ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

 

Electrolux je predan tome da bude pouzdan i odgovoran partner svim svojim cijenjenim kupcima. Ovo znači da smo predani poslovanju na otvoren i transparentan način i u skladu s primjenjivim zakonima i propisima, uključujući pružanje našim kupcima ažuriranih informacija o našem prikupljanju i korištenju osobnih podataka.

Potičemo Vas da pročitate našu Obavijest o zaštiti osobnih podataka koja potanko opisuje između ostalog, koje osobne podatke o Vama obrađujemo i u koje svrhe. Ona također sažima koja su Vaša prava kad se radi o tim podacima.

 

OBAVIJEST O ZAŠTITI PODATAKA

Želimo Vam pružiti informacije o tome koje podatke o Vama (Vaše “osobne podatke”) prikupljamo, za što ih koristimo, s kime ih dijelimo te koja su Vaša prava.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo:

A) Kontakt podaci – poput imena, adrese, telefonskog broja, e-mail adrese, i podataka za prijavu;

B) Podaci o Vašoj kupnji proizvoda ili usluga – poput podataka o registraciji proizvoda, podataka o garanciji i statusu započinjanja korištenja usluga;

C) Podaci o zadovoljstvu potrošača i povratnim informacijama – poput rezultata anketa o zadovoljstvu potrošača i povratnim informacijama;

D) Podaci prikupljeni prilikom Vašeg posjeta našoj internetskoj stranici – poput podataka prikupljenih kroz upotrebu kolačića i drugih automatski prikupljenih podataka koji omogućuju korištenje našim internetskim stranicama, ili podaci koje nam pružate kada posjećujete naše internetske stranice (poput onih pruženih kroz obrasce za kontakt itd.);

E) Podaci koji identificiraju uređaj – poput PNC broja, serijskog broja, verzije softvera, MAC adrese, modela, boje itd.;

F) Podaci o korištenju uređaja – poput toga kako i kada je uređaj korišten (učestalost i koji ciklusi)

G) Podaci generirani od strane samog uređaja – poput operativnih podataka npr. otvaranje i zatvaranje unutarnjih ventila, korištenje i učinkovitost sustava grijanja, temperatura pećnice, snaga motora, aktivnosti upravljane od strane softvera uređaja kako bi se omogućio ciklus/funkcija koju ste odabrali; podaci o učinkovitosti npr. potrošnja vode, potrošnja energije; podaci o okruženju npr. uvjeti okruženja uređaja poput temperature okruženja, vlažnosti zraka, tvrdoće vode.

Kako prikupljamo osobne podatke:

 • od Vas ili Vaših zastupnika kada kupujete proizvod, registrirate svoj proizvod, posjećujete našu internetsku stranicu, aktivirate svoj račun, naručujete uslugu, sudjelujete u našim kampanjama, dajete ocjenu proizvoda ili preuzimate i koristite aplikaciju;
 • od naših maloprodajnih trgovaca;
 • od naših trećih pružatelja usluga, dobavljača i partnera;
 • iz javno dostupnih izvora;
 • preko društvenih mreža, npr. Facebook-a ako odaberete koristiti Facebook kako biste olakšali prijavu na naše internetske stranice / aplikacije.

Možete odlučiti ne pružiti nam određene vrste osobnih podataka. Ukoliko tako odlučite, to može utjecati na našu mogućnost da Vam pružimo, i Vašu mogućnost korištenja, određenih uređaja i/ili usluga ili njihove funkcionalnosti i značajke. Međutim, osim ako nije drugačije određeno, Vaš odabir da ne pružite te informacije neće dovesti do pravnih posljedica po Vas.

Također smo ovlašteni kombinirati osobne podatke koje nam pružite s drugim podacima koje prikupimo putem interneta ili izvan njega u mjeri u kojoj je to dozvoljeno primjenjivim propisima, uključujući podatke pružene od trećih strana, te ih koristiti ili podijeliti u svrhe navedene u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka. Podatke koje prikupimo možemo anonimizirati (što znači da se oni više neće moći povezati s Vama te time više neće biti smatrani osobnim podacima). 

Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke i pravni temelj za obradu

Možemo obrađivati Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe (skupno “Svrhe obrade”):

Svrhe obrade 

Vrsta(e) osobnih podataka

Pravna osnova

Radi pomaganja u razvoju, testiranju, poboljšanju i modifikaciji naših proizvoda i usluga

Vrste C, E, F i G gore

Zakoniti interes radi poboljšanja i modifikacije naših proizvoda i usluga.

 

U slučaju planirane ili stvarne reorganizacije, spajanja, preuzimanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ili drugog raspolaganja cijelim ili bilo kojim dijelom našeg poduzeća, imovine i dionica

Vrste A, B, C, D, E, F i G gore

Zakoniti interes radi olakšavanja i/ili omogućavanja planirane ili stvarne reorganizacije, spajanja, preuzimanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ili drugog raspolaganja cijelim ili dijelom našeg poduzeća, imovine i dionica.

Kako bismo Vam slali marketinške materijale

Vaši kontakt podaci (vrsta A i B gore)

Privola ili zakoniti interes radi promidžbe naših proizvoda i usluga.

Radi omogućavanja funkcionalnosti u skladu s opisom uređaja/usluge

Vrste A, E, F i G gore

Izvršenje ugovora

Kako bismo Vam pružili proizvode i usluge koje ste zatražili

Vrste A, C, D, E, F i G gore

Izvršenje ugovora

Kako bismo Vam pružili administrativne obavijesti poput korisničkog priručnika/obavijesti o sigurnosti proizvoda u vezi s Vašim uređajem, uslugom ili računom

Vrste A, B, E, F i G gore

Izvršenje ugovora

Radi otkrivanja i popravljanja smetnji

Vrste A, E, F i G gore

Izvršenje ugovora

Kako bismo komunicirali s Vama u vezi Vašeg proizvoda, usluga ili računa i sličnih aktivnosti korisničke podrške

Vrste A, B, C, D, E, F i G gore

Izvršenje ugovora ili druge zakonite svrhe, poput toga da Vas informiramo o proizvodima, uslugama ili računu.

Radi internih poslovnih svrha, uključujući sigurnost, analize, reviziju te za naše temeljne operativne aktivnosti

Vrste A, B, C, D, E, F i G gore

Zakoniti interes radi olakšavanja I omogućavanja ostvarivanja naših internih poslovnih svrha.

 

Radi procjene Vaših povratnih informacija kada ocjenjujete i komentirate naše proizvode ili usluge

Vrste A, C gore

 

Zakoniti interes unaprjeđenja naših proizvoda.

 

Radi vođenja i upravljanja našim internetskim stranicama i aplikacijama, uključujući Internet (online) registraciju

Vrste A, B, C, D, E, F i G gore

Izvršenje ugovora ili drugi zakoniti interesi poput poboljšanja korisničkog iskustva.

 

Vaša privola

Kada je aktivnost obrade temeljena na Vašoj privoli, imate pravo povući svoju privolu u bilo koje doba. Povlačenje Vaše privole neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade temeljene na Vašoj privoli prije povlačenja.

Informacije koje dijelimo

U gore navedene Svrhe obrade možemo dijeliti ili otkrivati Vaše osobne podatke:

 • kako to zahtijeva zakon, radi poštivanja pravnih postupaka i/ili odgovaranja na zahtjeve državnih tijela i tijela javne vlasti;
 • s društvima unutar Electrolux grupe;
 • s pružateljima usluga i dobavljačima kojima je povjereno pružanje usluga i uređaja u naše ime, kao i s našim partnerima;
 • s trećom stranom u slučaju planirane ili stvarne reorganizacije, spajanja, preuzimanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ili drugog raspolaganja cijelim ili dijelom našeg poduzeća, imovine I dionica;
 • radi primjene naših općih uvjeta; ili
 • radi zaštite naših prava.

Kada se osobni podaci dijele s trećom stranom, Electrolux zahtijeva da ta treća strana pristane štititi i rukovati Vašim osobnim podacima u skladu sa svim zakonskim, regulatornim i ugovornim obvezama ili drugim uputama koje im mi pružimo.

Vaši izbori glede marketinga i informacija

Imate pravo na određene izbore u pogledu toga kako koristimo Vaše osobne podatke za marketing i slične svrhe. Uz Vašu privoli, Electrolux Vam može slati informacije o uređajima, uslugama, događajima i promocijama. Komunikacija može biti poslana putem različitih kanala: e-maila, telefona, SMS-a, pošte, društvenih mreža. Željeli bismo Vam pružiti najbolje iskustvo te zbog toga komunikacija može biti prilagođena prikupljenim podacima i Vašim postavkama.

Kada to zahtijeva zakon, pribavit ćemo Vašu prethodnu privolu. Vašu privolu za marketing možete povući u bilo koje doba. Na primjer, možete se odjaviti od primanja poruka na način da slijedite upute za odjavu sadržane unutar poruke ili posjetite svoj internetski račun i ažurirate Vaše postavke za marketinške usluge. Ako odaberete da ne želite primati marketinške materijale, Vaši osobni podaci i dalje mogu biti korišteni u druge svrhe opisane u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka, poput uspostave komunikacije s Vama u administrativne ili transakcijske svrhe kao dio našeg ugovornog odnosa ili gdje je to traži zakon.

Oglašavanje na društvenim mrežama

Prilagođena publika na Facebooku

Za analizu, optimizaciju i učinkovito oglašavanje na Facebooku koristimo značajku prilagođene publike na Facebooku kojom upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook”).

Uz vašu suglasnost, Facebooku u ove svrhe dostavljamo popis potrošača koji sadrži adresu e-pošte  koju ste nam dali prilikom registracije. Prilikom uporabe značajke Prilagođene publike, vaši se podaci lokalno raspršuju u našem sustavu prije nego što ih prenesemo i proslijedimo Facebooku („Raspršeni podaci”). Facebook na temelju Raspršenih podataka kreira korisničke ID-ove za Facebook koji se zatim uspoređuju s vašim podacima za Facebook te ih Facebook koristi za kreiranje Publike (vidjeti Facebookove smjernice za zaštitu osobnih podataka). Koristimo ovu značajku da bi vam se prikazivali oglasi na temelju vaših interesa prilikom posjete društvenoj mreži „Facebook” ili drugim web stranicama koje upotrebljavaju ovaj alat.

U skladu s vašom suglasnosti, podaci se mogu prenijeti u treću zemlju izvan EU-a/EGP-a koja ima nižu razinu zaštite podataka od EU-a i koja državnim tijelima može omogućiti pristup tim podacima. Društvo Facebook Ireland prenosi EU podatke društvu Facebook, Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, a zatim se prijenosi mogu vršiti prema drugim Facebookovim podizvršiteljima obrade. Kao jamstvo u skladu s člankom 44 (ff) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Facebook je potpisao standardne ugovorne klauzule EU-a koje su dio Uvjeta obrade podataka na Facebooku.

Facebooku dostavljamo popise potrošača s vašom adresom e-pošte ili drugim osobnim podacima isključivo uz vaš pristanak. Stoga je pravna osnova naše obrade čl. 6 (1) rečenica 1 a) GDPR-a.

Ako više niste suglasni s pružanjem vaših osobnih podataka Facebooku, možete povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku putem postavki za marketinške usluge.

Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka te daljnjoj obradi i upotrebi podataka za Facebook, kao i postavkama privatnosti pročitajte na Facebookovim smjernicama o zaštiti podataka. Također napominjemo da Facebook omogućuje izuzeće iz ciljanog oglašavanja na ovoj poveznici.

Usluge Google marketinga

Za prikaz ciljanih poruka korisnicima u Google mreži (kao što su Gmail, YouTube, Google Discover itd.) koristimo Googleovu uslugu Google Audience kojom upravlja društvo Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google”).

Uz vašu suglasnost, Googleu u tu svrhu dostavljamo popis potrošača koji sadrži adresu e-pošte koju ste nam dali prilikom registracije. To omogućuje Googleu da stvori profil o vašim obrascima korištenja naših web-lokacija kako bi se oglasi prikazali na što ciljaniji način kako bi se korisnicima na drugim aplikacijama i web-lokacijama u Google mreži prikazali Electroluxovi oglasi koji ih zanimaju.

U skladu s vašom suglasnosti, Google prikuplja te podatke te se mogu prenijeti i pohranjivati na poslužitelje u trećoj zemlji izvan EU-a/EGP-a koja ima nižu razinu zaštite podataka od EU-a i koja državnim tijelima može omogućiti pristup tim podacima. Društvo Google Ireland Limited može prenijeti EU podatke društvu Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Kao jamstvo u skladu s člankom 44 (ff) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Google je potpisao standardne ugovorne klauzule EU-a koje su dio Googleovih Uvjeta obrade podataka za Google Ads.

Googleu dostavljamo popise potrošača s vašom adresom e-pošte ili drugim osobnim podacima isključivo uz vaš pristanak. Stoga je pravna osnova naše obrade čl. 6 (1) rečenica 1 a) GDPR-a. Svoj pristanak možete povući putem postavki za marketinške usluge. Moguće je da još uvijek možete vidjeti Electroluxove oglase, čak i ako ste povukli svoj pristanak ili ga uopće niste ni dali –  oglasi na platformama trećih strana mogu biti nasumični.

Ako više niste suglasni s pružanjem vaših osobnih podataka Googleu, otiđite na postavke i upotrijebite opciju isključivanja koju pruža Google ili isključite prilagodbu putem vaših postavki za marketinške usluge.

Više informacija o Googleovim uslugama prilagođenog oglašavanja potražite na adresi: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=hr . Više informacija o Googleovoj upotrebi podataka u marketinške svrhe potražite na stranici sažetka, Googleova pravila o privatnosti dostupna su ovdje.

Vaša prava prema EU/EGP pravu

Ako se nalazite na području EU/EGP, ili ako su Vaši osobni podaci obrađivani od strane Electrolux entiteta koji se nalazi na području EU/EGP, imate sljedeća prava:

 1. zatražiti pristup Vašim osobnim podacima;
 2. pravo na ispravak Vaših osobnih podataka;
 3. zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka;
 4. ograničiti obradu Vaših osobnih podataka;
 5. zatražiti da se Vaši osobni podaci nalaze u obliku koji može biti prenesen Vama ili drugoj organizaciji (prenosivost);
 6. pravo prigovora obradi Vaših osobnih podataka; i
 7. pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovih prava ili biste željeli ostvariti bilo koje od ovih prava, možete to učiniti pisanim putem, putem telefona ili e-maila.

Molimo uvažite da ostvarivanje navedenih prava može utjecati na našu mogućnost da Vam pružimo određene uređaje, funkcionalnosti ili usluge.

Sigurnost Vaših osobnih podataka  

Electrolux će poduzeti prikladne tehničke i organizacijske mjere u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka, uključujući to da ćemo zahtijevati od naših pružatelja usluga, poslovnih partnera ili profesionalnih savjetnika da koriste prikladne mjere radi zaštite Vaših osobnih podataka.

Pohrana Vaših osobnih podataka

Pohranjivat ćemo Vaše osobne podatke onoliko dugo koliko to traži zakon ili koliko je predviđeno bilo kojim ugovorom. Ako ne postoji zakonski razlog, zadržat ćemo informacije o Vama samo onoliko koliko je potrebno za svrhu/e za koje su prikupljeni.

Međunarodni prijenosi

Kao globalno društvo, možemo pohranjivati Vaše osobne podatke u Europskoj Uniji (EU) ili u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili na drugim lokacijama gdje se mi ili naši pružatelji usluga i dobavljači nalazimo ili imamo servere.

Možemo prenositi Vaše podatke između društava Electrolux grupe ili prenositi podatke našim međunarodnim trećim pružateljima usluga i dobavljačima koji djeluju u naše ime, u svrhe opisane u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka.

Posebne informacije građanima EU/EGP u pogledu međunarodnih prijenosa
Vaši podaci mogu biti preneseni u zemlju izvan EU/EGP koja ne pruža razinu zaštite podataka jednaku onoj u EU/EGP. Pri takvim prekograničnim prijenosima osiguravamo prikladne mjere zaštite kao što ih predviđa zakon, uključujući Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Europske komisije, Kodeks ponašanja i/ili Obvezujuća korporativna pravila. Možete zatražiti primjerak ovih dokumenata tako da nas kontaktirate na niže navedenu adresu.

Kako nas kontaktirati

Odgovorni Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je AB Electrolux (publ) i/ili lokalni Electrolux entitet. Molimo posjetite www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies kako biste pronašli informacije o identitetu i kontakt podatke relevantnog Electrolux entiteta.

Ukoliko želite ostvariti svoja prava kao ispitanik ili imate bilo kakva druga pitanja u svezi ove Obavijesti o zaštiti podataka, molimo pošaljite svoj zahtjev na www.electroluxgroup.com/privacy

Za Vašu informaciju, kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka su:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Sweden
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Dopune ove Obavijesti o privatnosti podataka

Ovlašteni smo dopuniti ovu Obavijest o zaštiti podataka. Bilo koje izmjene ove Obavijesti o zaštiti podataka proizvodit će učinak od dana kada su objavljene, ili kako je drugačije predviđeno zakonom.

Zadnji put dopunjeno: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form+

We recommend that you submit your request using this form so that we can properly identify you and your information, determine the nature and details of your request and, if possible, expedite your request. In case you would prefer to send your request by post, please download our printable form and address it to our Data Privacy Officer at the address mentioned above in the “How to contact us” section.
U.S Residents please submit your request here

Printable version: 

We will respond to you within one month after receiving the latest of the following:

 1. Your written request
 2. Any further information we may ask you to provide to enable us to comply with your request

We will acknowledge the receipt of your application in writing and will provide you with a reference number which we will use in all future communications with you.

PLEASE COMPLETE ALL FIELDS AS FAILURE TO PROVIDE THE REQUIRED INFORMATION MAY CAUSE A DELAY IN FULFILLING YOUR REQUEST.

Country *


Name *
I am contacting you in the capacity of a (an)

I would like to: *


Preferred contact/response method *


Email*
Address
Additional information which might help us locate your data

In order to make sure we are releasing data to the correct person, we require you to provide us with proof of your identity

For consumers/prospective employees:

The information you already provided in the form will be sufficient in most cases.

For employees/former employees:

Your identity can be verified by the following types of information/documents:

 • Photo ID (e.g. Electrolux badge, driving license, ID card)
 • Employee number
 • Hire date
 • Before accessing any documentation, you will also be asked to provide photo ID. The requested documentation will in most cases be provided by HR on your working premises or at your closest office.

We reserve the right to refuse requests if we are unable to confirm your identity and to request additional documentation in order to verify your identity or address in certain situations.

We will notify you if this is the case.

Please provide any additional information which may help us identity you

Please upload your document scan below, if applicable:


Please verify that you are human *