ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Electrolux се ангажира да бъде надежден и отговорен партньор за всички свои лоялни клиенти. Това означава, че се ангажираме да работим по открит и прозрачен начин и в съответствие с приложимите закони и разпоредби, включително предоставяйки на нашите клиенти актуална информация за събирането и използването на лични данни.

Препоръчваме ви да прочетете нашето Уведомление за защита на личните данни, което урежда, наред с други въпроси, какви лични данни обработваме за Вас и за какви цели. То също така обобщава какви са Вашите права, когато става въпрос за тези данни.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Бихме искали да Ви предоставим информация относно това какви данни за Вас (Вашите „лични данни“) събираме, за какво ги ползваме, с кого ги споделяме и с какви права разполагате.

Категории лични данни, които събираме:

A) Данни за контакт – като име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за вход в системата;

B) Информация за закупените от Вас продукти или услуги – като информация за регистрация на продукт, гаранционна информация и статус на записване в услугите;

C) Данни за удовлетвореност и отзиви от потребителите – като резултатите от проучвания във връзка с удовлетвореността и отзивите на потребителите;

D) Данни, събрани при посещение на нашия уебсайт – като данни, събрани чрез "бисквитки" и други автоматично събирани данни или информация, която Вие ни предоставяте при посещението на нашите уебсайтове (например чрез формуляри за контакт и т.н.);

E) Данни, идентифициращи уреда – като PNC номер, сериен номер, версия на софтуера, MAC адрес, модел, цвят и т.н.;

F) Данни във връзка с използването на уреда – например как и кога се използва уреда (честота на ползване и използваните програми);

G) Данните, генерирани от самия уред – като данни за работа, например отваряне и затваряне на вътрешните клапани, използване и ефективност на отоплителните вериги, температура на фурната, мощност на двигателя, дейности, задвижвани от софтуера на уреда, за да изпълни избрания от вас цикъл / функция; данни за ефективността, например консумация на вода, консумация на енергия; ситуационни данни, например условията около устройството, като температура на околната среда, влажност на въздуха, твърдост на водата.

Как събираме лични данни:

 • от Вас или от Вашия представител при закупуване на продукта, регистриране на продукта, посещение на нашия уебсайт, активиране на Вашия акаунт, поръчване на услуга, участие в нашите кампании, при оценяване на продукт или изтегляне и използване на приложение;
 • от нашите търговци на дребно;
 • от нашите трети лица – доставчици на услуги, снабдители и партньори;
 • от обществено достъпни източници;
 • от социални медии, например Facebook, ако решите да използвате Facebook, за улеснен достъп до нашите уебсайтове / приложения.

Може да изберете да не ни предоставяте определени категории лични данни. Ако изберете тази опция, това може да повлияе върху способността ни да Ви предоставим и възможността Ви да използвате някои уреди и / или услуги или техните функции и характеристики. Въпреки това, освен ако не е посочено друго, Вашият избор да не предоставяте такава информация няма да има правни последици за Вас.

Също така, може да комбинираме личните данни, които ни предоставяте, с друга информация, събрана онлайн или офлайн, до степента, позволена от приложимите закони, включително информация, предоставена от трети лица, и да ги използваме или споделяме за целите, описани в настоящото Уведомление относно защитата на личните данни. Можем да анонимизираме информацията, която събираме (което означава, че тя вече не може да бъде свързана с Вас и следователно тази информация вече не представлява лични данни).

Защо обработваме Вашите лични данни и правното основание за обработването

Можем да използваме Вашите лични данни за следните цели (наричани заедно „Цели на обработването“:

Цели на обработването

Категории лични данни

Правно основание

За съдействие в разработването, тестването, подобряването и модификациите на нашите продукти и услуги

Категории C, E, F и G по-горе

Законен интерес за подобряване и модифициране на нашите продукти и услуги.

В случай на планирана или действителна реорганизация, сливане, придобиване, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активи и акции

Категории A, B, C, D, E, F и G по-горе

Законен интерес да се улесни и / или да се даде възможност за реорганизация, сливане, придобиване, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активи и акции

За да Ви изпращаме маркетингови съобщения

Данните Ви за контакт (категории A и B по-горе)

Съгласие или законен интерес да рекламираме нашите продукти и услуги

За да осигурим функционалност в съответствие с описанието на уреда / услугата

Категории A, E, F и G по-горе

Изпълнение на договора

За да Ви предоставим продукти и услуги, които сте заявили

Категории A, C, D, E, F и G по-горе

Изпълнение на договора

За да Ви предоставим административни известия, като указания за потребителя / съобщения за безопасност на продуктите, свързани с Вашия уред, услуга или акаунт

Категории A, B, E, F и G по-горе

Изпълнение на договора

За отстраняване на неизправности и ремонти

Категории A, E, F и G по-горе

Изпълнение на договора

За комуникация с Вас във връзка с вашия продукт, услуга или акаунт и сходни дейности, свързани с обслужване на клиенти

Категории A, B, C, D, E, F и G по-горе

Изпълнение на договор или друга законна цел, например за да сте информирани за продукти, услуги или акаунт

Вътрешни цели, включително сигурност, анализи, одит както и за нашите основни оперативни дейности

Категории A, B, C, D, E, F и G по-горе

Законен интерес да се улесни и да ни се даде възможност да изпълним нашите вътрешни цели.

За анализ на отзивите Ви, когато оценявате и рецензирате нашите продукти или услуги

Категории A, C по-горе

Законен интерес да подобряваме нашите продукти.

За поддръжка и управление на нашите уебсайтове и приложения, включително онлайн регистрация

Категории A, B, C, D, E, F и G по-горе

Изпълнение на договор или друг законен интерес като подобряване изживяването на потребителя

Вашето съгласие

Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, когато дейността по обработване на данните се основава на него. Оттеглянето на Вашето съгласие, няма да засегне законосъобразността на всяка обработка на данни, основана на съгласието Ви преди оттеглянето му.

Информация, която споделяме

За посочените по-горе Цели на обработването, може да споделяме или разкриваме Вашите лични данни:

 • Съгласно изискванията на закона, за да се спазят законовите процеси и / или да се отговори на искания от публични и държавни органи;
 • С дружества от групата на Електролукс;
 • Със снабдителите и доставчиците на услуги, на които е поверено да предоставят услуги и уреди от наше име, както и с нашите партньори;
 • С трети лица в случай на планирана реална реорганизация, сливане, придобиване, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активи и акции;
 • За прилагане на нашите правила и условия
 • За да защитим правата си.

Когато споделя лични данни с трето лице, Електролукс изисква това трето лице да се съгласи да защитава и обработва Вашите лични данни в съответствие с всички законови, регулаторни и договорни задължения или други указания, които им предоставяме.

Вашият избор по отношение на маркетинга и информацията

Имате определен избор относно начина, по който използваме и споделяме Вашите лични данни за маркетингови и други сходни цели. С Ваше съгласие, Електролукс може да Ви изпрати информация за уреди, услуги, събития и промоции. Съобщението може да бъде изпратено чрез различни канали: имейл, телефон, SMS, поща, социални мрежи. Бихме искали да Ви предоставим най-доброто изживяване, поради което комуникацията може да бъде съобразена със събраните данни и Вашите предпочитания.

Ще получим Вашето предварително съгласие, когато това се изисква от закона. Можете да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време. Например, можете да се отпишете от известия, като следвате инструкциите за отписване в съобщението или влезете в онлайн профила си, за да актуализирате маркетинговите си предпочитания.

Ако изберете да не получавате маркетингови съобщения, Вашите лични данни могат да продължат да се използват за други цели, описани в настоящото Уведомление относно защитата на личните данни, например комуникация с Вас за административни или транзакционни цели като част от договорните ни отношения с Вас или където е необходимо по закон.

Реклама в социалните мрежи

Функционалност „Персонализирана аудитория“ на Facebook (Facebook Custom Audience)

За да анализираме, оптимизираме и ефективно рекламираме във Facebook, ние използваме неговата функционалност „Персонализирана аудитория“  (Custom Audience).Услугата се управлява от Facebook Ireland Ltd., с адрес 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия („Facebook“).

С Вашето предварително съгласие предоставяме на Facebook за тези цели списък с клиенти, който включва Вашия имейл адрес, който сте ни предоставили при регистрацията си. При използване на функционалността „персонализирана аудитория“ (Custom Audience), Вашите данни се хешират локално в нашата система, преди да бъдат качени и предадени на Facebook („хеширани данни“). От тези хеширани данни Facebook създава идентификатор на потребителя във Facebook, който след това се съпоставя с Вашите данни във Facebook, за да бъде използван от Facebook за създаване на аудитория (за повече подробности вижте насоките в Политиката за данни на Facebook). По принцип използваме тази функционалност, за да Ви показваме реклами, базирани на Вашите интереси, когато посещавате социалната мрежа Facebook или други уебсайтове, които също използват този инструмент.

Въз основа на Вашето съгласие данни, свързани с Вас, могат да бъдат предавани в трета държава – извън ЕС/ЕИП, която има по-ниско ниво на защита на данните от ЕС и която може да позволи достъп на държавни органи до тези данни. Facebook Ирландия предава данни, свързани с европейски потребители, на Facebook, Inc., с адрес 1601 S. California Avenue, Пало Алто, Калифорния 94304, САЩ, а последващи прехвърляния могат да бъдат извършени към други под-обработващи на Facebook. Като гаранция съгласно чл. 44 и следващи от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), Facebook използва стандартните договорни клаузи на ЕС, които са част от Условията за обработване на данни на Facebook.

Активно предоставяме на Facebook списъци с клиенти, които включват Вашия имейл адрес или други лични данни, само с Ваше съгласие. Следователно правното основание за обработването, което извършваме, е чл. 6, ал. 1, изречение първо, буква а) от ОРЗД.

Ако вече не сте съгласни да предоставяме данните Ви на Facebook, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за в бъдеще , използвайки настройките си за контрол на разрешенията Ви за маркетингови цели.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни, за по-нататъшната обработка и използване на данните от страна на Facebook, както и за настройките за поверителност на Facebook, можете да намерите в насоките в неговата Политика за данни. В този контекст, моля, обърнете внимание и на това, че Facebook по принцип Ви позволява да възразите срещу рекламното таргетиране тук.

Маркетингови услуги на Google

За да показваме целеви съобщения на потребителите в мрежата от услуги на Google (като напр. Gmail, YouTube, Google Discover и др.), ние използваме услугата Google Audience на Google, която се управлява от Google Ireland Limited, с адрес Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия (Google).

С Вашето предварително съгласие предоставяме на Google за тази цел списък с клиенти, който включва Вашия имейл адрес, който сте ни предоставили при регистрацията си. Това позволява на Google да създаде профил на Вашите модели на използване на нашия уебсайт с цел по-целево показване на реклами, за да представя реклами на Electrolux, които представляват интерес за потребителите, в други приложения и уебсайтове в мрежата от услуги на Google.

Въз основа на вашето съгласие тази информация се събира от Google и може да бъде предавана към и съхранявана на сървъри в трета държава – извън ЕС/ЕИП, която има по-ниско ниво на защита на данните от ЕС и която може да позволи достъп на държавни органи до тези данни. Google Ireland Limited може да предава данни, свързани с европейски потребители, на Google Inc., с адрес Amphitheatre Parkway, Mountain View, Калифорния 94043, САЩ. Като гаранция съгласно чл. 44 и следващи от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), Google използва стандартните договорни клаузи на ЕС, които са част от Условията на Google Ads за обработване на данните на Google (насоки на български език относно тези условия на Google Ads са налични тук).

Активно предоставяме на Google списъци с клиенти, които включват Вашия имейл адрес или други лични данни, само с Ваше съгласие. Следователно правното основание за обработването, което извършваме, е чл. 6, ал. 1, изречение първо, буква а) от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си за в бъдеще чрез настройките си за контрол на разрешенията Ви за маркетингови цели. Възможно е все пак да виждате реклами от Electrolux, дори и да сте оттеглили съгласието си или изобщо да не сте го давали, но тези реклами на платформи на трети страни са на случаен принцип.

Ако вече не сте съгласни да предоставяме данните Ви на Google, можете например да използвате настройките и опциите за отказ, предоставени от Google, или да откажете, използвайки настройките си за контрол на разрешенията Ви за маркетингови цели.

Повече информация за услугата за персонализирана реклама на Google можете да намерите тук:  https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=bg. За повече информация относно използването на данни от Google за маркетингови цели, моля, вижте тази Обобщаваща страница. Декларацията за поверителност на Google е достъпна тук.

Вашите права съгласно законодателството на ЕС / ЕИП

Ако се намирате в ЕС / ЕИП или ако личните Ви данни се обработват от дружество Електролукс в ЕС / ЕИП, имате следните права:

 1. Да поискате достъп до Вашите лични данни;
 2. Коригиране на Вашите лични данни;
 3. Да поискате изтриване на Вашите лични данни;
 4. Ограничаване обработването на Вашите лични данни;
 5. Да поискате личните Ви данни да бъдат предоставени във формат, който може да бъде прехвърлен на Вас или на друга организация (преносимост);
 6. Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни; и
 7. Да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Ако имате въпроси във връзка с тези права или искате да упражните някое от тях, може да го направите писмено, по телефон или чрез имейл.

Моля, имайте предвид, че упражняването на тези права може да окаже влияние върху способността ни да предоставяме определени уреди, функционалност или услуги

Сигурност на Вашите лични данни

Електролукс ще предприеме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данните, включително изискване към нашите доставчици на услуги, бизнес партньори или професионални консултанти да използват подходящи мерки за защита на Вашите лични данни.

Съхранение на вашите лични данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок, определен от закона или според изискванията на всеки договор. Ако не е налице законово изискване, ще запазим информация за Вас толкова дълго, колкото е необходимо за целта(ите), за която е събрана.

Международни прехвърляния

Като глобална компания можем да съхраняваме личните Ви данни в Европейския съюз (ЕС) или в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на други места, където ние или нашите доставчици на услуги и снабдители се намират или имат сървъри.

Можем да прехвърлим данните Ви на дружествата от групата на Електролукс или да прехвърлим информация на нашите международни доставчици на услуги и снабдители, действащи от наше име, за целите, описани в настоящото Уведомление относно защитата на личните данни.

Специфична информация за гражданите на ЕС / ЕИП по отношение на международните прехвърляния
Информацията Ви може да бъде прехвърлена в страна извън ЕС / ЕИП, която може да не предоставя еквивалентно ниво на защита на данните като ЕС / ЕИП. Ние предоставяме подходящи предпазни мерки и защити за такива трансгранични прехвърляния според изискванията на закона, включително използването на Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, Кодекс за поведение и / или Обвързващи корпоративни правила. Можете да поискате копие от тези документи, като се свържете с нас на адреса, посочен по-долу.

Как да се свържете с нас

Администраторът на Вашите лични данни е AB Electrolux (publ) и/или местното дружество Електролукс. Моля, посетете www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies, за да откриете идентификационни данни и данни за контакт на съответното дружество на Електролук.

Ако желаете да упражните правата си като субект на лични данни или имате други въпроси във връзка с настоящото Уведомление относно защитата на личните данни, моля изпратете запитването си на адрес www.electroluxgroup.com/privacy

За Ваша информация, данните за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни са:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Sweden
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Актуализация на настоящото Уведомление относно защитата на личните данни

Настоящото Уведомление относно защитата на личните данни може да подлежи на актуализация. Всички промени във връзка с настоящото Уведомление относно защитата на личните данни ще влязат в сила от датата, на която са публикувани или според изискванията на закона.

Последна актуализация: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.