Extra General Meeting

Extraordinary General Meeting adopts resolutions for payment of SEK 3 billion to shareholders through redemption of shares.

On April 21, 2004 the Annual General Meeting of AB Electrolux resolved to implement a share redemption offer involving a right for the shareholders in Electrolux to have their shares in the company redeemed against cash payment of SEK 200 per share. During the application period, 15,179,692 shares in Electrolux were tendered for redemption, corresponding to a value of approximately SEK 3 billion.

Swedish version

Inlösenerbjudandet beslutades av Electrolux ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004 med rätt för aktieägarna i Electrolux att lösa in aktier i bolaget mot kontant likvid på 200 kronor per aktie. Totalt anmäldes 15.179.692 aktier för inlösen, motsvarande ett värde om drygt 3 miljarder kronor. Inlösenlikviden utbetalades till aktieägarna den 30 juni 2004.