Hem / Artiklar om: Keith McLoughlin

Artiklar om: Keith McLoughlin

Fortsatt återhämtning av resultatet inom våra största affärsområden

Läs mer

Keith McLoughlin har meddelat styrelsen att han önskar lämna Electrolux. Styrelsen har därför utsett Jonas Samuelson till ny VD och koncernchef från och med den 1 februari 2016. 

Läs mer

Organisk tillväxt och högre kostnadseffektivitet bidrog till resultatet. Electrolux rörelseresultat uppgick till 1,5 miljarder kronor för tredje kvartalet 2015 – en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Läs mer

Organisk tillväxt inom samtliga affärsområden. Electrolux uppvisade en organisk tillväxt på 7 procent under andra kvartalet 2015 och samtliga sex affärsområden bidrog positivt.

Läs mer

Med hänvisning till spekulationer nyligen i svenska media, har Electrolux utfärdat följande kommentar.

Läs mer

Rörelsemarginalen i Europa fortsätter att förbättras 

Läs mer

Koncernledningen består av verkställande direktören, de sex affärsområdescheferna och fem stabschefer.

Läs mer

Resultatet fortsätter att förbättras. Koncernens rörelseresultat fortsatte att förbättras och ökade med 20 procent till 1 472 miljoner kronor för fjärde kvartalet.

Läs mer

Fortsatt återhämtning av resultatet. Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet 2014 uppgick till 1,4 miljarder kronor, en ökning med närmare 30 procent jämfört med föregående år.

Läs mer

Fortsatt återhämtning i resultatet på våra största marknader. Vår verksamhet i Europa fortsatte att förbättras under andra kvartalet, och rörelseresultatet ökade väsentligt jämfört med motsvarande period ifjol.

Läs mer