PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Electrolux se angajează să fie un partener de încredere și responsabil pentru toți clienții săi apreciaţi. Acest fapt presupune că suntem apți să acționăm într-o manieră deschisă și transparentă și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, inclusiv prin furnizarea către clienții noștri a informațiilor actualizate cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale.

Vă încurajăm să citiți Declarația privind Datele cu Caracter Personal, printre altele, ce date personale prelucrăm despre dumneavoastră și pentru ce scopuri. De asemenea, rezumă drepturile pe care le aveți atunci când vine vorba de aceste date

DECLARAȚIE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Am dori să vă informăm despre ce date (“datele dumneavoastră cu caracter personal”) colectăm despre dumneavoastră, scopul utilizării acestora, cui le distribuim și despre drepturile pe care le aveți.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm:

 • A) Informații de contact - cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și informațiile de conectare;
 • B) Informații despre cumpărarea de către dumneavoastră de produse sau servicii - cum ar fi informații despre înregistrarea produsului, informații privind garanția și situaţia înscrierii pentru servicii;
 • C) Date privind satisfacția consumatorilor și feedback - cum ar fi rezultatele privind satisfacția clienților și studiile de feedback;
 • D) Date colectate când vizitați site-ul nostru - cum ar fi datele colectate prin cookie-uri și alte date colectate automat pentru a vă oferi site-urile noastre sau informațiile pe care ni le furnizați atunci când vizitați site-urile noastre (cum ar fi, prin intermediul formularelor de contact etc.);
 • E) Date care identifică aparatul - cum ar fi numărul PNC, numărul de serie, versiunea software-ului, adresa MAC, modelul, culoarea etc.;
 • F) Date despre utilizarea aparatului – cum ar fi cum și când este folosit aparatul (frecvența și ciclurile);
 • G) Date generate de aparatul însuși - cum ar fi datele de operare, de ex. deschiderea și închiderea supapelor interne, utilizarea și eficiența circuitelor de încălzire, temperatura cuptorului, puterea motorului, activitățile controlate de software-ul aparatului pentru a livra ciclul / funcția aleasă de dumneavoastră; eficiența datelor, de ex. consumul de apă, consumul de energie; Date privind situații, de ex. condițiile din jurul aparatului, cum ar fi temperatura ambientală, umiditatea aerului, duritatea apei.

Cum colectăm datele cu caracter personal:

 • de la dumneavoastră sau de la reprezentantul dumneavoastră la achiziționarea produsului dumneavoastră, înregistrarea produsului dumneavoastră, vizitarea site-ului nostru, activarea contului dumneavoastră, comandarea unui serviciu, participarea la campaniile noastre, crearea unei evaluări a produsului sau descărcarea și utilizarea unei aplicații;
 • de la comercianții noștri cu amănuntul;
 • de la terții furnizori de servicii, furnizori și parteneri;
 • din surse disponibile publicului;
 • din rețele de socializare, de ex. Facebook dacă alegeți să utilizați Facebook pentru a facilita conectarea la site-urile /aplicațiile noastre.

Puteți alege să nu furnizați anumite tipuri de date cu caracter personal. Dacă alegeți să procedaţi astfel, acest lucru poate afecta capacitatea noastră de a vă furniza și capacitatea dumneavoastră de a utiliza anumite aplicații și/sau servicii sau funcționalitățile și caracteristicile acestora. Cu toate acestea, dacă nu este specificat altfel, alegerea dumneavoastră de a nu furniza astfel de informații nu va avea consecințe juridice pentru dumneavoastră.

Putem, de asemenea, combina datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră cu alte informații colectate online sau offline, în măsura permisă de legile aplicabile, inclusiv informațiile furnizate de terțe părți, și să le folosim sau să le partajăm în scopurile descrise în această Declarație privind Datele cu caracter personal. Putem anonimiza informațiile pe care le colectăm (ceea ce înseamnă că nu mai pot fi asociate cu dumneavoastră și, prin urmare, nu mai constituie date cu caracter personal).

De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiul legal pentru prelucrare

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri (colectiv “Scopurile Prelucrării”):

Scopurile Prelucrării

Tip (uri) de date cu caracter personal

Temeiul legal

Pentru a ajuta la dezvoltarea, testarea, îmbunătățirea și modificarea produselor și serviciilor noastre

Tipurile C, E, F și G de mai sus

Interes legitim de a îmbunătăți și a modifica produsele și serviciile noastre.

În cazul unei reorganizări, fuziuni, achiziții, vânzări, asocieri în participațiune, cesiuni sau transfer preconizate sau efective asupra întregii sau a oricărei părți a afacerii, a activelor și a acţiunilor noastre

Tipurile A, B, C, D, E, F, și G de mai sus

 

Interes legitim pentru a facilita și / sau a permite reorganizarea, fuziunea, achiziționarea, vânzarea, asocierea în participațiune, cesiunea sau transferul tuturor sau a oricărei părți din afacerea, activele și acţiunilor noastre.

Pentru a vă transmite comunicări de marketing.

Informația dumneavoastră de contact (tip A și B de mai sus)

Consimţământ sau Interes legitim pentru a promova produsele și serviciile noastre.

Pentru a permite funcționalitatea în conformitate cu descrierea aparatului / serviciului.

Tipurile A, E, F și G de mai sus

Îndeplinirea contractului

Pentru a vă furniza produsele și serviciile pe care le-aţi solicitat

Tipurile A, C, D, E, F și G de mai sus

Îndeplinirea contractului

Pentru a vă furniza notificări de natură administrativă, cum ar fi manual de utilizare/ notificări privind condiții de siguranță referitoare la produs, notificări cu privire la aparatul, serviciul sau contul dumneavoastră

Tipurile A, B, E, F și G de mai sus

Îndeplinirea contractului

Pentru scopuri de depanare și reparații

Tipurile A,E, F și G de mai sus

Îndeplinirea contractului

Pentru a comunica cu dumneavoastră despre produsul, serviciul sau contul dumneavoastră și despre activități similare legate de servicii pentru clienți

Tipurile A, B, C, D, E, F și G de mai sus

Îndeplinirea contractului sau alt scop legitim cum ar fi să vă ţinem la curent cu privire la produse, servicii sau cont

Scopuri interne de privind afacerea, inclusiv securitate, analize, audit, și pentru activitățile noastre operaționale principale

Tipurile A, B, C, D, E, F și G de mai sus

Interes legitim de a facilita și de a ne permite să îndeplinim scopurile noastre interne privind afacerea.

Pentru a interpreta feedback-ul dumneavoastră atunci când efectuați o clasificare și o recenzie a produselor sau serviciilor noastre

Tipurile A, C de mai sus

 

Interes legitim de a îmbunătăți produsele noastre.

Pentru a interpreta și a opera site-urile și aplicațiile noastre, inclusiv înregistrarea online

Tipurile A, B, C, D, E, F și G de mai sus

Îndeplinirea contractului sau alt interes legitim, cum ar fi îmbunătățirea experienței utilizatorului.

Consimţământul dumneavoastră

În cazul în care activitatea de prelucrare se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimţământul în orice moment. Cu toate acestea, revocarea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări pe baza consimţământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Informații pe care le partajăm

Pentru scopurile Prelucrării stabilite mai sus, putem partaja sau divulga datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Potrivit cerinţelor legii, pentru a respecta prelucrarea legală și/sau pentru a răspunde cererilor din partea autorităților publice și guvernamentale;
 • Societăţilor din grupul Electrolux;
 • Furnizorilor de servicii și furnizorilor cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor și aplicațiilor în numele nostru cât și partenerilor noștri;
 • Unei terțe părţi în cazul unei reorganizări, fuziuni, achiziții, vânzări, asocieri în participațiune, cesiuni sau transfer, efectiv sau preconizat, a unei părți sau a întregii afaceri, a activelor sau acţiunilor noastre;
 • Pentru a pune în executare termenii și condițiile noastre; sau
 • Pentru a ne proteja drepturile.

Atunci când partajează date cu caracter personal cu o terță parte, Electrolux solicită ca astfel de terțe părți să fie de acord să protejeze și să utilizeze datele cu caracter personal în conformitate cu toate obligațiile legale, de reglementare și contractuale sau cu alte instrucțiuni pe care le furnizăm acestora.

Opțiunile dumneavoastră privind marketingul și informarea

Aveți anumite opțiuni cu privire la modul în care folosim și distribuim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing și scopuri similare. Sub rezerva consimţământului dumneavoastră, Electrolux vă poate trimite informații despre aparate, servicii, evenimente și promoții. Comunicarea poate fi trimisă prin diferite canale: e-mail, telefon, SMS, poștă, rețele sociale. Dorim să vă oferim cea mai bună experiență, prin urmare comunicarea poate fi adaptată în funcție de datele colectate și preferințele dumneavoastră.

În cazul în care acest lucru este cerut de lege, vom obține consimțământul dumneavoastră prealabil. Puteți să vă retrageți consimțământul cu privire la marketing în orice moment. De exemplu, vă puteți dezabona de la mesaje urmând instrucțiunile de dezabonare din mesaj sau accesând contul dumneavoastră online pentru a vă actualiza preferințele privind marketing-ul.

Dacă alegeți să nu primiți comunicări de marketing, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi utilizate în celelalte scopuri descrise în această Declarație privind Datele cu caracter personal, cum ar fi comunicarea cu dumneavoastră pentru scopuri administrative sau de tranzacționare, ca parte a relației contractuale pe care o avem cu dumneavoastră sau dacă este cerut de lege.

Drepturile dumneavoastră în conformitate cu legislația UE/SEE

Dacă vă aflați în UE/SEE sau dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în alt mod de o entitate Electrolux în cadrul UE/SEE, aveți următoarele drepturi:

 1. Solicitarea accesului la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 2. Rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 3. Solicitarea ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 4. Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 5. Solicitarea ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie furnizate într-un format care să poată fi transferat către dumneavoastră sau către o altă organizație (portabilitate);
 6. Să obiectaţi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; și
 7. Depunerea unei plângeri la autoritatea de supraveghere competentă.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste drepturi, sau dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, puteți face acest lucru în scris, prin telefon sau prin e-mail.

Vă rugăm să rețineți faptul că exercitarea acestor drepturi poate afecta capacitatea noastră de a vă furniza anumite aparate, funcționalități sau servicii.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Electrolux va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv prin a solicita furnizorilor de servicii, partenerilor de afaceri sau consultanților profesioniști să utilizeze măsuri adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât va fi necesar conform legii, sau conform cerințelor din contract. Dacă nu există o cerință legală, vom păstra informații despre dumneavoastră numai pentru atâta timp cât este necesar pentru scopul (scopurile) pentru care au fost colectate.

Transferuri internaționale

În calitate de societate activând la nivel global, putem să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în Uniunea Europeană (UE) sau în Spațiul Economic European (SEE) sau în alte locații în care noi sau furnizorii noștri de servicii și furnizorii sunt localizați sau au servere.

Putem să transferăm informațiile dumneavoastră între societăţile din grupul Electrolux sau să transferăm informații furnizorilor noștri de serviciii terți internaționali şi furnizorilor care acționează în numele nostru, pentru scopurile descrise în această Declarație privind Datele cu caracter personal.

Informații specifice pentru cetățenii UE/SEE în ceea ce privește transferurile internaționale
Informațiile dumneavoastră pot fi transferate într-o țară din afara UE/SEE, care nu poate oferi un nivel de protecție a datelor echivalent cu cel din UE/SEE. Oferim garanții și protecție adecvate pentru astfel de transferuri transfrontaliere conform cerinţelor legii, inclusiv utilizarea Clauzelor Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană, Codul de Conduită și/sau Regulile Corporative Obligatorii. Puteți solicita o copie a acestor documente contactându-ne la adresa de mai jos.

Cum să ne contactați

Operatorul responsabil cu menținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal este AB Electrolux (publ) şi/sau compania locală Electrolux. Vă rugăm să accesaţi www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies pentru a afla mai multe detalii relevante privind denumirea şi datele de contact ce aparţin companiei Electrolux. 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt: 

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Suedia
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Actualizări ale acestei Declarații privind Datele cu caracter personal

Este posibil să actualizăm această Declarație privind Datele cu caracter personal. Orice modificări ale acestei Declarații privind Datele cu caracter personal vor intra în vigoare la data la care aceasta va fi publicată, sau în cazurile prevăzute de lege.

 

Ultima actualizare la: 2018-09-21

Data Subject Access Request Form+

We recommend that you submit your request using this form so that we can properly identify you and your information, determine the nature and details of your request and, if possible, expedite your request. In case you would prefer to send your request by post, please download our printable form and address it to our Data Privacy Officer at the address mentioned above in the “How to contact us” section.
U.S Residents please submit your request here

Printable version: 

We will respond to you within one month after receiving the latest of the following:

 1. Your written request
 2. Any further information we may ask you to provide to enable us to comply with your request

We will acknowledge the receipt of your application in writing and will provide you with a reference number which we will use in all future communications with you.

PLEASE COMPLETE ALL FIELDS AS FAILURE TO PROVIDE THE REQUIRED INFORMATION MAY CAUSE A DELAY IN FULFILLING YOUR REQUEST.

Country *


Name *
I am contacting you in the capacity of a (an)

I would like to: *


Preferred contact/response method *


Email*
Address
Additional information which might help us locate your data

In order to make sure we are releasing data to the correct person, we require you to provide us with proof of your identity

For consumers/prospective employees:

The information you already provided in the form will be sufficient in most cases.

For employees/former employees:

Your identity can be verified by the following types of information/documents:

 • Photo ID (e.g. Electrolux badge, driving license, ID card)
 • Employee number
 • Hire date
 • Before accessing any documentation, you will also be asked to provide photo ID. The requested documentation will in most cases be provided by HR on your working premises or at your closest office.

We reserve the right to refuse requests if we are unable to confirm your identity and to request additional documentation in order to verify your identity or address in certain situations.

We will notify you if this is the case.

Please provide any additional information which may help us identity you

Please upload your document scan below, if applicable:


Please verify that you are human *