and information relating to you, in manual or electronic form. Information relating to third parties which may be part of a record or other information exempt under applicable law(s) will not be provided or will be redacted (blacked out).

Date range of the data requested*

This will help us find the information you are looking for quickly and ensure that we are not sending you information you don’t want.

Type of data requested*

Note: some data may have been reviewed and destroyed where appropriate in accordance with our information retention policies. Electrolux is also the ‘data controller’ for certain information held by other bodies which are contracted by Electrolux in connection with the conduct of specific business activities. This is likely to be the case if, for example, your home appliance was serviced.

Section 5: Other information/comments

Section 6: Declaration

The information supplied in this request is correct and I am the individual to whom it relates or the authorized representative of that individual.  I understand that Electrolux may need to obtain further information from me/my representative in order to comply with this request.  Please type your name below (your e-signature) or sign if you are mailing the form to us.

Before submitting this form, please check the following for completeness:

If, after you have received the information you have requested, you believe that:

 • The information is inaccurate or out of date; or
 • We should no longer be holding that information; or
 • We are using your information for a purpose for which you were unaware; or
 • We have shared inaccurate information about you with someone else;

please contact the Data Protection Officer at privacy@electrolux.com.