VD Jonas Samuelsons kommentarer till Q4 resultatet

Electrolux når målet för rörelsemarginalen under 2017 

Läs mer

Electrolux bokslutsrapport 2017

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer