Electrolux bokslutsrapport 2017

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer

Electrolux årsredovisning för 2017 har publicerats

Electrolux årsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer