Skip to content

Delårsrapport januari – juni 2024

Rapporten för det andra kvartalet 2024 publicerades den 19 juli 2024, omkring klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CET), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson, och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken: https://edge.media-server.com/mmc/p/qsfvkkvv

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken: https://register.vevent.com/register/BI519ec9bc3310495e962284e36dfe9e9f

Kommande händelser