ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ ห้องข่าว (Newsroom) ของอีเลคโทรลักซ์ประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของเราได้ที่นี่