VD Jonas Samuelsons kommentarer till Q3 resultatet

Koncernens resultat fortsätter att förbättras. Electrolux resultat fortsatte att förbättras under tredje kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent.

Läs mer

Electrolux delårsrapport januari – september 2017

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 29 309 Mkr (30 852).

Läs mer