PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 

Electrolux mērķis ir kļūt par uzticamu un atbildīgu partneri visiem saviem augsti vērtētajiem klientiem. Tas nozīmē, ka mūsu mērķis ir darboties atklātā un pārskatāmā veidā un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā sniegt mūsu klientiem jaunāko informāciju par to, kā mēs ievācam un izmantojam personas datus.
Mēs mudinām Jūs izlasīt mūsu Datu privātuma paziņojumu, kurš ir pieejams vairākās valodās, uzspiežot šeit, un kurā cita starpā sīkāk aprakstīts, kādus personas datus mēs apstrādājam saistībā ar Jums un kādiem mērķiem. Tajā tāpat ir sniegts kopsavilkums par Jūsu tiesībām attiecībā uz šiem datiem.
Mēs pakļaujamies, ka sniegtā informācija ir skaidra un saprotama, un mēs esam to ievietojuši mūsu tīmekļvietnē (www.electroluxgroup.com/privacy), lai Jūs to jebkurā laikā varētu izlasīt.

 

DATU PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Mēs gribētu sniegt Jums informāciju par to, kādu informāciju par Jums (Jūsu “personas datus”) mēs ievācam, kam mēs to izmantojam, kam nododam to un kādas ir Jūsu tiesības.

Personas datu, ko mēs ievācam, veidi:

A) Kontaktinformācija – piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un pierakstīšanās informācija;

B) Informācija par Jūsu veikto preču vai pakalpojumu pirkumu – piemēram, informācija par produktu reģistrāciju, informācija par garantiju un pakalpojumu pieteikuma statusu;

C) Klientu apmierinātība un atgriezeniskās saites dati – piemēram, aptauju par klientu apmierinātību un atgriezenisko saiti rezultāti;

D) Dati, kas ievākti, kad apmeklējiet mūsu tīmekļvietni – piemēram, dat, kas ievākti ar sīkdatņu palīdzību un citi automātiski ievāktie dati, lai nodrošinātu Jums mūsu tīmekļvietnes, vai informācija, ko Jūs mums sniedzat, apmeklējot mūsu tīmekļvietnes (piemēram, ar saziņas veidlapu starpniecību u.c.);

E) Ierīci identificējošie dati – piemēram, PNC numurs, sērijas numurs, programmatūras versija, MAC adrese (vides piekļuves vadības adrese), modelis, krāsa u.c.;

F) Ierīces lietošanas dati – piemēram, tas kā un kad ierīce tikusi lietota (biežums un ar kādiem cikliem)

G) Pašas ierīces radītie dati – piemēram, ekspluatācijas dati, tai skaitā iekšējo vārstu atvēršanās un aizvēršanās, siltumenerģijas padeves ķēdes lietošana un efektivitāte, cepeškrāsns temperatūra, dzinēja jauda, ierīces programmatūras aktivētās darbības nolūkā nodrošināt Jūsu izvēlēto ciklu/funkciju; efektivitātes dati, piemēram, ūdens patēriņš, enerģijas patēriņš; stāvokļa dati, piemēram, ierīces apkārtējās vides apstākļi, piemēram, istabas temperatūra, gaisa mitrums, ūdens cietība.

Kā mēs ievācam personas datus:

 • no Jums vai Jūsu pārstāvja, pērkot Jūsu produktu, reģistrējot Jūsu produktu, apmeklējot mūsu tīmekļvietni, aktivējot Jūsu kontu, pasūtot pakalpojumu, piedaloties mūsu kampaņās, veidojot atsauksmi par produktu vai lejuplādējot un lietojot lietotni;
 • no mūsu mazumtirgotājiem;
 • no mūsu trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem un partneriem;
 • no publiski pieejamiem avotiem;
 • no sociālajiem tīkliem, piemēram, Facebook, ja Jūs izvēlaties izmantot Facebook, lai atvieglotu pierakstīšanos mūsu tīmekļvietnē/lietotnēs.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktus personas datu veidus. Ja Jūs izvēlaties to darīt, tas var ietekmēt mūsu iespējas sniegt Jums un Jūsu iespējas izmantot noteiktas ierīces un/vai pakalpojumus vai to funkcijas un iezīmes. Tomēr, ja vien nav norādīts citādi, Jūsu izvēle nesniegt šādu informāciju neradīs Jums nekādas tiesiskas sekas.

Mēs tāpat varam apvienot Jūsu sniegtos personas datus ar citu informāciju, kas ievākta tiešsaistē vai bezsaistē, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ieskaitot trešo personu sniegto informāciju, un izmantot vai nodot to šajā Datu privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem. Mēs varam anonimizēt mūsu ievākto informāciju (kas nozīmē, ka tā vairs nevar būt sasaistāma ar Jums un tāpēc vairs nav personas dati).

Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus un apstrādes tiesiskais pamats

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus šādiem nolūkiem (kopā saukti – “Apstrādes nolūki”):

Apstrādes nolūki 

Personas datu veids (veidi)

Tiesiskais pamats

Palīdēt izstrādāt, izmēģināt, uzlabot un pārveidot mūsu produktus un pakalpojumus

Iepriekšminētie C, E, F un G veidi

Likumīgas intereses uzlabot un pārveidot mūsu produktus un pakalpojumus.

Plānotas vai faktiskas reorganizācijas, apvienošanās, iegādes, pārdošanas, kopuzņēmuma, cesijas vai citas visa mūsu uzņēmuma, aktīvu un akciju vai jebkuras to daļas atsavināšanas gadījumā

Iepriekšminētie A, B, C, D, E, F un G veidi

Likumīgas intereses veicināt un/vai nodrošināt plānotu vai faktisku reorganizāciju, apvienošanos, iegādi, pārdošanu, kopuzņēmumu, cesiju vai citu visa mūsu uzņēmuma, aktīvu vai akciju daļas atsavināšanu.

Nosūtīt Jums tirgvedības komunikācijas materiālus

Jūsu  kontaktinformācija (iepriekšminētie A un B veidi)

Piekrišana vai likumīgā interese reklamēt mūsu produktus un pakalpojumus.

Nodrošināt funkcionalitāti saskaņā ar ierīces/pakalpojuma aprakstu

Iepriekšminētie A, E, F un G veidi

Līguma izpilde

Nodrošināt Jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus

Iepriekšminētie A, C, D, E, F un G veidi

Līguma izpilde

Sniegt Jums administratīvus paziņojumus, piemēram, lietošanas pamācības /paziņojumus par produkta drošumu saistībā ar Jūsu ierīci, pakalpojumu vai kontu

Iepriekšminētie A, B, E, F un G veidi

Līguma izpilde

Traucējummeklēšanas un bojājumu novēršanas nolūkā

Iepriekšminētie A, E, F un G veidi

Līguma izpilde

Sazināties ar Jums saistībā ar Jūsu produktu, pakalpojumu vai kontu un līdzīgas ar klientu apkalpošanu saistītas darbības

Iepriekšminētie A, B, C, D, E, F un G veidi

Līguma izpilde vai cits likumīgs mērķis, piemēram, pastāvīgi informēt Jūs par produktiem, pakalpojumiem vai kontu

Iekšējās komercdarbības mērķi, tai skaitā drošība, analīze, revīzija un mūsu pamatdarbības nolūkā

Iepriekšminētie A, B, C, D, E, F un G veidi

Likumīgas intereses veicināt un ļaut mums īstenot mūsu iekšējos komercdarbības mērķus.

Novērtēt Jūsu atgriezenisko saiti, kad Jūs novērtējat un sniedzat atsauksmi par mūsu produktiem vai pakalpojumiem

Iepriekšminētie A, C veidi

 

Likumīgas intereses uzlabot mūsu produktus.

Pārvaldīt un ekspluatēt mūsu tīmekļvietnes un lietotnes, tai skaitā tiešsaistes reģistrāciju

Iepriekšminētie A, B, C, D, E, F un G veidi

Līguma izpilde vai citas likumīgas intereses, piemēram, lietotāja pieredzes uzlabošana.

Jūsu piekrišana

Ja apstrādes darbības ir balstītas uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Tomēr Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs jebkādas apstrādes, kas veiktas uz Jūsu piekrišanas pamata pirms atsaukšanas, likumību.

Mūsu koplietotā (nodotā) informācija

Augstāk norādītajiem apstrādes mērķiem mēs varam nodot vai izpaust Jūsu personas datus:

 • atbilstoši tiesību aktu prasībām, lai ievērotu tiesisku procesu un/vai atbildētu uz valsts un valdības iestāžu pieprasījumiem;
 • koncerna Electrolux uzņēmumiem;
 • pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, kuriem uzticēts mūsu vārdā sniegt pakalpojumus vai ierīces, kā arī mūsu partneriem;
 • trešajām personām plānotas vai faktiskas reorganizācijas, apvienošanās, iegādes, pārdošanas, kopuzņēmuma, cesijas vai citas visa mūsu uzņēmuma, aktīvu un akciju vai jebkuras to daļas atsavināšanas gadījumā;
 • nolūkā īstenot mūsu noteikumus un nosacījumus; vai
 • nolūkā aizsargāt mūsu tiesības.

Personas datus nododot trešajai personai, Electrolux pieprasa, lai šī trešā persona aizsargātu un izturētos pret Jūsu personas datiem saskaņā ar visām likumdošanas, regulatora un līguma prasībām vai citiem tām dotajiem mūsu norādījumiem.

Jūsu izvēle attiecībā uz tirgvedību un informāciju

Jums ir noteikta izvēle attiecībā uz to, kā mēs lietojam un nododam Jūsu personas datus tirgvedības un līdzīgos nolūkos. Ar Jūsu piekrišanu Electrolux var nosūtīt Jums informāciju par ierīcēm, pakalpojumiem, pasākumiem un veicināšanas kampaņām. Informācija var tikt nosūtīta pa dažādiem kanāliem: e-pastu, tālruni, īsziņā, pa pastu, sociālajos tīkos. Mēs gribētu nodrošināt Jums vislabāko pieredzi, tāpēc saziņa var būt individuāli pielāgota, balstoties uz ievāktajiem datiem un Jūsu izvēli.

Ja to nosaka tiesību aktu prasības, mēs iegūsim Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu tirgvedības darbībām jebkurā laikā. Piemēram, Jūs varat atteikties no paziņojumiem, ievērojot abonēšanas atteikuma norādījumus, kas ietverti paziņojumā, vai ieiet Jūsu tiešsaistes kontā, lai aktualizētu savu tirgvedības izvēli.

Ja Jūs izvēlaties nesaņemt tirgvedības saziņas materiālus, Jūsu personas datus tomēr var izmantot šajā Datu privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem, piemēram, lai sazinātos ar Jums administratīvos vai darījuma nolūkos līgumattiecību, kas nodibinātas starp Jums un mums, ietvaros vai gadījumos, kad to nosaka tiesību aktu prasības.

Sociālo mediju reklāma

Facebook Custom Audience

Lai analizētu, optimizētu un efektīvi tirgotos Facebook sociālajā tīklā, mēs izmantojam Facebook Custom Audiences, ko pārvalda Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook").

Pēc jūsu iepriekšējas piekrišanas mēs šiem nolūkiem sniedzam uzņēmumam Facebook klientu sarakstu, kas ietver jūsu e-pasta adresi, kuru jūs mums norādījāt, kad reģistrējāties. Izmantojot pielāgotās auditorijas funkciju, jūsu dati tiek lokāli pārveidoti ar jaucējfunkciju mūsu sistēmā, pirms mēs tos augšupielādējam un nododam Facebook (Jauktie dati, angļu valodā – "Hashed Data"). Facebook no šiem Jaunktajiem datiem izveido Facebook lietotāja ID, kas pēc tam tiek saskaņots ar jūsu Facebook datiem, kurus Facebook izmanto Auditorijas izveidei (sīkāku informāciju skatīt Facebook datu aizsardzības vadlīnijās). Būtībā mēs izmantojam šo funkciju, lai parādītu jums uz interesēm balstītas reklāmas, kad jūs apmeklējat sociālo tīklu "Facebook" vai citas vietnes, kurās arī tiek izmantots šis rīks.

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, dati var tikt pārsūtīti uz trešo valsti ārpus ES/EEZ, kurā datu aizsardzības līmenis ir zemāks nekā ES un kurā valsts iestādes var piekļūt šiem datiem. Facebook Īrija pārsūta Eiropas datus uz Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, un tālāka pārsūtīšana var tikt veikta citiem Facebook apakšapstrādātājiem. Kā garantiju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 44. pantu un turpmākajiem pantiem, Facebook ir parakstījis ES standarta līguma klauzulas, kas ir daļa no Facebook datu apstrādes noteikumiem.

Mēs tikai ar jūsu piekrišanu aktīvi sniedzam Facebook klientu sarakstus, kuros ir jūsu e-pasta adrese vai citi personas dati. Tāpēc mūsu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Ja vairs nepiekrītat, ka mēs sniedzam jūsu datus uzņēmumam Facebook, varat jebkurā laikā atsaukt savu turpmāku piekrišanu, izmantojot mārketinga atļauju iestatījumus.

Papildu informāciju par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī par datu turpmāko apstrādi un izmantošanu, ko veic Facebook, un par konfidencialitātes iestatījumiem var atrast Facebook datu aizsardzības vadlīnijās. Šajā kontekstā ņemiet vērā arī to, ka Facebook parasti ļauj iebilst pret mērķtiecīgu atlasi šeit.

Google mārketinga pakalpojumi

Lai lietotājiem Google tīklā (piemēram, Gmail, YouTube, Google Discover u. c.) rādītu mērķtiecīgus ziņojumus, mēs izmantojam pakalpojumu Google Audience no Google, ko pārvalda Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija ("Google").

Pēc jūsu iepriekšējas piekrišanas mēs šim nolūkam sniedzam uzņēmumam Google klientu sarakstu, kas ietver jūsu e-pasta adresi, kuru jūs mums norādījāt, kad reģistrējāties. Tas ļauj Google izveidot profilu par jūsu lietošanas paradumiem mūsu tīmekļa vietnē, lai mērķtiecīgāk rādītu reklāmas, lai citās Google tīkla lietotnēs un tīmekļa vietnēs varētu parādīt Electrolux reklāmu, kas interesē lietotājus.

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, šo informāciju apkopo Google, un tā var tikt pārsūtīta un uzglabāta serveros trešā valstī ārpus ES/EEZ, kurā datu aizsardzības līmenis ir zemāks nekā ES un kurā valsts iestādes var piekļūt šiem datiem. Google Ireland Limited var pārsūtīt Eiropas datus Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Kā garantiju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 44. pantu un turpmākajiem pantiem, Google ir parakstījusi ES standarta līguma klauzulas, kas ir daļa no Google Google reklāmu datu apstrādes noteikumiem.

Tikai ar jūsu piekrišanu mēs aktīvi sniedzam Google klientu sarakstus, kuros ir jūsu e-pasta adrese vai citi personas dati. Tādējādi mūsu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Savu piekrišanu nākotnē varat atsaukt, izmantojot mārketinga atļauju iestatījumus. Iespējams, ka tad jūs joprojām redzēsiet Electrolux reklāmas, pat ja esat atsaucis savu piekrišanu vai neesat devis sākotnēju piekrišanu, taču šīs reklāmas trešo pušu platformās ir nejaušas.

Ja vairs nepiekrītat, ka mēs sniedzam jūsu datus uzņēmumam Google, varat, piemēram, izmantot Google piedāvātos iestatījumus un atteikšanās iespējas vai atteikties, izmantojot savus mārketinga atļauju iestatījumus.

Vairāk informācijas par Google personalizētās reklāmas pakalpojumu skatiet šeit: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en. Plašāku informāciju par to, kā Google izmanto datus mārketinga vajadzībām, skatīt kopsavilkuma lapā. Google privātuma politika ir pieejama šeit.

Jūsu tiesības saskaņā ar ES/EEZ likumdošanu

Ja Jūs atrodaties ES/EEZ vai ja Jūsu personas datus citādi apstrādā Electrolux struktūrvienība ES/EEZ, Jums ir šādas tiesības:

 1. Piekļūt Jūsu personas datiem;
 2. Labot Jūsu personas datus;
 3. Pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu;
 4. Ierobežot piekļuvi Jūsu personas datiem;
 5. Pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu sniegti tādā formātā, kas būtu nododams Jums vai citai organizācijai (pārnesamība);
 6. Iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi; un
 7. Iesiegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šīm tiesībām vai ja Jūs vēlētos izmantot jebkuras no šīm tiesībām, Jūs to varat izdarīt rakstveidā, pa tālruni vai pa e-pastu.

Lūdzam ņemt vērā, ka šo tiesību izmantošana var ietekmēt mūsu iespējas nodrošināt Jums noteiktas ierīces, funkcijas vai pakalpojumus.

Jūsu personas datu drošība

Electrolux veiks atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tai skaitā pieprasīs mūsu pakalpojumu sniedzējiem, sadarbības partneriem vai profesionālajiem konsultantiem realizēt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus.

Jūsu personas datu glabāšana

Mēs glabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, cik to var noteikt tiesību aktu prasības vai jebkura līguma prasības. Ja nebūs nekādu tiesisku prasību, mēs saglabāsim informāciju par Jums tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkam / nolūkiem, kādiem tā tika ievākta.

Starptautiskā nodošana

Būdama pasaules mēroga sabiedrība mēs varam glabāt Jūsu personas datus Eiropas Savienībā (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), vai citās vietās, kur atrodamies mēs vai mūsu pakalpojumu sniedzēji un piegādātāji, vai atrodas mūsu serveri.

Mēs varam nodot Jūsu informāciju starp Electrolux koncerna uzņēmumiem vai nodot informāciju mūsu starptautiskajiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, kuri rīkojas mūsu vārdā, šajā Datu privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem.

Īpaša informācija ES/EEZ pilsoņiem attiecībā uz pārrobežu nodošanu
Jūsu informācija var tikt nodota uz valsti, kas atrodas ārpus ES/EEZ, kas var nenodrošināt ES/EEZ līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni. Mēs nodrošinām atbilstošus drošības un aizsardzības pasākumus šādai pārrobežu nodošanai, kā to nosaka tiesību aktu prasības, tai skaitā lietojam Eiropas Komisijas apstiprinātās Līguma standartklauzulas, Rīcības kodeksu un/vai Saistošos uzņēmuma noteikumus. Jūs varat pieprasīt šo dokumentu kopiju, sazinoties ar mums tālāk norādītajā adresē.

Kā ar mums sazināties

Par Jūsu personas datiem atbildīgais pārzinis ir AB Electrolux (publ) un/vai vietējais Electrolux uzņēmums. Lūdzam apmeklēt vietni www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies, lai uzzinātu attiecīgā Electrolux uzņēmuma rekvizītus un kontaktinformāciju.

Ja Jūs vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības vai ja Jums jau ir jebkādi citi jautājumi saistībā ar šo Datu privātuma paziņojumu, lūdzam savu pieprasījumu iesniegt vietnē www.electroluxgroup.com/privacy

Jūsu zināšanai Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ir:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Sweden
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Šī Datu privātuma paziņojuma aktualizācija

Mēs varam aktualizēt šo Datu privātuma paziņojumu. Jebkādas izmaiņas šajā Datu privātuma paziņojumā stāsies spēkā to publicēšanas datumā vai citādi, atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Pēdējo reizi aktualizēts: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.