Sweden Newsroom

Electrolux Group utser Sara Erman till ny Verkställande Direktör (VP) för Commercial Area Norden

Electrolux har utsett Sara Erman till ny VD för Norden där hon kommer leda det kommersiella området och den konsumentnära verksamheten på de nordiska marknaderna.

Sara Erman tillträder sin roll i den nordiska organisationen som ett led i den transformation Electrolux gör för att stärka koncernens kommersiella fokus. Det nordiska affärsområdet ingår i Business Area Europe APMEA och Sara kommer att rapportera till Chris Braam, Head of Commercial Europe (SVP). Sara tillträdde sin tjänst den 1 januari 2024 och kommer vara baserad i Stockholm.

“Electrolux formar en ny organisation för ett starkare fokus på den kommersiella agendan. Detta kommer ge oss förutsättningar att fördjupa vårt arbete inom områden där vi har störst möjlighet att påverka skapa mest värde för våra affärspartners. I Norden kommer vi att fokusera på våra premiumvarumärken Electrolux och AEG. Vi kommer också fortsatt stärka konsumentupplevelsen genom hela produktcykeln. Med kombinerad kunskap, och gemensamt fokus på tillväxt, kan vi nå nya höjder med våra fantastiska varumärken. Detta är en resa som vi redan har påbörjat och som jag ser fram emot att leda och accelerera”, säger Sara Erman, VD för Commercial Area Norden.

Sara Erman har över 20 års erfarenhet med konsumentvaror. Hon har arbetat inom Electrolux Group sedan 2016 när hon började som Marketing Director. Sedan dess har hon haft ledande befattningar i Sverige samt internationellt, däribland Europa Vice President för D2C E-Commerce, och senast som VD för Electrolux i Storbritannien och Irland.

PRESSKONTAKT
Lisa Lind
Mail: lisa.lind@dentsu.com