Electrolux delårsrapport januari - juni 2017

Sammanfattning av andra kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade med 5,1% och uppgick till 31 502 Mkr (29 983). Den organiska försäljningen var oförändrad, förvärv och avyttringar bidrog...

Läs mer

VD Jonas Samuelsons kommentarer till Q2 resultatet

Stark resultatförbättring inom koncernen. Electrolux rörelseresultat förbättrades med närmare 25 procent under det andra kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent.

Läs mer