VD Jonas Samuelsons kommentarer till Q4 resultatet

God resultatutveckling i kvartalet

Läs mer

Electrolux bokslutsrapport 2016

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2016

Läs mer