Electrolux Environmental Report 1997

We need to create more from less. In order to do this, we are working to make production more efficient, reduce the use of energy and water and recycle used material. This means that our...

Electrolux Environmental Report 1997 – Swedish

Vi behöver skapa mer av mindre. För att lyckas med detta strävar vi efter att göra produktionen mer effektiv, minska energi- och vattenförbrukningen samt återvinna material. Det betyder att...