Keith McLoughlin lämnar Electrolux och efterträds av Jonas Samuelson som VD och koncernchef

Keith McLoughlin har meddelat styrelsen att han önskar lämna Electrolux. Styrelsen har därför utsett Jonas Samuelson till ny VD och koncernchef från och med den 1 februari 2016. 

Jonas Samuelson är idag chef för affärsområdet Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika. Han har tidigare varit chef för Electrolux Global Operations och har också innehaft rollen som koncernens ekonomi- och finansdirektör. Jonas Samuelson har arbetat på Electrolux sedan 2008.

”Med ett starkt engagemang från alla medarbetare i Electrolux har vi fortsatt att stärka våra positioner med investeringar inom innovationer som gynnar konsumenten, genom fokus på lönsamma tillväxtområden och genom att kunna dra nytta av vår storlek och vår globala närvaro och integration.” säger Keith McLoughlin. ”Vi har en stark organisation på plats och med en väl förberedd succession är det rätt tidpunkt att lämna över stafettpinnen till Jonas, och för mig att flytta tillbaka till min familj i USA.”

 

”Keith McLoughlin har under sin tid som VD väsentligt bidragit till att stärka Electrolux”, säger Ronnie Leten, Electrolux styrelseordförande. ”Under hans ledarskap har Electrolux framgångsrikt stärkt sina positioner som ett innovativt och globalt företag, samtidigt som den finansiella ställningen har upprätthållits och stärkts. Keiths integritet, engagemang och lojalitet har varit mycket uppskattat. Jag har också uppskattat vårt samarbete och ser fram emot att fortsätta det.”

 

“Styrelsen ser fram emot att Jonas Samuelson tar rollen som VD och koncernchef i Electrolux”, fortsätter Ronnie Leten. “Hans fokus är att fortsätta implementera Electrolux strategi att vara ett konsumentfokuserat, innovativt företag med globala skalfördelar. Med Jonas bakgrund och uppnådda resultat är han mycket väl förberedd för att leda Electrolux.”

Keith McLoughlin kommer kvarstå i en roll som rådgivare åt Electrolux i Nordamerika på konsultbasis.

Telefonkonferens för media idag

En telefonkonferens för media hålls idag den 11 januari kl. 09.30 (CET).  Telefonkonferensen leds av styrelseordförande Ronnie Leten som ackompanjeras av Keith McLoughlin och Jonas Samuelson.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

  • Deltagare från Sverige ringer +46(0)8 5033 6539
  • Deltagare från Storbritannien ringer +44(0)20 3427 1903
  • Deltagare från USA ringer +1212 444 0412
  • Konferenskod: 7325254

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari klockan 08.00 (CET).